Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG THỦY VĂN TRONG LÂM NGHIỆP

Được đăng lên bởi Vân Vương
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA SAU ĐẠI HỌC

BÀI KIỂM TRA
MÔN: ỨNG DỤNG THỦY VĂN TRONG LÂM NGHIỆP

Giáo viên hướng dẫn :

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Học viên thực hiện
Lớp học
Khoá học

Trần Văn Dũng
K22A1 - QLBVTNR
2014 – 2016

:
:
:

Hà Nội, năm 2012

Câu hỏi: Hãy trình bày một ý tưởng nghiên cứu về vài trò giữ nước của rừng đầu
nguồn với các nội dung chính sau?
-Lý do nghiên cứu
-Mục đích nghiên cứu
-Nội dung dự kiến
-Phương pháp luận: tên những phương pháp sẽ áp dụng trong nghiên cứu và lý do
lựa chọn, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp xử lý thông tin chủ yếu
-Dự kiến kết quả

Thêm phần mục lục

ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là nước có 3/4 diện tích đồi núi, trong đó có trên 60% có độ dốc
trên 150. Vì vậy việc quản lý và sử dụng đất canh tác, đặc biệt là các khu vực đất
dốc cần được quan tâm một cách hợp lý.Tuy nhiên, Trong những năm qua, hàng
trăm hecta rừng tự nhiên bị tàn phá hàng năm làm cho diện tích đất trống đồi núi
trọc ngày càng tăng hoặc thay vào đó là những diện tích rừng trồng kém chất
lượng, khả năng bảo vệ đất thấp. Dòng chảy mặt và xói mòn đất đang là vấn đề hết
sức nghiêm trọng, một bài toán khó giải cho các nhà hoạch định chính sách, quy
hoạch và sử dụng nguồn tài nguyên đất nước. Hiện tượng xói mòn đang xảy ra
mạnh, mỗi năm hàng nghìn tấn đất mầu mỡ bị xói mòn rửa trôi chảy ra các con
sông suối và về hạ nguồn. Thực trạng này không những làm cho đất bị mất dần khả
năng canh tác.
Xói mòn đất và lũ rừng là một hiện tượng phức tạp, chịu ảnh hưởng của
nhiều yếu tố tự nhiên như: Mưa, loại đất, địa hình, lớp phủ thực vật,… và tính chủ
quan của con người trong hoạt động canh tác. Vì vậy, nghiên cứu về xói mòn, mối
liên hệ giữa xói mòn và các nhân tố liên quan đến xói mòn là một đòi hỏi mang
tính thời sự.
Hằng năm, khu vực vùng núi phía Bắc của Việt Nam chịu hàng trăm trận lũ
rừng lớn nhỏ, gây nhiều thiệt hại về người và của cho người dân. Lũ rừng là hiện
tượng rất nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, Vì vậy nghiên
cứu và dự báo lũ là việc làm cấp thiết và được cần được cập nhật thường xuyên.
KBTTN Sốp Cộp được thành lập vào năm 2002 với tổng diện tích 18.709ha
nằm trên địa bàn của 2 huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La. Khu
BTTN Sốp Cộp nằm trên một khối núi giữa Sông Mã và dãy núi biên giới Việt –
Lào (Pu Sam Sao) chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Khu BTTN Sốp Cộp
với nhiệm vụ chính được giao gồm: Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng
trên toàn diện tích; bảo tồn các hệ sinh thái rừng đặc trưng, bảo tồn nguồn gen quý
h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG THỦY VĂN TRONG LÂM NGHIỆP - Người đăng: Vân Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ỨNG DỤNG THỦY VĂN TRONG LÂM NGHIỆP 9 10 658