Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LIỆU ĐIỆN

Được đăng lên bởi anh-huy-le
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 34448 lần   |   Lượt tải: 41 lần
BÀI 1: VẬT LIỆU ĐIỆN

1.Khái niệm về vật liệu điện.
Tất cả những vật liệu dùng để chế tạo máy điện, khí cụ điện, dây dẫn hoặc những vật liệu dùng
làm phụ kiện đường dây… được gọi chung là vật liệu điện. Vật liệu điện được chia thành 3 nhóm, gồm:
Vật liệu dẫn điện.
Vật liệu cách điện.
Vật liệu dẫn từ.
Sau đây sẽ giới thiệu khái quát về đặc điểm, tính chất cũng như phạm vi ứng dụng của từng loại.
2. Vật liệu dẫn điện.
- Khái niệm về vật liệu dẫn điện.
Vật liệu dẫn điện là những vật liệu cho dòng điện đi qua nó, hầu hết những vật liệu này đều ở thể
rắn, là những kim loại hoặc hợp kim. Ngoài ra cũng có một số vật liệu dẫn điện ở thể khí (như hơi thủy
ngân) hoặc thể lỏng (như các dung dịch điện phân). Vật liệu dẫn điện dùng để chế tạo các bộ phận mang
điện trong hệ thống điện, trong máy móc, trong thiết bị, khí cụ điện.
- Tính chất của vật liệu dẫn điện.
Vật liệu dẫn điện có các tính chất cơ bản sau:


Điện dẫn suất của vật liệu γ =


1
ρ


Hệ số nhiệt của điện trở suất
Nhiệt dẫn suất.
Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt điện động
Giới hạn bền khi kéo và độ dãn dài tương đối khi đứt.
 Điện trở: là đại lượng đặc trưng cho sự ‘’cản trở‘’ dòng điện của vật liệu. Xét về mặt kết cấu,
điện trở của vật liệu điện được tính như sau:
R=ρ

l
s

Trong đó:
l: chiều dài của vật dẫn [m]
S: là tiết diện của vật dẫn [m2]
ρ: là điện trở suất, phụ thuộc vào bản chất của vật liệu [Ωm]
R: là điện trở của vật dẫn [Ω]
Dựa vào biểu thức trên ta thấy: Nếu có hai vật dẫn khác nhau (khác chất), nhưng có cùng chiều dài,
cùng tiết diện thì vật nào có điện trở suất lớn hơn thì vật đó sẽ có điện trở cao hơn, nghĩa là dòng điện chạy
qua nó sẽ ’’khó khăn’’ hơn.
 Điện trở suất: là đại lượng đặc trưng cho tính dẫn điện hay cách điện của vật liệu. Nó phụ
thuộc vào bản chất của vật liệu. Nếu vật có điện trở suất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt và ngược lại.

Giá trị điện trở suất của một số vật liệu thông dụng cho trong bảng sau:
Vật liệu

ρ [Ωm]
-8

Đồng
1,75.10
Đồng thau (Cu+ Zn)
(7-8). 10-8
Nhôm
2,9. 10-8
Vonfram
5,6. 10-8
Constantan (60%Cu+ 40%Ni)
(49 - 51). 10-8
Maiso (Cu+ Zn+ Ni)
30. 10-8
Maganin (86%Cu + 12% Mn+2% Ni)
42. 10-8
Thủy tinh
109
Dầu máy biến áp
1010-1013
Nhựa PVC
1013-1014
Sứ
1013
- Đặc điểm và tính chất chọn lựa:
Đặc điểm:
Các vật liệu dẫn điện đều có những đặc điểm sau đây:
- Điện trở suất thấp.
- Hầu hết đều là kim loại và hợp kim.
- Có độ bền cơ tốt, dẻo, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi . . .

ứng dụng
Làm dây dẫn, tiếp điểm, thanh cái . .
.
Dùng làm bộ phận đốt nóng trong
t...
BÀI 1: VẬT LIỆU ĐIỆN
1.Khái niệm về vật liệu điện.
Tất cả những vật liệu dùng để chế tạo máy điện, khí cụ điện, dây dẫn hoặc những vật liệu dùng
làm phụ kiện đường dây… được gọi chung là vật liệu điện. Vật liệu điện được chia thành 3 nhóm, gồm:
Vật liệu dẫn điện.
Vật liệu cách điện.
Vật liệu dẫn từ.
Sau đây sẽ giới thiệu khái quát về đặc điểm, tính chất cũng như phạm vi ứng dụng của từng loại.
2. Vật liệu dẫn điện.
- Khái niệm về vật liệu dẫn điện.
Vật liệu dẫn điện những vật liệu cho dòng điện đi qua nó, hầu hết những vật liệu này đều thể
rắn, những kim loại hoặc hợp kim. Ngoài ra cũng một s vật liệu dẫn điện thể khí (như hơi thủy
ngân) hoặc thể lỏng (như các dung dịch điện phân). Vật liệu dẫn điện dùng để chế tạo các bộ phận mang
điện trong hệ thống điện, trong máy móc, trong thiết bị, khí cụ điện.
- Tính chất của vật liệu dẫn điện.
Vật liệu dẫn điện có các tính chất cơ bản sau:
Điện dẫn suất của vật liệu
=
ρ
γ
1
Hệ số nhiệt của điện trở suất
Nhiệt dẫn suất.
Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt điện động
Giới hạn bền khi kéo và độ dãn dài tương đối khi đứt.
Điện trở: đại lượng đặc trưng cho sự ‘’cản trở‘’ dòng điện của vật liệu. Xét về mặt kết cấu,
điện trở của vật liệu điện được tính như sau:
Trong đó:
l: chiều dài của vật dẫn [m]
S: là tiết diện của vật dẫn [m
2
]
ρ: là điện trở suất, phụ thuộc vào bản chất của vật liệu [Ωm]
R: là điện trở của vật dẫn [Ω]
Dựa vào biểu thức trên ta thấy: Nếu có hai vật dẫn khác nhau (khác chất), nhưng có cùng chiều dài,
cùng tiết diện thì vật nào có điện trở suất lớn hơn thì vật đó sẽ có điện trở cao hơn, nghĩa là dòng điện chạy
qua nó sẽ ’’khó khăn’’ hơn.
Điện trở suất: đại lượng đặc trưng cho tính dẫn điện hay cách điện của vật liệu. phụ
thuộc vào bản chất của vật liệu. Nếu vật có điện trở suất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt và ngược lại.
s
l
R
ρ
=
VẬT LIỆU ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LIỆU ĐIỆN - Người đăng: anh-huy-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
VẬT LIỆU ĐIỆN 9 10 260