Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Được đăng lên bởi Doanh Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
MÔN VẬT LIỆU HỌC – GIÁO VIÊN :NGUYỄN VĂN THỨC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Tên Đề tài:

VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Thành viên
Nguyễn Thái Châu
Trương Quang Hố
Nguyễn Minh Tàu
Nguyễn H.Long Hải
Lương Chí Cường

Mã số sinh viên
12144007
121440
121440
121440
12144013

TP. HỒ CHÍ MINH 2014

% đóng góp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
MÔN VẬT LIỆU HỌC – GIÁO VIÊN :NGUYỄN VĂN THỨC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Tên Đề tài:

VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Thành viên
Nguyễn Thái Châu
Trương Quang Hố
Nguyễn Minh Tàu
Nguyễn H.Long Hải
Lương Chí Cường

Mã số sinh viên
12144007
121440
12144099
12144029
121440

TP. HỒ CHÍ MINH 2014

% đóng góp

Câu 1 :Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình Công Nghiệp Hóa –
Hiện Đại Hóa
Vật liệu cơ khí ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong quá trình CNH-HDH ở nước ta. Trên thực tế,
các loại vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại như : vật liệu ceramic,vật liệu composite ,vật liệu
polymer vật liệu và công nghệ nano… đã được ứng dụng triển khai vào sản xuất, kinh doanh trong quá
trình CNH-HDH ở nước ta hiện nay.
 Vật liệu cơ khí là gì ?
Vật liệu cơ khí là tất cả xung quanh chúng ta . Từ các tòa nhà để vận chuyển đến các thiết bị điện tử ,
chúng tôi sử dụng hàng ngày , các tài liệu liên quan đã được thiết kế hoặc lựa chọn cẩn thận cho các nhiệm
vụ .
Vật liệu cơ khí có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật .Đưa máy tính của bạn hoặc điện
thoại di động là một ví dụ và tự hỏi mình , " Tại sao nó được làm từ các vật liệu này ? " Hoặc "Tại sao nó
được thiết kế theo cách đặc biệt này ? " Hay thậm chí " Nó sẽ có thể để làm cho nó nếu nó không được
làm từ các vật liệu này ? " Để trả lời câu hỏi như vậy , chúng ta phải nghiên cứu kỹ vào thế giới của kỹ
thuật vật liệu.
Vật liệu cơ khí được chia thành 2 loại ,dựa theo nguồn gốc ,cấu tạo và tính chất :
 Vật liệu kim loại
 Vật liệu phi kim loại
→Trong Vật liệu kim loại được chia thành 2 loại :
+Kim loại đen
+Kim loại màu
Vật liệu phi kim loại được chia thành nhiều loại
- Chất dẻo
- Cao su
- Gỗ
- Loại khác
Những vật dụng hằng ngày của chúng ta đều gắn liền với chúng , một nước với sự phát triển và đẩy mạnh
Công nghiêp hóa – Hiện đại hóa đất nước thì không thể làm nhẹ sự phát triển của ngành vật liệu hay nói
cách khác vật liệu cơ khí có vai trò quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của đât nước .nó dược ứng
dụng vô rất nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng ta
Ngày nay trong các lĩnh vực công nghiệp ,quốc phòng ,đời sống …. Đòi hỏi vật liệu sử dụng cần phải có
rất...

 !"
#$
Tên Đề tài 
%&
'&()*+
  
 
 !"#$ 
 
$%&'$( 
& !) * +
VẬT LIỆU CƠ KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LIỆU CƠ KHÍ - Người đăng: Doanh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
VẬT LIỆU CƠ KHÍ 9 10 626