Ktl-icon-tai-lieu

Vận động của Trái Đất

Được đăng lên bởi Anh Nhi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC
- Trái đất quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực Trái đất và nghiêng
66o33' trên mặt phẳng quỹ đạo. Mô hình tự quay của Trái đất như sau :

- Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông, ngược chiều kim
đồng hồ (nhìn từ cực Bắc xuống).
-Trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục trong khoảng thời gian một
ngày đêm. Khoảng thời gian đó là vị trí của Mặt trời 2 lần chiếu thẳng góc trên
kinh tuyến có địa điểm quan sát quy ước 24 giờ. (Do chuyển động của Trái Đất
trùng với chuyển động quanh Mặt trời cho nên thời gian thực mà Trái Đất quay
tròn một vòng là 23 giờ 56 phút 4 giây - các nhà thiên văn gọi đây là một Ngày
thiên văn; như vậy chúng ta cần thêm 4 phút mỗi ngày để cho Mặt Trời trở lại
cùng một vị trí trên bầu trời, và các nhà thiên văn gọi đây là một Ngày Mặt Trời ).

- Tốc độ góc quay:  = 2/T = 150/1 giờ
- Vận tốc dài tự quay của TĐ phụ thuộc vào vĩ độ:
V = R cos  ( R: bán kính Trái Đất; : vĩ độ địa lý)

+ Ở xích đạo, vận tốc của Trái Đất bằng :
v = 2R/T =
Trong đó:

hay

R /2= 465 m/ s

 : tốc độ góc quay

R : bán kính Trái đất tính ra m
T : thời gian tính ra giây
Nếu chúng ta quy đổi ra km trên giờ thì vận tốc Trái Đất tại xích đạo sẽ
bằng 1675 km/giờ.
+ Càng lên các vĩ tuyến cao, vận tốc càng giảm
Ở vĩ độ , vận tốc v1:
v1 = v. cos 
Trong đó v là vận tốc tự quay của Trái Đất ở xích đạo.
(Hình tượng này giống như chiếc đĩa hát quay trên máy quay đĩa. Cùng một
vòng quay, nhưng các điểm ở rìa đĩa hát đi được một đoạn đường dài hơn so với
các điểm ở tâm đĩa. Đó là do trong công thức tính vận tốc v = s/t, thì vận tốc và
quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận, tại xích đạo có đường kính lớn nhất nên
mọi điểm trên xích đạo đi được một đoạn đường dài hơn trong cùng một thời gian
ở các vĩ độ khác). Trung tâm Bắc và Nam cực có R = 0, nên Trái đất quay với tốc
độ gần bằng không. Bởi vậy, trừ hai khu vực ở trung tâm Bắc cực và Nam cực,
còn tại hầu hết các điểm khác, con người đều có thể lợi dụng lực quay của Trái
Đất.
Những cơ quan hàng không, vũ trụ tận dụng vận tốc quay cao của Trái Đất
tại xích đạo để phóng tên lửa vào không gian, khi phóng ở xích đạo ( Những nơi
như đảo Cuzu - Guyan; mũi Canarian - Miền nam nước Mỹ) , họ sẽ tốn ít nhiên
liệu hơn hoặc có thể tải nặng hơn. Khi phóng lên, thay vì tên lửa di chuyển được
với vận tốc riêng , thì nó sẽ được bổ sung thêm vận tốc 1675 km/giờ ( Của Trái
Đất)) , như vậy nó có thể đi được với tốc độ 28.000 km/giờ hoặc nhanh hơn thế để
lên được quỹ ...
SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC
- Trái đất quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực Trái đất và nghiêng
66o33' trên mặt phẳng quỹ đạo. Mô hình tự quay của Trái đất như sau :
- Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông, ngược chiều kim
đồng hồ (nhìn từ cực Bắc xuống).
-Trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục trong khoảng thời gian một
ngày đêm. Khoảng thời gian đó là vị trí của Mặt trời 2 lần chiếu thẳng góc trên
kinh tuyến có địa điểm quan sát quy ước 24 giờ. (Do chuyển động của Trái Đất
trùng với chuyển động quanh Mặt trời cho nên thời gian thực mà Trái Đất quay
tròn một vòng là 23 giờ 56 phút 4 giây - các nhà thiên văn gọi đây là một Ngày
thiên văn; như vậy chúng ta cần thêm 4 phút mỗi ngày để cho Mặt Trời trở lại
cùng một vị trí trên bầu trời, và các nhà thiên văn gọi đây là một Ngày Mặt Trời ).
- Tốc độ góc quay: = 2 /T = 15
0
/1 giờ
- Vận tốc dài tự quay của TĐ phụ thuộc vào vĩ độ:
V = R cos ( R: bán kính Trái Đất; : vĩ độ địa lý)
Vận động của Trái Đất - Trang 2
Vận động của Trái Đất - Người đăng: Anh Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vận động của Trái Đất 9 10 399