Ktl-icon-tai-lieu

vật lý 2( quang học sóng)

Được đăng lên bởi ledanglam219-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. Ngô Văn Thanh,
Viện Vật lý.

Chuyên ngành : Điện tử - Viễn thông , Công nghệ thông tin,
Điện - Điện tửChương 3: Giao thoa ánh sáng.
3.1
3.2
3.3
3.4

Cơ sở của quang học sóng
Giao thoa ánh sáng
Giao thoa gây bởi các bản mỏng
Các ứng dụng của hiện tượng giao thoa

@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

3.1 Cơ sở của quang học sóng
Hàm sóng của ánh sáng:
Ánh sáng là một loại sóng điện từ



 Chỉ có phần điện trường biến thiên gây cho mắt cảm giác sáng.
 Dao động của vector cường độ điện trường gọi là dao động sáng.

Phương trình dao động sáng:





Phương trình dao động sáng tại điểm O



Phương trình dao động sáng tại điểm P, với khoảng cách
Dấu (-): khi sóng ánh sáng đi từ trái sang phải. Dấu (+) : ngược lại
là thời gian sóng dịch chuyển từ O đến P.



Cuối cùng ta có phương trình dao động sáng

@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

Cường độ sáng:
 Cường độ sáng tại một điểm là đại lượng có giá trị bằng năng lượng của ánh
sáng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng
trong một đơn vị thời gian.



Biểu thức cường độ sáng

Nguyên lý chồng chất




Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì các sóng riêng lẻ không gây
nhiễu loạn cho nhau, có nghĩa là các sóng riêng lẻ sau khi gặp nhau vẫn
truyền đi như cũ.
Tại những điểm gặp nhau, dao động sáng tổng hợp bằng tổng các dao động
sáng thành phần.

Nguyên lý Huyghen


Tại một điểm bất kỳ nào đó trong trường sóng ánh sáng đều trở thành
nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng theo phương của sóng ánh sáng tới.
@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

3.2 Giao thoa ánh sáng




Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có
hai nguồn sáng kết hợp gặp nhau,
tạo ra các miền sáng,
miền tối đan xen lẫn nhau.
Để tạo hai sóng ánh sáng kết hợp,
người ta thường tách từ một nguồn
sáng duy nhất thành 2 nguồn sáng.

Khe Young





S0, S1 và S2 là các lỗ nhỏ.
S1 và S2 : hai nguồn sáng thứ cấp
(theo nguyên lý Huygens)
Để dễ quan sát hơn, người ta thay
S0, S1 và S2 bằng các khe hẹp.
@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

Ảnh chụp vân giao thoa của sóng ánh sáng và sóng nước

@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

Gương Fresnel:





M1 và M2 là hai gương phằng, M1 nghiêng so với M2 một góc rất nhỏ (vài
phần nghìn rad).
S1 và S2 là hai ảnh ảo của nguồn sáng điểm S.
S1 và S2 trở thành hai nguồn sáng thứ cấp và chúng phát ra hai chùm sáng
kết hợp.

@2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý

Khảo sát hiện tượng giao thoa:


Xét hai c...
TS. Ngô Văn Thanh,
Viện Vật lý.
Chuyên ngành : Điện tử - Viễn thông , Công nghệ thông tin,
Điện - Điện tử
http://iop.vast.ac.vn/~nvthanh/cours/phys/
vật lý 2( quang học sóng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý 2( quang học sóng) - Người đăng: ledanglam219-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
vật lý 2( quang học sóng) 9 10 354