Ktl-icon-tai-lieu

Vận động tân kiến tạo

Được đăng lên bởi Tiến Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 1 lần
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ ---ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT__☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

♫♫♫____Đại Học Mỏ_Địa CHất____♫♫♫
Khoa: DẦU KHÍ
‫ﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠ‬

BÀI TIỂU LUẬN : Địa mạo
ĐÊ TÀI : Vận động tân kiến tạo và ý nghĩa

nghiên cứu

Họ và tên: Nguyễn văn Mạnh
Líp: Địa Chất Dầu _k54
Mssv : 0921010099
Hµ Nội 20-3-2011

3/21/2013tanduymanh__Lớp;ĐỊACHẤTDẦU___K54_mssv:0921010099

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ ---ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT__☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

TIỂU LUẬN :Vận động tân kiến tạo và ý nghĩa
nghiên cứu
1. Khái niệm về vận động tân kiến tạo ( neotectonic movement ) và
đặc điểm của nó.
a. Khái niệm ;
Vân động tân kiến tạo là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử hình
thành và phát triển của tự nhiên diễn ra cách đây khoảng 25 triệu
năm, có cường độ mạnh mẽ còn được kéo dài đến ngày nay, giai
đoạn này tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho trái đất
có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như ngày nay. Được thể hiện bởi
một số hoạt động như dịch chuyển mảng kiến tạo, hoạt động đứt gẫy,
tách giãn,nâng hạ…
b.Đăc điểm của vận động tân kiến tạo:
- nâng cao địa hinh làm sông ngòi trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ. Đồi
núi cổ được nâng cao và mở rộng
- Hình thành các cao nguyên badan và các đồng bằng phù sa trẻ
- mở rộng biển Đông, thành tạo các bể dầu khí ở thềm lục địa và ở
đồng bằng châu thổ
- tiến hóa của giới sinh vật Sự kiện nổi bật trong giai đoạn Tân kiến
tạo là sự xuất hiện của loài người trên Trái Đất. Đây là đỉnh cao của
sự tiến hóa sinh học trong lớp vỏ địa lí Trái Đất..
c.Ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo đối với nước ta:
giai đoạn Tân kiến tạo hay kỉ đệ tứ có ý nghĩa quan trọng trong kiến
tạo địa hình toàn thế giới chứ không gì ở nước ta, các dạng địa hình ở
nước ta được hình thành qua nhiều giai đoạn tuy nhiên các tác động
trong thời kì tân kiến tạo là những tác động cuối cùng và để lại các
dấu ấn rõ ràng nhất trên địa hình. Toàn bộ các đồng bằng châu thổ ở
nước ta được phủ một lớp phù sa tuổi đệ tứ, địa hình đá vôi có tuổi
cacbon pecmi nhưng những trạm trổ hình thái như hiện nay ( Vịnh
3/21/2013tanduymanh__Lớp;ĐỊACHẤTDẦU___K54_mssv:0921010099

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ ---ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT__☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

Hạ Long(hình1), phong nha kẻ bàng .... ) đều được hoàn chỉnh trong
giai đoạn tân kiến tạo. những chuyển động nâng hạ tân kiến tạo cũng
chính là những quá trình tạo nên các dãy núi lớn
+ Một số vùng núi điển hình là dãy Hoàng Liên Sơn được nâng lên,
địa hình trẻ lại.
+ Hoạt động xâm thực & bồi tụ được đầy mạnh, hệ thống sông suối
bồi đắp nên những đồng bằng châu thổ rộng lớn điển hình là Đồng
bằng Bắc Bộ & Đồ...
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ ---ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT__☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
♫♫♫____Đại Học Mỏ_Địa CHất____♫♫♫
Khoa: DẦU KHÍ
ﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠﺠ
I TIỂU LUẬN : Địa mạo
ĐÊ TÀI : Vận động tân kiến tạo và ý nghĩa
nghiên cứu
Họ và tên: Nguyễn văn Mạnh
Líp: Địa Chất Dầu _k54
Mssv : 0921010099
Hµ Nội 20-3-2011
3/21/2013tanduymanh__Lớp;ĐỊACHẤTDẦU___K54_mssv:0921010099
Vận động tân kiến tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận động tân kiến tạo - Người đăng: Tiến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Vận động tân kiến tạo 9 10 460