Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10

Được đăng lên bởi Tấn Hoàng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
KIỂM TRA 1 TIẾT-HK1
Họ và tên HS:…………………………..
MÔN: VẬT LÝ 10CB
Lớp 10A…
Năm học 2012-2013
I. Trắc nghiệm
Câu 1.Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có
A. vận tốc đầu khác không.
B. gia tốc có giá trị âm.
C. gia tốc có giá trị dương.
D. quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật.
Câu 2. Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ?
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.
B. Một vật rơi từ trên cao xuống đất.
C. Một hòn đá bị ném theo phương ngang.
D. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng.
Câu 3. Phương trình của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:
x = 3,2 + 45t (x đo bằng km và t đo bằng h)
Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
A. Từ điểm O, với vận tốc 3,2km/h.
B. Từ điểm M cách O 3,2km, với vận tốc 45km/h.
C. Từ diểm O, với vận tốc 45km/h.
D. Từ điểm M cách O 3,2km, với vận tốc 3,2km/h.
Câu 4.Trường hợp nào sau đây nói đến vận tốc trung bình ?
A. Khi ra khỏi nòng súng, vận tốc của viên đạn là 480 m/s.
B.Vận tốc của người đi bộ là 5 km/h.
C.Số chỉ của tốc kế gắn trên xe máy là 56 km/h.
D.Khi đi qua điểm A, vận tốc của vật là 10 m/s.
Câu 5. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xem vật như một chất điểm?
A. Tàu hỏa đứng trong sân ga.
B. Trái đất chuyển động tự quay quanh nó.
C. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. D. Một ôtô chuyển động từ Hà Nội đến Hải Phòng.
Câu 6. Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:
A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
B.Trái Đất đứng yện, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
C. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
D. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh trái đất.
Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyeån động tròn đều?
A. Vectơ vận tốc có độ lớn, phương, chiều không đổi.
B. tốc độ góc tỉ lệ thuận với vận tốc dài.
C. bán kính quỹ đạo luôn quay với tốc độ không đổi.
D. quỹ đạo là đường tròn.
Câu 8 Điều nào sau đây là Sai ? Chuyển động tròn đều có
A. quỹ đạo là đường tròn. B. tốc độ góc không đổi. C. tốc độ góc thay đổi.
D. tốc độ dài không đổi.
Câu 9. Đặc ñieåm nào sau đây không phù hợp với chuyển động rơi tự do?
A. chuyển động có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống.
B. chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. chuyeån động chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
D. chuyển động thẳng chậm dần đều.
Câu 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi như là sự rơi tự do ?
A. Ném một hòn sỏi theo...
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai KIỂM TRA 1 TIẾT-HK1
Họ và tên HS:………………………….. MÔN: VẬT LÝ 10CB
Lớp 10A… Năm học 2012-2013
I. Trắc nghiệm
Câu 1.Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có
A. vận tốc đầu khác không. B. gia tốc có giá trị âm.
C. gia tốc có giá trị dương. D. quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật.
Câu 2. Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ?
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng. B. Một vật rơi từ trên cao xuống đất.
C. Một hòn đá bị ném theo phương ngang. D. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng.
Câu 3. Phương trình của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 3,2 + 45t (x đo bằng km và t đo bằng h)
Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
A. Từ điểm O, với vận tốc 3,2km/h. B. Từ điểm M cách O 3,2km, với vận tốc 45km/h.
C. Từ diểm O, với vận tốc 45km/h. D. Từ điểm M cách O 3,2km, với vận tốc 3,2km/h.
Câu 4.Trường hợp nào sau đây nói đến vận tốc trung bình ?
A. Khi ra khỏi nòng súng, vận tốc của viên đạn là 480 m/s. B.Vận tốc của người đi bộ là 5 km/h.
C.Số chỉ của tốc kế gắn trên xe máy là 56 km/h. D.Khi đi qua điểm A, vận tốc của vật là 10 m/s.
Câu 5. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xem vật như một chất điểm?
A. Tàu hỏa đứng trong sân ga. B. Trái đất chuyển động tự quay quanh nó.
C. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. D. Một ôtô chuyển động từ Hà Nội đến Hải Phòng.
Câu 6. Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:
A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
B.Trái Đất đứng yện, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
C. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
D. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh trái đất.
Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyeån động tròn đều?
A. Vectơ vận tốc có độ lớn, phương, chiều không đổi. B. tốc độ góc tỉ lệ thuận với vận tốc dài.
C. bán kính quỹ đạo luôn quay với tốc độ không đổi. D. quỹ đạo là đường tròn.
Câu 8 Điều nào sau đây là Sai ? Chuyển động tròn đều có
A. quỹ đạo là đường tròn. B. tốc độ góc không đổi. C. tốc độ góc thay đổi. D. tốc độ dài không đổi.
Câu 9. Đặc ñieåm nào sau đây không phù hợp với chuyển động rơi tự do?
A. chuyển động có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống. B. chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. chuyeån động chỉ dưới tác dụng của trọng lực. D. chuyển động thẳng chậm dần đều.
Câu 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi như là sự rơi tự do ?
A. Ném một hòn sỏi theo phương xiên góc. B. Ném một hòn sỏi theo phương nằm ngang.
C. Ném một hòn sỏi lên cao. D. Thả một hòn sỏi rơi xuống.
Câu 11. Một người đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Điều nào sau đây là không đúng ?
A. Người đó đứng yên so với dòng nước. B. Người đó đứng yên so với thuyền.
C. Người đó đứng yên so với bờ sông. D. Người đó chuyển động so với bờ sông.
Câu 12. Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối?
A. Vì chuyển động của ôtô được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
B. Vì chuyển động của ôtô không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
C.Vì chuyển động của ôtô được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
D.Vì chuyển động của ôtô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ. án
II. Tự luận.
Câu 1. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1phút đoàn tàu đạt đến vận tốc 54km/h.
a. Tính gia tốc của đoàn tàu.
b. Tính quãng đường mà tàu đi trong 1 phút đó.
c. Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu tàu sẽ đạt vận tốc 72km/h.
Câu 2. Một vật nặng rơi từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g =10m/s
2
.
a.Tính thời gian rơi và vận tốc lúc chạm đất.
b. Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.
...Hết…
Vật Lý 10 - Trang 2
Vật Lý 10 - Người đăng: Tấn Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vật Lý 10 9 10 860