Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí

Được đăng lên bởi Tran Thien Do
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án vật lý 11 Nâng cao- Học kỳ II – Năm học 2007 -2008

Ngày soạn: 2/1/2008

Tiết 1

1. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Hiểu bản chất dòng điện trong chất khí và mô tả.
- Hiểu đường đặc tuyến Vôn – ampe, sự biến thiên của cường độ theo hiệu điện thế, sự iôn hoá
do va chạm trong chất khí.
- Hiểu được sự hình thành tia lửa điện và hồ quang.
- Hiểu một số ứng dụng của tia lửa điện và hồ quang.
- Nắm được sự phóng điện dưới áp suất thấp và ứng dụng của nó.
2. kỹ năng
- Giải thích bản chất dòng điện trong chất khí.
- Giải thích bản chất sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện bình thường.
- Giải thích ứng dụng phóng điện dưới áp suất thấp.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
a. Kiến thức và dụng cụ:
- Thí nghiệm dòng điện trong chất khí; tia lửa điện; hồ quang điện; dòng điện dưới áp suất thấp.
- Một số hình vẽ trong SGK đã phóng to.
b. Phiếu trắc nghiệm :
P1. Bản chất dòng điện trong chất khí là
A. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, êlectron
ngựoc chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngựoc
chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các êlectron ngựoc
chiều điện trường.
D. Chuyển dời có hướng của các êlectron ngựoc chiều điện trường.
P2. Chọn câu đúng.
A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là êlectron, ion dương và ion âm.
D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.
P3. Chọn câu đúng.
Bản chất dòng điện trong kim loại khác với bản chất dòng điện trong chân không và trong chất khí như
thế nào?
A. Dòng điện trong kim loại cũng trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có
hướng của các electron.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Còn dòng điện trong
chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm.
C. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các
electron. Còn dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các
ion dương và ion âm.
D. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong
chân không là dòng chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm. Còn dòng điện trong
chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các ion dương...
- H k II -2008
-  Gia Lai
 Email: hanghiatran@yahoo.com.vn
1
8 
1. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Hiểu bản chất dòng điện trong chất khí và mô tả.
- Hiểu đường đặc tuyến Vôn ampe, sự biến thiên của cường độ theo hiệu điện thế, sự iôn hoá
do va chạm trong chất khí.
- Hiểu được sự hình thành tia lửa điện và hồ quang.
- Hiểu một số ứng dụng của tia lửa điện và hồ quang.
- Nắm được sự phóng điện dưới áp suất thấp và ứng dụng của nó.

- Giải thích bản chất dòng điện trong chất khí.
- Giải thích bản chất sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện bình thường.
- Giải thích ứng dụng phóng điện dưới áp suất thấp.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
a. 
- Thí nghiệm dòng điện trong chất khí; tia lửa điện; hồ quang điện; dòng điện dưới áp suất thấp.
- Một số hình vẽ trong SGK đã phóng to.
b. 

A. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, êlectron
ngựoc chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngựoc
chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các êlectron ngựoc
chiều điện trường.
D. Chuyển dời có hướng của các êlectron ngựoc chiều điện trường.

A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là êlectron, ion dương và ion âm.
D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.

Bản chất dòng điện trong kim loại khác với bản chất dòng điện trong chân không và trong chất khí như
thế nào?
A. Dòng điện trong kim loại cũng trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có
hướng của các electron.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Còn dòng điện trong
chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm.
C. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các
electron. Còn dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các
ion dương và ion âm.
D. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong
chân không là dòng chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm. Còn dòng điện trong
chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các ion dương và ion âm.

A. hàn điện
Vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí - Người đăng: Tran Thien Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Vật lí 9 10 41