Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Trần Thiên Đức – ductt111.com – ductt111@gmail.com

CHƯƠNG 8: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT
1.1. Kiến thức cơ bản:
- Dạng này là dạng ứng dụng định luật thứ nhất nhiệt động lực học để giải các bài
toán về nhiêt. Nhìn chung các bài toán này chủ yếu xoay quanh ba đại lượng là nhiệt,
công và độ biến thiên nội năng. Do đó cần phải nắm vững các công thức tính của ba
đại lượng này trong các trường hợp đặc biệt như đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt hay
đoạn nhiệt.
- Bên cạnh đó thì phải nhớ công thức về phương trình trạng thái khí tưởng  công
thức này được sử đụng cực kì nhiều trong quá trình biến đổi. Phương trình trạng thái
khí lí tưởng có dạng như sau
μ
Để nhớ phương trình trên thì không khó vì cấp 3 học hóa chắc sử dụng không ít lần.
Tuy nhiên quan trọng nhất là nhớ các biến thể của nó, và giá atm trị hằng số khí R:
• Giá trị R:
o Hệ SI: R = 8.314 J/mol.K  P (Pa), V (m3) (Tao Phải Về Mà  Nếu
R bắt đầu bằng 8 thì P là Pa, V là mét khối)
o R = 0.082 L.atm/mol.K  P(atm), V (lít) (Kậu Ác Vê Lờ  Nếu R
bắt đầu bằng 0 thì P là át mốt phe, V thì đo theo lít)
o Như vậy tùy theo giá trị của R mà phải nhớ đơn vị của P và V tương
ứng kẻo thay vào nhầm là vỡ mõm đó. Bấm kết quả lại ra khác đáp án.
Tốt nhất để dễ nhớ thì dùng khẩu quyết trên. Hơi bựa một chút nhưng
dễ nhớ.
- Định luật thứ nhất nhiệt động lực học liên quan tới công và nhiệt  do đó phải
hiểu được công và nhiệt, đừng có nhầm lẫn hai thằng này với nhau. Công và nhiệt
đều là năng lượng, nhiệt không phải là nhiệt độ đâu đấy. Năng lượng này được truyền
giữa hệ và môi trường. Như vậy khi nghiên cứu phần nhiệt mà cứ thấy có đại lượng
công và nhiệt thì kiểu éo gì cũng phải có bộ đôi hệ và môi trường. Thiếu một trong
hai thằng đấy là toi. Tuy nhiên giữa công và nhiệt có sự khác nhau. Quá trình truyền
nhiệt giữa hệ và môi trường thỉ xuất hiện khi có chênh lệch nhiệt độ, còn nếu hệ và
môi trường mà có cùng nhiệt độ thì ngồi cúng đến sang năm cũng chả có tí nhiệt nào
truyền qua lại đâu. Về cơ bản quá trình truyền nhiệt tương tự như quá trình GATO.
DNK - 2014

1

2

Trần Thiên Đức – ductt111.com – ductt111@gmail.com

Nếu tự dưng thấy có đứa xấu zai hơn mình mà gấu nó lại ngon như hot girl thì lập
tức quá trình GATO xuất hiện, để rồi tìm mọi cách nói xấu dìm hàng thằng kia cho
nó bằng mình ví dụ như kiểu thằng này học dốt, hôi néc, thối chân. Nói tóm lại là
tìm đủ mọi cách để cho nó như mềnh thì mới không còn GATO nữa . Tiếp theo là
anh công công, anh này thì thuộc dạng ăn tạ...
Trn Thiên Đức – ductt111.com – ductt111@gmail.com
DNK - 2014 1
1
CHƯƠNG 8: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT
1.1. Kiến thc cơ bn:
- Dạng này dạng ứng dụng định luật thứ nhất nhiệt động lực hc đ gii các bài
toán về nhiêt. Nhìn chung các bài toán này chủ yếu xoay quanh ba đại lượng nhiệt,
công và độ biến thiên nội năng. Do đó cần phải nắm vững các công thức tính của ba
đại lượng này trong các trường hợp đặc biệt như đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt hay
đoạn nhiệt.
- Bên cạnh đó thì phải nhớ công thức về phương trình trạng thái khí tưởng công
thức này được sử đụng cực kì nhiều trong quá trình biến đổi. Phương trình trạng thái
khí lí tưởng có dạng như sau

μ

Để nhớ phương trình trên thì không khó vì cấp 3 học hóa chắc sử dụng không ít lần.
Tuy nhiên quan trọng nhất là nhớ các biến thể của nó, và giá atm trị hằng số khí R:
Giá trị R:
o Hệ SI: R = 8.314 J/mol.K P (Pa), V (m
3
) (Tao Phi V Nếu
R bắt đầu bằng 8 thì P là Pa, V là mét khối)
o R = 0.082 L.atm/mol.K P(atm), V (lít) (Ku Ác Vê L Nếu R
bắt đầu bằng 0 thì P là át mốt phe, V thì đo theo lít)
o Như vậy tùy theo giá trị của R phải nhớ đơn vị của P V tương
ứng kẻo thay vào nhầm là vỡ mõm đó. Bấm kết quả lại ra khác đáp án.
Tốt nhất để dễ nhớ thì dùng khẩu quyết trên. Hơi bựa một chút nhưng
dễ nhớ.
- Định luật thứ nhất nhiệt động lực học liên quan tới công nhiệt do đó phải
hiểu được công nhiệt, đừng nhầm lẫn hai thằng này với nhau. Công và nhiệt
đều năng lượng, nhiệt không phải nhiệt độ đâu đấy. Năng lượng này được truyền
giữa hệ và môi trường. Như vậy khi nghiên cứu phần nhiệt mà cứ thấy có đại lượng
công và nhiệt thì kiểu éo gì cũng phải có bộ đôi hệ và môi trường. Thiếu một trong
hai thằng đấy là toi. Tuy nhiên giữa công và nhiệt có sự khác nhau. Quá trình truyền
nhiệt giữa hệ và môi trường thỉ xuất hiện khi có chênh lch nhit độ, còn nếu hệ và
môi trường cùng nhiệt độ thì ngồi cúng đến sang năm cũng chả tí nhiệt nào
truyền qua lại đâu. Về cơ bản quá trình truyền nhiệt tương tự như quá trình GATO.
Vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí đại cương - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Vật lí đại cương 9 10 282