Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lí 10 Chuyển động biến đổi đều

Được đăng lên bởi Lillian
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Dạng 1: Quãng đường & Vận tốc phụ thuộc thời gian
Bài 1: Một xe đang chuyển động đều thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều. Sau 10s xe
dừng lại. Biết rằng giây cuối cùng nó đi được l 10 = 2 m. Hỏi vận tốc cđ đều và gia tốc hãm
phanh.
Bài 2: Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 36km/h. Trong 5s đầu, xe đi được
quãng đường s = 55m. Tính:
a. Gia tốc chuyển động của xe ?
b. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5?
Bài 3: Một xe ô tô xuất phát từ trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s 2
trong 10s sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 1 m/s 2 trong thời gian 10 s tiếp
theo. Tính tốc độ trung bình trong 20s chuyển động đó.
Bài 4: Một chiếc xe đang đi trên đường với tốc độ v 1 = 15 m/s thì phát hiện ra phía trước có vật
cản. Lái xe vội hãm phanh, cho xe chuyển động châm dần đều với gia tốc 0,5m/s 2. Ngay
trước lúc xe đâm vào vật cản, xe có tốc độ v 2 = 5m/s. Hỏi: gia tốc hãm tối thiểu phải bằng
bao nhiêu để xe không đâm vào vật cản?
Bài 5: Hai chiếc xe giống nhau mà động cơ của chúng có 2 chế độ hoạt động. Mỗi chế độ hoạt
động chỉ cho phép hoạt động trong một thời gian t nhất định, như nhau. Gia tốc của xe ở
các chế độ đó là a và 1,2a. Hai xe cùng xuất phát từ trạng thái nghỉ nhưng xe 1 cho hoạt
động chế độ 1 trước hết thời gian lại cho hoạt động tiếp chế độ 2 còn xe 2 thì làm ngược
lại. Hỏi khi hết thời gian hoạt động của máy xe nào sẽ đi được xa hơn? Giải thích.
Bài 6: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 14,4 km/h thì phanh để vào ga, 10s đầu tiên sau khi
phanh nó đi được đoạn đường AB dài hơn đoạn đường đi được trong 10s tiếp theo BC là
5m. Tính gia tốc của đoàn tàu.
Bài 7: Cho vật chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường AB và điểm C nằm trên AB. Tốc độ
trung bình của vật trên đoạn AC và đoạn CB lần lượt là 3m/s và 5m/s. Tổng thời gian vật
chuyển động là 10s. Xác định gia tốc của vật.
Bài 8: Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều đi hết quãng đường s = 100m trong thời gian
t = 10s. Tốc độ của chất điểm tại cuối đoạn đường trên là v = 12m/s. Tính tốc độ trung
bình của chất điểm trong 10s đó; vận tốc ban đầu và gia tốc của chất điểm.
Bài 9: Hai ô tô chuyển động ngược chiều nhau trên một đường hẹp với các tốc độ là v 1 = 72 km/h
và v2 = 54 km/h. Khi hai đầu xe còn cách nhau là L = 100 m thì hai tài xế đồng thời đạp
phanh để sau đó hai xe cùng chuyển động chậm dần đều và dừng lại đồng thời khi mà hai
đầu xe sát nhau. Tìm gia tốc mỗi xe.
Bài 10: Một hành khách đi tàu đến muộn: kh...
Phần 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Dạng 1: Quãng đường & Vận tốc phụ thuộc thời gian
Bài 1: Một xe đang chuyển động đều thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau 10s xe
dừng lại. Biết rằng giây cuối cùng nó đi được l
10
= 2 m. Hỏi vận tốc đều và gia tốc hãm
phanh.
Bài 2: Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 36km/h. Trong 5s đầu, xe đi được
quãng đường s = 55m. Tính:
a. Gia tốc chuyển động của xe ?
b. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5?
Bài 3: Một xe ô xuất phát từ trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s
2
trong 10s sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 1 m/s
2
trong thời gian 10 s tiếp
theo. Tính tốc độ trung bình trong 20s chuyển động đó.
Bài 4: Một chiếc xe đang đi trên đường với tốc độ v
1
= 15 m/s thì phát hiện ra phía trước vật
cản. i xe vội hãm phanh, cho xe chuyển động châm dần đều với gia tốc 0,5m/s
2
. Ngay
trước lúc xe đâm vào vật cản, xe tốc độ v
2
= 5m/s. Hỏi: gia tốc hãm tối thiểu phải bằng
bao nhiêu để xe không đâm vào vật cản?
Bài 5: Hai chiếc xe giống nhau động của chúng 2 chế độ hoạt động. Mỗi chế độ hoạt
động chỉ cho phép hoạt động trong một thời gian t nhất định, như nhau. Gia tốc của xe
các chế độ đó a 1,2a. Hai xe cùng xuất phát từ trạng thái nghỉ nhưng xe 1 cho hoạt
động chế độ 1 trước hết thời gian lại cho hoạt động tiếp chế độ 2 còn xe 2 thì làm ngược
lại. Hỏi khi hết thời gian hoạt động của máy xe nào sẽ đi được xa hơn? Giải thích.
Bài 6: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 14,4 km/h thì phanh để o ga, 10s đầu tiên sau khi
phanh đi được đoạn đường AB dài hơn đoạn đường đi được trong 10s tiếp theo BC
5m. Tính gia tốc của đoàn tàu.
Bài 7: Cho vật chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường AB và điểm C nằm trên AB. Tốc độ
trung bình của vật trên đoạn AC đoạn CB lần lượt 3m/s 5m/s. Tổng thời gian vật
chuyển động là 10s. Xác định gia tốc của vật.
Bài 8: Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều đi hết quãng đường s = 100m trong thời gian
t = 10s. Tốc độ của chất điểm tại cuối đoạn đường trên v = 12m/s. Tính tốc độ trung
bình của chất điểm trong 10s đó; vận tốc ban đầu và gia tốc của chất điểm.
Bài 9: Hai ô tô chuyển động ngược chiều nhau trên một đường hẹp với các tốc độ là v
1
= 72 km/h
v
2
= 54 km/h. Khi hai đầu xe còn cách nhau L = 100 m thì hai tài xế đồng thời đạp
phanh để sau đó hai xe cùng chuyển động chậm dần đều dừng lại đồng thời khi hai
đầu xe sát nhau. Tìm gia tốc mỗi xe.
Bài 10: Một hành khách đi tàu đến muộn: khi đến sân ga thì các toa đã đóng cửa đoàn tàu
chuyển bánh rời ga chuyển động nhanh dần đều. Toa sát cuối toa cuối của đoàn tàu đi
qua trước mặt một người đứng trên sân ga trong các khoảng thời gian tương ứng là t
1
= 20
s và t
2
= 16 s. Hỏi cả đoàn tầu đi qua người đó trong bao lâu? Các toa tàu dài bằng nhau và
bỏ qua khoảng nối giữa các toa.
Bài 11: Một vật chuyển động đều trên đoạn đường ngang AB = L 9 m, rồi lên dốc nghiêng BC,
chuyển động chậm dần đều với gia tốc độ lớn a = 1 m/s
2
, dừng lại C, lăn ngược lại
nhanh dần đều với gia tốc a. Tại B vận tốc đổi hướng nhưng giữ nguyên độ lớn. Tìm
vận tốc trên đoạn đường ngang để thời gian chuyển động từ A đến khi quay trở lại A
nhỏ nhất?
Vật Lí 10 Chuyển động biến đổi đều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lí 10 Chuyển động biến đổi đều - Người đăng: Lillian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vật Lí 10 Chuyển động biến đổi đều 9 10 654