Ktl-icon-tai-lieu

Vài nét về thuyết nhật tâm của Copecnic

Được đăng lên bởi hung-ngo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÀI NÉT VỀ THUYẾT NHẬT TÂM CỦA CÔPECNIC
Từ xa xưa, con người đã chú ý đến những hiện tượng thiên nhiên hàng ngày xảy ra trên
bầu trời như Mặt trời mọc, Mặt trời lặn, trăng tròn, trăng khuyết ... Một nhu cầu rất tự
nhiên của con người là tìm cách giải thích thế giới, giải thích các hiện tượng như trên, và
do đó ngay từ thời Cổ Hy lạp, môn thiên văn đã ra đời nhằm hướng tới việc giải thích các
hiện tượng xảy ra trong vũ trụ.
Từ năm 140 sau công nguyên, Ptôlêmê đã cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Quan
điểm này thống trị trong nhiều thế kỉ.
Chỉ khi thuyết nhật tâm của Côpecnic ra
đời (năm 1543) thì quan điểm của Ptôlêmê
mới bị phá bỏ. Theo Côpecnic thì Trái đất
chỉ là một trong nhiều hành tinh quay
xung quanh Mặt trời. Thuyết nhật tâm của
Côpecnic đã đặt một nền móng khoa học
vững chắc cho Thiên văn học.
Hình dưới là mô hình hệ Mặt trời. trong đó
Trái đất là một trong nhiều hành tinh
chuyển động quanh Mặt trời.

Những số liệu chính của 8 hành tinh của hệ Mặt trời (theo thứ tự từ gần Mặt trời nhất ra
xa Mặt trời):
1. Thủy tinh

– Đường kính: 4880 km.
– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 0,006.
– Khối lượng riêng: 5,4.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: từ 46.106 km đến 69,8.106 km.
– Chu kì quay quanh Mặt trời: 87,9 ngày.
2. Kim tinh
– Đường kính: 12100 km.
– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 0,82.
– Khối lượng riêng: 5,3.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: 108,21.106 km.
– Chu kì quay quanh Mặt trời: 224,7 ngày.
3. Trái đất – Đường kính: 12750 km.
– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 1.
– Khối lượng riêng: 5,5.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: 149,6.106 km
– Chu kì quay quanh Mặt trời: 365,25 ngày.
4. Hỏa tinh – Đường kính: 6790 km.
– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 0,11.
– Khối lượng riêng: 3,9.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: 227,94.106 km.
– Chu kì quay quanh Mặt trời: 1,88 năm.
5. Mộc tinh
– Đường kính: 142980 km.

– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 318.
– Khối lượng riêng: 1,3.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: 788,34.106 km.
– Chu kì quay quanh Mặt trời: 11,86 năm.
6. Thổ tinh
– Đường kính: 120540 km.
– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 94.
– Khối lượng riêng: 0,7.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: 1427.106 km.
– Chu kì quay quanh Mặt trời: 29,46 năm.
7. Thiên vương tinh
– Đường kính: 51120 km.
– Khối lượng tỉ đối so với Trái đất: 15.
– Khối lượng riêng: 1,2.103 kg/m3.
– Khoảng cách trung bình tới Mặt trời: 2869,6.106 km.
– Chu kì quay quanh Mặt ...
VÀI NÉT VỀ THUYẾT NHẬT TÂM CỦA CÔPECNIC
Từ xa xưa, con người đã chú ý đến những hiện tượng thiên nhiên hàng ngày xảy ra trên
bầu trời như Mặt trời mọc, Mặt trời lặn, trăng tròn, trăng khuyết ... Một nhu cầu rất tự
nhiên của con người là tìm cách giải thích thế giới, giải thích các hiện tượng như trên, và
do đó ngay từ thời Cổ Hy lạp, môn thiên văn đã ra đời nhằm hướng tới việc giải thích các
hiện tượng xảy ra trong vũ trụ.
Từ năm 140 sau công nguyên, Ptôlêmê đã cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Quan
điểm này thống trị trong nhiều thế kỉ.
Chỉ khi thuyết nhật tâm của Côpecnic ra
đời (năm 1543) thì quan điểm của Ptôlêmê
mới bị phá bỏ. Theo Côpecnic thì Trái đất
chỉ là một trong nhiều hành tinh quay
xung quanh Mặt trời. Thuyết nhật tâm của
Côpecnic đã đặt một nền móng khoa học
vững chắc cho Thiên văn học.
Hình dưới là mô hình hệ Mặt trời. trong đó
Trái đất là một trong nhiều hành tinh
chuyển động quanh Mặt trời.
Những số liệu chính của 8 hành tinh của hệ Mặt trời (theo thứ tự từ gần Mặt trời nhất ra
xa Mặt trời):
1. Thủy tinh
Vài nét về thuyết nhật tâm của Copecnic - Trang 2
Vài nét về thuyết nhật tâm của Copecnic - Người đăng: hung-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vài nét về thuyết nhật tâm của Copecnic 9 10 73