Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí luyện thi đại học

Được đăng lên bởi Dương Phi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
637 câu trắc nghiệm vật lý ôn thi ĐH

GV:Trần Văn Dũng

637
CÂU HỎI
TRẮC
NGHIỆM
LUYỆN THI
ĐẠI HỌC
Trang 1

637 câu trắc nghiệm vật lý ôn thi ĐH

GV:Trần Văn Dũng

1/ Một dao động điều hoà x = A sin(ωt + φ), ở thời điểm t = 0 li độ x = A/2 và đi theo chiều âm thì φ bằng
a. π /2 rad
b. 5 π /6 rad
c. π /6 rad
d. π /3 rad
2/ Một dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 20. π 3 cm/s. Chu kì dao động của vật là:
a. 0,1 s
b. 1 s
c. 5 s
d. 0,5 s
3/ Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4sin(10 π t + π /6) cm. Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều
nào, vận tốc là bao nhiêu?
a. x = 2 cm, v = - 20. π

3 cm/s, vật di chuyển theo chiều âm

b. x = 2 cm, v = 20. π

3 cm/s, vật di chuyển theo chiều dương

3 cm, v = 20. π cm/s, vật di chuyển theo chiều dương
d. x = - 2 3 cm, v = 20. π cm/s, vật di chuyển theo chiều dương
4/ Ứng với pha dao động π /6 rad, gia tốc của một vật dao động điều hoà có giá trị a = -30 m/s2. Tần số dao động là 5 Hz. Li độ và
c. x = 2

vận tốc của vật là:
a. x = 6 cm, v = 60. π

3 cm/s

x = 3 cm, v = 30. π

b.

c. x = 6 cm, v = -60. π 3 cm/s
d.
x = 3 cm, v = -30. π
5/ Con lắc lò xo dao động với biên độ 6 cm. Thế năng của hệ bằng 1/3 động năng tại vị trí

3 cm/s
3 cm/s

a. x = ± 2 2 cm
b. x = ± 3 2 cm
c. x = ± 2 cm
d. x = ± 3 cm
6/ Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4 cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng. Cho g = 10 m/s2. Chu kì
dao động là:
a. 0,50 s
b. 2 s
c. 0,2 s
d. 5 s
7/ Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4sin(2 π t + π /4) cm. Lúc t = 0,25 s, li độ và vận tốc của vật là:

2 cm, v = 4 π 2 cm/s
c. x = -2 2 cm, v = -4 π 2 cm/s d.

2 cm, v = 8 π 2 cm/s
x = 2 2 cm, v = -4 π 2 cm/s

a. x = 2

b.

x = -2

8/ Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động với biên độ A = 5 cm. Khi vật nặng cách vị trí cân bằng 4 cm, nó có
động năng là:
a. 0,041 J
b. 0,009 J
c. 0,025 J
d. 0,0016 J
9/ Một vật dao động điều hoà biên độ 4 cm, tần số 5 Hz.Khi t = 0,vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và chuyển động theo chiều dương
của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là:
a. x = 4sin(10 π t + π ) cm
b. x = 4sin(10 π t - π /2) cm
π
π
c. x = 4sin(10 t + /2) cm
d. x = 4sin10 π t cm
10/ Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hoà với chu kì T= 2 s. Năng lượng dao động của nó là E = 0,004J. Biên độ
dao động của chất điểm là:
a. 2 cm
b. 16 cm
c. 4 cm
d. 2,5 cm
11/ Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng m1 và m2 vào cùng một lò xo. Khi treo ...
637 câu trắc nghiệm vật lý ôn thi ĐH GV:Trần Văn Dũng
637
CÂU HỎI
TRẮC
NGHIỆM
LUYỆN THI
ĐẠI HỌC
Trang 1
Vật lí luyện thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí luyện thi đại học - Người đăng: Dương Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Vật lí luyện thi đại học 9 10 9