Ktl-icon-tai-lieu

vật lý đại cương

Được đăng lên bởi vodanhmaimai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau đây là các bài tập buổi 2, các bài tập này sẽ thu vào buổi 3.
(Ghi nhớ: làm trên giấy A4, viết tay, ghi rõ họ tên, MSSV, Thứ tiết, ký tên vào tờ giấy làm bài)

1. Giải thích vì sao các đường sức điện trường không thể cắt nhau. Giả sử chúng cắt nhau
một điểm nào đó, thì lực tác dụng lên điện tích đặt tại điểm đó sẽ như thế nào ?
2. Một electron đang chuyển động với vận tốc v thì đi vào một điện trường đều có hướng
ngược lại. Hỏi electron sẽ chuyển động như thế nào ?
3. Hai điện tích điểm có dấu khác nhau và độ lớn khác nhau. Hỏi tại điểm nào trong
không gian có thể có điện trường triệt tiêu ?
4. (a) Tìm biểu thức điện trường các điểm trên mặt phẳng trung trực của một lưỡng cực
điện.
(b) Áp dụng tính điện trường tại một điểm cách lưỡng cực một khoảng lớn hơn nhiều so
với khoảng cách giữa hai điện tích của lưỡng cực.
5. Một electron chuyển động nằm ngang với tốc độ 3,4.106 m/s đi vào vùng của một điện
trường đều hướng lên trên có E = 520 N/C. Vùng điện trường này rộng 45mm. Xác định
tốc độ electron khi đi qua điện trường.
6. Giải lại bài toán (5) với hạt là proton.

Hết.

...
Sau đây là các bài tập buổi 2, các bài tập này sẽ thu vào buổi 3.
(Ghi nhớ: làm trên giấy A4, viết tay, ghi rõ họ tên, MSSV, Thứ tiết, ký tên vào tờ giấy làm bài)
1. Giải thích vì sao các đường sức điện trường không thể cắt nhau. Giả sử chúng cắt nhau
một điểm nào đó, thì lực tác dụng lên điện tích đặt tại điểm đó sẽ như thế nào ?
2. Một electron đang chuyển động với vận tốc
v
thì đi vào một điện trường đều có hướng
ngược lại. Hỏi electron sẽ chuyển động như thế nào ?
3. Hai điện tích điểm dấu khác nhau độ lớn khác nhau. Hỏi tại điểm nào trong
không gian có thể có điện trường triệt tiêu ?
4. (a) Tìm biểu thức điện trường các điểm trên mặt phẳng trung trực của một lưỡng cực
điện.
(b) Áp dụng tính điện trường tại một điểm cách ỡng cực một khoảng lớn hơn nhiều so
với khoảng cách giữa hai điện tích của lưỡng cực.
5. Một electron chuyển động nằm ngang với tốc độ 3,4.10
6
m/s đi vào vùng của một điện
trường đều hướng lên trên E = 520 N/C. Vùng điện trường này rộng 45mm. Xác định
tốc độ electron khi đi qua điện trường.
6. Giải lại bài toán (5) với hạt là proton.
Hết.
vật lý đại cương - Người đăng: vodanhmaimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
vật lý đại cương 9 10 643