Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng số phức dể giải bài tập điện

Được đăng lên bởi tatran0195
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1- Lý do và sự cần thiết của đề tài
Khi giảng dạy vật lý đối với học sinh lớp 12 phần giải bài tập dòng điện
xoay chiều thì giáo viên có thể hướng dẫn học sinh với hai phương pháp giải
truyền thống :
+ Một là dùng các công thức của định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều
đã học qua các loại đoạn mạch : chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C hoặc đoạn mạch có
cả R, L và C mắc nối tiếp để giải các bài tập
+ Hai là dùng giản đồ vectơ Fresnel để giải bài tập (tùy theo dạng bài tập)
Dùng hai phương pháp như trên đã nêu thì vẫn giải được các bài toán
điện xoay chiều nhưng học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giải và bài giải
thường rất dài dòng, rườm rà và rất phức tạp, khiến nhiều học sinh lúng túng,
nản lòng và thậm chí không biết cách giải. Xuất phát từ thực tế đó, trên cơ sở
tham khảo các tài liệu của nhiều thầy cô có kinh nghiệm tôi xin mạnh dạn đưa
ra giải pháp thay thế là “ Ứng dụng số phức kết hợp với máy tính cầm tay để
giải nhanh các dạng bài tập điện xoay chiều” giúp học sinh giải bài tập điện
xoay chiều nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn, tạo được hứng thú và tạo niềm
tin khoa học cho học sinh.
2-Tổng quan những thông tin liên quan đến đề tài
Việc dùng số phức để giải các bài tập điện xoay chiều đã có một số tài
liệu đã viết như :
-Các đề thi học sinh giỏi Vật lý (2001-2010) của hai tác giả Vũ Thanh
Khiết và Vũ Đình Túy do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành (trong đó
các bài toán điện xoay chiều mạch phức tạp ở các năm 2002, 2004, 2007 có nêu
cách giải bằng số phức)
- Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý trung học phổ thông của tác giả Vũ
Thanh Khiết và Tô Giang do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành.
- Một số bài viết trên mạng như: thuvienvatly.com; ngovancan.com;
 
Tuy nhiên các tài liệu trên chưa nêu một cách tổng quát việc dùng số
phức và hướng dẫn cách dùng số phức để giải các bài toán điện xoay chiều.Vì
vậy tôi thiết nghĩ cần có một giải pháp là vận dụng các kinh nghiệm đã có để
viết một ứng dụng là dùng số phức để giải các bài tập điện xoay chiều, trong đó
có phân tích một cách cụ thể tính năng vượt trội của giải pháp nêu ra.
3- Khẳng định tính mới
Khi học sinh giải các bài tập điện xoay chiều bằng hai pháp truyền thống
như đã nêu ở trên thì mất rất nhiều thời gian, dẫn đến trong một tiết dạy không
làm được nhiều bài tập. Trong khi đó việc dùng số phức để giải các loại bài tập
1

phần mạch điện xoay chiều thì thuận lợi hơn nhiều, nhanh hơn nhiều và hiệu
quả hơn nhiều, nhưng học sinh lại không biết sử dụng, vì...
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1- Lý do và sự cần thiết của đề tài
Khi giảng dạy vật đối với học sinh lớp 12 phần giải bài tập dòng điện
xoay chiều thì giáo viên thể hướng dẫn học sinh với hai phương pháp giải
truyền thống :
+ Mộtdùng các công thức của định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều
đã học qua các loại đoạn mạch : chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C hoặc đoạn mạch có
cả R, L và C mắc nối tiếp để giải các bài tập
+ Hai là dùng giản đồ vectơ Fresnel để giải bài tập (tùy theo dạng bài tập)
Dùng hai phương pháp như trên đã nêu thì vẫn giải được các bài toán
điện xoay chiều nhưng học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giải bài giải
thường rất dài dòng, rườm rất phức tạp, khiến nhiều học sinh lúng túng,
nản lòng thậm chí không biết ch giải. Xuất phát từ thực tế đó, trên sở
tham khảo các i liệu của nhiều thầy kinh nghiệm tôi xin mạnh dạn đưa
ra giải pháp thay thế Ứng dụng số phức kết hợp với máy tính cầm tay để
giải nhanh các dạng bài tập điện xoay chiều” giúp học sinh giải bài tập điện
xoay chiều nhanh hơn đạt hiệu quả cao hơn, tạo được hứng thú tạo niềm
tin khoa học cho học sinh.
2-Tổng quan những thông tin liên quan đến đề tài
Việc dùng số phức để giải các bài tập điện xoay chiều đã một số tài
liệu đã viết như :
-Các đề thi học sinh giỏi Vật (2001-2010) của hai tác giả Thanh
Khiết Đình Túy do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành (trong đó
các bài toán điện xoay chiều mạch phức tạp ở các năm 2002, 2004, 2007 có nêu
cách giải bằng số phức)
- Bồi dưỡng học sinh giỏi vật trung học phổ thông của tác giả
Thanh Khiết và Tô Giang do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành.
- Một số i viết trên mạng như: thuvienvatly.com; ngovancan.com;
www.mathvn.com; www.vedich.net
Tuy nhiên các tài liệu trên chưa nêu một cách tổng quát việc dùng số
phức hướng dẫn cách dùng số phức để giải các bài toán điện xoay chiều.Vì
vậy tôi thiết nghĩ cần một giải pháp vận dụng các kinh nghiệm đã để
viết một ứng dụng là dùng số phức để giải các bài tập điện xoay chiều, trong đó
có phân tích một cách cụ thể tính năng vượt trội của giải pháp nêu ra.
3- Khẳng định tính mới
Khi học sinh giải các bài tập điện xoay chiều bằng hai pháp truyền thống
như đã nêu trên thì mất rất nhiều thời gian, dẫn đến trong một tiết dạy không
làm được nhiều bài tập. Trong khi đó việc dùng số phức để giảic loại bài tập
1
ứng dụng số phức dể giải bài tập điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng số phức dể giải bài tập điện - Người đăng: tatran0195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ứng dụng số phức dể giải bài tập điện 9 10 659