Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH NITƠ

Được đăng lên bởi Lê Thị Thùy Dung
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 8202 lần   |   Lượt tải: 32 lần
VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT
TRONG CHU TRÌNH NITƠ
Giáo viên hướng dẫn: PGS-TS Đinh Thị Kim Nhung
Sinh viên: Lê Thị Thùy Dung
Lớp: 36 B cử nhân sinh
Mã sinh viên: 1053020006

Chu trình nitơ trong tự nhiên:


Nitơ phân tử là một nguyên tố có nguồn dự trữ khá giàu trong khí quyển, chiếm gần 80% thể

tích, gấp 4 lần thể tích O2.

Nitơ trong môi trường tồn tại ở nhiều dạng hóa học khác nhau bao gồm nitơ hữu cơ như ammoni
(NH4+), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), hoặc khí nitơ (N2)...

Nitơ phân tử có nhiều trong khí quyển, song không phải sinh vật nào cũng có thể kiếm được. Chỉ
một số ít sinh vật có khả năng tiết enzym để phân rã các phân tử ấy. Mọi sinh vật khác buộc phải
nhận nitơ ở dạng đã được cố định trong các hợp chất.

Trong trường hợp của thực vật, ion nitrat NO3 là dạng các có ích nhất, chúng có thể sử dụng
amoniac NH4 + hay ure CO(NH2)2 thay thế. Động vật và các cơ thể sống bậc cao khác thường
cần nitơ ở dạng hữu cơ vd: như axit amin.

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level


Fourth level
 Fifth level

Vai trò của vi sinh vật:
• Vi sinh vật trong đất và trong nước tham gia rất tích cực vào

quá trình phân giải xác hữu cơ biến chúng thành các hợp
chất vô cơ dùng làm nguồn dinh dưỡng cho bản thân vi sinh
vật và làm thức ăn cho cây trồng.
• Các vsv cố định nitơ thực hiện việc biến khí nitơ trong

không khí thành hợp chất nitơ (NH3, NH4+...) cung cấp cho
cây cối.
• Vậy khí N2 => amon=> axit amin để tổng hợp protein.
• Protein bị phân giải => peptit và axit amin => amon, nitrit,

nitrat.
• Nitrat chuyển thành nitơ khí quyển và khép kín chu trình.

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level


Fourth level
 Fifth level

sinh vật tham gia vào các quá trình:

 Quá trình nitrat hóa.
 Qúa trình amon hóa.
 Qúa trình nitrat đồng hóa.
 Qúa trình phản nitrat hóa.
 Qúa trình cố định nitơ phân tử hay quá trình cố

định đạm.

Vai trò của vi sinh vật trong quá trình cố định nitơ phân tử:

Vi sinh vật cố định đạm là nhóm vi sinh vật có vai trò quan trọng nhất

trong việc cố định N2 trong đất và trong cây trồng. Đặc biệt là nhóm vi
sinh vật sống cộng sinh.
Vi khuẩn nốt sần cộng sinh với cây thuộc bộ Đậu, một số địa y, vi

khuẩn lam.
 Vi khuẩn sống tự do cố định đạm gồm nhiều nhóm:
 Vi khuẩn hóa dưỡng hữu cơ hiếu khí như: arotobactor,

Azospidillium,....
 vi khuẩn hóa dưỡng hữu cơ kị khí như clostridium.
 Các vi khuẩn hiếu khí- kị khí: như Bacillum polimyxa.

CLOSTRIDIUM

Click to edit Master text styles
 Second ...
VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT
TRONG CHU TRÌNH NITƠ
Giáo viên hướng dẫn: PGS-TS Đinh Thị Kim Nhung
Sinh viên: Lê Thị Thùy Dung
Lớp: 36 B cử nhân sinh
Mã sinh viên: 1053020006
VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH NITƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH NITƠ - Người đăng: Lê Thị Thùy Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH NITƠ 9 10 880