Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý đại cương

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi trực tuyến tại:
 l

PHẠM DUY LÁC

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Phần

:

Thuyết tương đối hẹp,
Lý thuyết lượng tử,
Vật lý nguyên tử,
Hạt nhân nguyên tử

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2000

Chương I
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP
EINSTEIN (ANHSTANH)

MỞ ĐẦU
Vật lý học cổ điển dựa trên cơ sở của hai lý thuyết cơ bản: 1- cơ học Newton(1):
gồm các định luật Newton là cơ sở cho toàn bộ cơ học và cũng là cơ sở cho nhiệt học,
nếu bổ sung vào phương pháp thống kê ; 2- thuyết điện từ Maxwell(2): gồm hệ thống
phương trình Maxwell về điện từ trường là cơ sở lý thuyết tổng quát cho các hiện
tượng điện từ và quang học. Vào năm 1865 phương trình Maxwell ra đời, nhưng lúc
bấy giờ cấu trúc toán học quan trọng của nó vẫn chưa được hiểu đúng hoàn toàn vào
thời gian đó. Thật ra, cấu trúc của phương trình Maxwell đã được nhiều nhà khoa học
nghiên cứu, như Hendrich Antoon Lorentz (18.7.1853 - 4.2.1928) người Hà Lan và H.
Poincaré (29.4.1854 - 17.7.1912) người Pháp, nhưng họ chỉ đưa ra khái niệm tương
đối của không gian, mà chưa đi đến khái niệm tương đối của thời gian, đã phát minh ra
phép biến đổi Lorentz nhưng không phát minh ra thuyết tương đối hẹp.
Vào năm 1905 Alber Einstein (Anhxtanh) (14.3.1879 - 18.4.1955) người Đức
quốc tịch Mỹ (từ năm 1940) đã đưa ra thuyết tương đối hẹp đề cập đến khái niệm
không gian và thời gian là tương đối và gắn liền với vật chất, nhờ đó các phương trình
Maxwell mới được hiểu rõ đúng với ý nghĩa của nó.
Lý thuyết tương đối hẹp của A.Einstein được đặc trưng bởi vận tóc ánh sáng (hay
vận tốc truyền tương tác). Thuyết tương đối này sử dụng được cho cả các vật chuyển
động với vận tốc v cỡ vận tốc ánh sáng c(v - c), khi đó không gian, thời gian, khối
lượng đều phụ thuộc vào chuyển động và cơ học Newton là trường hợp giới hạn khi áp
dụng cho các vật chuyển động với vận tốc nhỏ so với vận tốc ánh sáng (v << c).
1-1 CÁC TIÊN ĐỀ EINSTEIN
Thuyết tương đối hẹp Einstein được xây dựng đưa trên hai nguyên lý (hai tiên
đề) sau đây:
1. Nguyên lý tương đối (tiên đề 1): Các định luật vật lý là bất biến (có cùng dạng)
trong các hệ quy chiếu quán tính ;
2. Nguyên lý vô sự bất biến của vận tốc ánh sáng (tiên đề 2): Đối với mọi hệ
quán tính, vận tốc ánh sáng trong chân không đều bằng nhau và có giá trị bằng (c =)
3.108 m/s, không phụ thuộc vào chuyển động của nơtron sáng.

1. Isaac Newton (Nguồn) (4.l.1963 - 31.3.1727) người Anh.
2. James Clerk Maxwell (Macxoen) (I3.6.1831 - 5.11.1879) người Anh (NBT).
2

Các định luật Newton về ch...
Trao đi trc tuyến ti:
www.mientayvn.com/chat_box_li.htm l
Vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý đại cương - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Vật lý đại cương 9 10 113