Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng rệp son

Được đăng lên bởi Thuyết Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Đặt vấn đề:
Côn trùng (Insecta) gắn kết với đời sống con người ở tất cả mọi nơi, mọi lúc và
mọi lĩnh vực hoạt động như kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hoá v.v…
Trong quá trình phát triển, côn trùng đã có mặt trên hành tinh của chúng ta hàng
chục triệu năm trước khi con người xuất hiện. Suốt quá trình tồn tại và phát triển,
con người không thể loại bỏ côn trùng ra khỏi đời sống của mình.
Lịch sử phát triển của côn trùng học đã trải qua những mốc lớn:
- Giai đoạn khoa học mô tả.
- Giai đoạn khoa học chính xác về các cơ chế hoạt động sống.
- Giai đoạn khoa học công nghệ.
Việc phát triển côn trùng học ứng dụng là bước tiến bộ của khoa học kỹ thuật và
những lợi ích thiết thực của nó đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới. ở
nước ta côn trùng học ứng dụng đã được quan tâm nghiên cứu về ý nghĩa và vai trò
của côn trùng với đời sống con người và với tự nhiên, những nguyên tắc cơ bản
điều khiển côn trùng có hại và phát triển côn trùng có lợi, có ích.
II. Giá trị của côn trùng đối với con người:
Côn trùng đã đóng góp những lợi ích đáng kể với đời sống con người, chúng đã tạo
ra những sản phẩm thương mại, chỉ tính riêng ở Mỹ hàng năm đạt 125 triệu đô la
tương đương gần 2.000 tỷ đồng Việt Nam.

1. Côn trùng sản xuất và tập hợp các sản phẩm có lợi làm hàng hoá buôn bán:
- Chất tiết côn trùng tạo ra tơ tằm, sáp ong, cánh kiến.
- Côn trùng có ích: phấn son lấy từ xác con rệp Cochineal, sâu non côn trùng làm
thức ăn và mồi câu.
- Côn trùng tập hợp, tinh chế và tồn giữ các sản phẩm từ hoa: mật ong.
2. Côn trùng góp phần tạo ra các sản phẩm: rau, hoa, quả, hạt bằng việc thụ phấn
cho cây.
Nhiều thực vật được thụ phấn nhờ côn trùng và chính nhờ có côn trùng ong bướm
thụ phấn mà năng suất quả, hạt đã tăng lên nhiều lần.
3. Cơ thể côn trùng được sử dụng làm thực phẩm đối với con người và động vật
nuôi:
- Chúng là thức ăn cho nhiều loài cá, nhiều loài chim, gà rừng, gà tây, một số động
vật hoang dã ăn côn trùng mà điển hình là động vật ăn sâu như tê tê, kỳ đà và đặc
biệt chúng còn là thực phẩm có nhiều axit amin, nhiều chất dinh dưỡng và các hoạt
chất sinh học như mối, kiến, châu chấu, dế, sâu non cánh cứng, nhộng tằm, cà
cuống, bọ xít v.v…
4. Côn trùng là thiên địch, ký sinh để tiêu diệt các loài sâu hại:

Riêng đối với cây ăn quả có múi đến nay đã phát hiện được 92 loài thiên địch ký
sinh mà điển hình là côn trùng thuộc các họ Mantidae, Carabidae, Coccinellidae,
Reduvỹdae, Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae, Vespidae.
5. Côn trùng huỷ diệt các loại c...
I. Đặt vấn đề:
Côn trùng (Insecta) gắn kết với đời sống con người ở tất cả mọi nơi, mọi lúc và
mọi lĩnh vực hoạt động như kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hoá v.v…
Trong quá trình phát triển, côn trùng đã có mặt trên hành tinh của chúng ta hàng
chục triệu năm trước khi con người xuất hiện. Suốt quá trình tồn tại và phát triển,
con người không thể loại bỏ côn trùng ra khỏi đời sống của mình.
Lịch sử phát triển của côn trùng học đã trải qua những mốc lớn:
- Giai đoạn khoa học mô tả.
- Giai đoạn khoa học chính xác về các cơ chế hoạt động sống.
- Giai đoạn khoa học công nghệ.
Việc phát triển côn trùng học ứng dụng là bước tiến bộ của khoa học kỹ thuật và
những lợi ích thiết thực của nó đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới. ở
nước ta côn trùng học ứng dụng đã được quan tâm nghiên cứu về ý nghĩa và vai trò
của côn trùng với đời sống con người và với tự nhiên, những nguyên tắc cơ bản
điều khiển côn trùng có hại và phát triển côn trùng có lợi, có ích.
II. Giá trị của côn trùng đối với con người:
Côn trùng đã đóng góp những lợi ích đáng kể với đời sống con người, chúng đã tạo
ra những sản phẩm thương mại, chỉ tính riêng ở Mỹ hàng năm đạt 125 triệu đô la
tương đương gần 2.000 tỷ đồng Việt Nam.
Ứng dụng rệp son - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng rệp son - Người đăng: Thuyết Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ứng dụng rệp son 9 10 560