Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phần mềm matcad trong chứng minh bất đẳng thức

Được đăng lên bởi quydaika
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD
SÁNG TẠO VÀ GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN
----------------------------------------------

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Bối cảnh của đề tài :
- Bài toán chứng minh bất đẳng thức là một bài toán khó trong các kì
thi học sinh giỏi và thi đại học, mặc dù học sinh đã được trang bị khá nhiều
kiến thức về bất đẳng thức từ các lớp trung học cơ sở , các lớp 10, 11, 12 ở
trung học phổ thông tuy nhiên, đối với một số dạng bất đẳng thức khó trong
các kì thi học sinh giỏi, thi đại học các em rất lúng túng trong cách giải
quyết và thậm chí là mất khá nhiều thời gian vẫn không giải quyết được.
- Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin đóng góp một phương pháp
khá hiệu quả trong việc giải quyết một lớp bất đẳng thức thuần nhất, đối
xứng 2,3,..,n biến bằng phương pháp tiếp tuyến và sử dụng phần mềm
Mathcad để tạo ra các bài tập tương tự cho học sinh luyện tập từ đó nâng cao
được khả năng giải quyết các bài toán bất đẳng thức thuộc dạng này.
II. Lý do chọn đề tài
Trong các đề thi đại học từ năm 2000- 2001 đến nay , đa số đều có
câu hỏi về chứng minh bất đẳng thức, đây là một câu hỏi khó và đa số học
sinh đều bỏ câu này. Đôi lúc câu hỏi này cũng không phải là khó lắm nhưng
do học sinh mất bình tĩnh, chưa nắm được phương pháp nên không giải
quyết được.
Trong các đề thi toán học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng khu vực, vòng
toàn quốc và quốc tế, rải rác cũng có các bài toán dạng này và không phải
học sinh nào cũng giải được nếu không biết phương pháp.
III. Phạm vi và đối tượng của đề tài :
Đối tượng nghiên cứu của tôi chỉ là dạng bất đẳng thức thức đối xứng,
thuần nhất 3 biến trong các kì thi thi đại học, thi học sinh giỏi các cấp.
Đề tài được áp dụng cho các học sinh lớp 12 luyện thi đại học, lớp 11,
12 chuyên toán ( đã học xong phần khảo sát hàm số , viết phương trình tiếp
tuyến ) , các học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực.
IV. Mục đích nghiên cứu :
- Góp phần giải quyết một lớp các bất đẳng thức thuần nhất, đối xứng
2,3,..,n biến bằng phương pháp tiếp tuyến ; sử dụng phần mềm Mathcad để
tạo ra các bài tập tương tự cho học sinh luyện tập từ đó nâng cao được khả
năng giải quyết các bài toán bất đẳng thức thuộc dạng này.

1

- Đề tài nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, để trao đổi
kinh nghiệm với đồng nghiệp . Ngoài ra còn tham gia nghiên cứu khoa
học; ứng dụng tin học vào giải quyết các bài toán , sáng tạo bà toán mới
một cách nhanh chóng, hiệu quả.
V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu :
- Ứng dụng được phương pháp để gi...
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD
SÁNG TẠO VÀ GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN
----------------------------------------------
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Bối cảnh của đề tài :
- Bài toán chứng minh bất đẳng thức một bài toán khó trong các
thi học sinh giỏi thi đại học, mặc học sinh đã được trang bị khá nhiều
kiến thức về bất đẳng thức từ các lớp trung học sở , các lớp 10, 11, 12
trung học phổ thông tuy nhiên, đối với một số dạng bất đẳng thức khó trong
các thi học sinh giỏi, thi đại học các em rất lúng túng trong cách giải
quyết và thậm chí là mất khá nhiều thời gian vẫn không giải quyết được.
- Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin đóng góp một phương pháp
khá hiệu quả trong việc giải quyết một lớp bất đẳng thức thuần nhất, đối
xứng 2,3,..,n biến bằng phương pháp tiếp tuyến sử dụng phần mềm
Mathcad để tạo ra các bài tập tương tự cho học sinh luyện tập từ đó nâng cao
được khả năng giải quyết các bài toán bất đẳng thức thuộc dạng này.
II. Lý do chọn đề tài
Trong các đề thi đại học t năm 2000- 2001 đến nay , đa số đều
câu hỏi về chứng minh bất đẳng thức, đây một câu hỏi khó đa số học
sinh đều bỏ câu này. Đôi lúc câu hỏi này cũng không phải khó lắm nhưng
do học sinh mất bình tĩnh, chưa nắm được phương pháp nên không giải
quyết được.
Trong các đề thi toán học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng khu vực, vòng
toàn quốc quốc tế, rải rác cũng các bài toán dạng y không phải
học sinh nào cũng giải được nếu không biết phương pháp.
III. Phạm vi và đối tượng của đề tài :
Đối tượng nghiên cứu của tôi chỉ là dạng bất đẳng thức thức đối xứng,
thuần nhất 3 biến trong các kì thi thi đại học, thi học sinh giỏi các cấp.
Đề tài được áp dụng cho các học sinh lớp 12 luyện thi đại học, lớp 11,
12 chuyên toán ( đã học xong phần khảo sát hàm s, viết phương trình tiếp
tuyến ) , các học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực.
IV. Mục đích nghiên cứu :
- Góp phần giải quyết một lớp các bất đẳng thức thuần nhất, đối xứng
2,3,..,n biến bằng phương pháp tiếp tuyến ; sử dụng phần mềm Mathcad đ
tạo ra các bài tập tương tự cho học sinh luyện tập từ đó ng cao được khả
năng giải quyết các bài toán bất đẳng thức thuộc dạng này.
1
Ứng dụng phần mềm matcad trong chứng minh bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng phần mềm matcad trong chứng minh bất đẳng thức - Người đăng: quydaika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ứng dụng phần mềm matcad trong chứng minh bất đẳng thức 9 10 298