Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng lagrange, roll, cauchy cho lớp hàm khả vi

Được đăng lên bởi van-le
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG
TỔ HÀNH CHÁNH

ĐỀ TÀI:

Người thực hiện: NGUYỄN VŨ THANH
Năm học 2008-2009
Người thực hiện: Nguyễn Vũ Thanh

Trang 1

Sáng kiến kinh nghiệm

MỤC LỤC
------I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Một số kết quả đạt được

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương I. ÁP DỤNG TÍNH CHẤT HÀM SỐ LIÊN TỤC ĐỂ GIẢI TOÁN
I.1.Các tính chất
I.2. Các bài toán
I.2.1. Áp dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh phương trình có nghiệm.
I.2.2. Áp dụng tính liên tục của hàm số để giải các bài toán về hàm số và dãy số
I.2.3.Dựa vào tính liên tục của hàm số để chứng minh một hàm số là hàm hằng .
I.2.4. Phương trình hàm liên tục
Chương II. ÁP DỤNG ĐỊNH LÍ LAGRANGE, ĐỊNH LÍ ROLLE ĐỂ GIẢI TOÁN.
II.1CÁC ĐỊNH LÍ
II.1.1. Áp dụng định lí Lagrange, định lí Rolle để chứng minh phương trình có
nghiệm
II.2.2. Áp dụng định lí Lagrange, định lí Rolle chứng minh đẳng thức ,bất đẳng thức
II.2.3. Áp dụng định lí Lagrange, định lí Rolle để giải phương trình,hệ phương

trình
II.2.4. Áp dụng định lí Lagrange để giải bất phương trình
II.2.5. Áp dụng định lí Lagrange để tìm giới hạn dãy số

Người thực hiện: Nguyễn Vũ Thanh

Trang 2

Sáng kiến kinh nghiệm

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Từ khi tham dự các hội nghị Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi THPT do
trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà nội tổ chức hàng năm từ 2002 đến nay,được học tập
các chuyên đề do các giảng viên , các chuyên gia Toán của Bộ trình bày và được sự động viên
của thầy Trương Thành Phú chuyên viên môn Toán của Sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang
chúng tôi có một tâm huyết là sẽ cố gắng thực hiện hoàn chỉnh , cụ thể hoá các chuyên đề phù
hợp với trình độ học sinh tỉnh nhà để đóng góp vào thành tích chung của Tỉnh trong các kỳ thi
HSG cấp khu vực và cấp quốc gia.
Trong những năm gần đây bộ môn Toán của tỉnh Tiền Giang đã có những tiến
bộ và đạt được một số thành tích đáng kể trong các kỳ thi HSG khu vực. Nhưng gần đây Bộ
đã thay đổi mạnh về quy chế thi HSG cấp Quốc gia đó là không còn phân chia hai bảng A,B
như trước mà chỉ có một bảng thống nhất chung toàn quốc. Đề thi khó hơn và số lượng giải ít
hơn gây khó khăn cho cả Giáo viên và học sinh môn Toán tỉnh nhà.
Trong điều kiện khó khăn đó việc tìm tài liệu và viết các chuyên đề này là việc
cần thiết trong tình hình hiện nay.Được sự ủng hộ của các thầy cô trong tổ Toán Tin trường
THPT Chuyên Tiền Giang chúng tôi thực hiện viết chuyên đề :” Áp dụng tính liên tục ...
Sáng kiến kinh nghim
Người thc hin: Nguyn Vũ Thanh Trang 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIN GIANG
T HÀNH CHÁNH
ĐỀ TÀI:
Người thc hin: NGUYN VŨ THANH
Năm hc 2008-2009
ứng dụng lagrange, roll, cauchy cho lớp hàm khả vi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng lagrange, roll, cauchy cho lớp hàm khả vi - Người đăng: van-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ứng dụng lagrange, roll, cauchy cho lớp hàm khả vi 9 10 758