Ktl-icon-tai-lieu

Vệ sinh mắt - Sinh học 8

Được đăng lên bởi vivangiang1978
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án thi GVDG cấp huyện chu kì 2011 - 2012

Sinh học 8

Ngày soạn: 21/02/2012
Ngày dạy: 23/02/2012

Tiết 52 - Bài 50 : VỆ SINH MẮT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Hiểu rõ khái niệm, nguyên nhân và cách khắc phục của tật cận thị, viễn thị.
- Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột, cách lây truyền triệu
chứng, hậu quả và biện pháp phòng tránh.
2. Kĩ năng
Rèn kĩ năng quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế.
3. Thái độ
GD ý thức vệ sinh, phòng tránh tật bệnh về mắt.
II. Chuẩn bị
- Tranh phóng to hình 50.1  50.4 SGK tr.159, 160 và các tranh ảnh sưu tầm.
- Phiếu HT : bệnh đau mắt hột
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Hậu quả
5. Cách phòng tránh
III. Hoạt động dạy – học
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu sự tạo ảnh ở màng lưới của cầu mắt?
3. Bài mới
- Đặt vấn đề: Trong 3 bộ phận của cơ quan phân tích thị giác thì mắt là bộ phận
thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy, chúng ta cần tạo điều kiện để cơ
quan này hoạt động có hiệu quả nhất. Không giữ gìn vệ sinh mắt sẽ làm cho khả
năng nhìn của mắt bị suy giảm do mắc một số tật hoặc bệnh về mắt như tật cận thị,
bệnh đau mắt đỏ …
Hoạt động 1
I. Các tật của mắt
- GV: kẻ bảng 50/160 lên - Một vài HS trả lời
bảng.
- HS tự rút ra KL.
? Thế nào là tật cận thị ?
viễn thị ?
- HS tự thu nhận thông
- GV : hướng dẫn HS
tin  ghi nhớ ng/nhân và
quan sát hình 50.1, 2, 3, 4 cách khắc phục tật cận thị
ng/cứu thông tin hoàn
và viễn thị  hoàn thành
thành bảng 50/160.
bảng.
- GV : Y/c HS lên điền
- 2 HS lên làm BT, lớp
bảng
nhận xét bổ sung.
- GV hoàn thiện lại kiến
thức.

Giáo án thi GVDG cấp huyện chu kì 2011 - 2012

Khái niệm
Nguyên nhân
Khắc phục

Cận thị
- Là tật mà mắt chỉ có khả năng
nhìn gần.
- Bẩm sinh:cầu mắt dài.
- Thể thủy tinh quá phồng: do ko
giữ vệ sinh khi đọc sách.
- Đeo kình mặt lõm (kính phân kì
hat kính cận )

- GV liên hệ thực tế
? Do những ng/nhân nào
HS cận thị nhiều?
? Biện pháp hạn chế tỉ lệ
HS mắc bệnh cận thị?

Viễn thị
- Là tật mà mắt chỉ có khả
năng nhìn xa.
- Bẩm sinh: cầu mắt ngắn
- Thể thủy tinh bị lão hóa
(xẹp)
- Đeo kính mặt lồi (kính
hội tụ hay kính viễn – kính
lão)

- HS vận dụng hiểu biết
của mình đưa ra các
ng/nhân gây cận thị, và đề
ra các b/pháp khắc phục.
Hoạt động 2

II. Các bệnh về mắt
- GV : Y/c HS ng/cứu
thông tin  hoàn thành
phiếu HT.
- GV gọi HS đọc KQ.

- HS đọc kĩ thông tin, liên
hệ thực tế, cùng trao đổi
nhóm  hoàn thành bảng.
- Đại diện nhóm đọc đáp
án, nhóm khác bổ sung.
1) Bệnh đau mắt hột

- GV hoàn chỉnh kiến
thức
1. Nguyên nhân
2...
Giáo án thi GVDG cấp huyện chu kì 2011 - 2012
Sinh học 8 Ngày soạn: 21/02/2012
Ngày dạy: 23/02/2012
Tiết 52 - Bài 50 : VỆ SINH MẮT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Hiểu rõ khái niệm, nguyên nhân và cách khắc phục của tật cận thị, viễn thị.
- Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột, cách lây truyền triệu
chứng, hậu quả và biện pháp phòng tránh.
2. Kĩ năng
Rèn kĩ năng quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế.
3. Thái độ
GD ý thức vệ sinh, phòng tránh tật bệnh về mắt.
II. Chuẩn bị
- Tranh phóng to hình 50.1
50.4 SGK tr.159, 160 và các tranh ảnh sưu tầm.
- Phiếu HT : bệnh đau mắt hột
1. Nguyên nhân
2. Đường lây
3. Triệu chứng
4. Hậu quả
5. Cách phòng tránh
III. Hoạt động dạy – học
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu sự tạo ảnh ở màng lưới của cầu mắt?
3. Bài mới
- Đặt vấn đề: Trong 3 bộ phận của cơ quan phân tích thị giác thì mắt là bộ phận
thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy, chúng ta cần tạo điều kiện để cơ
quan này hoạt động có hiệu quả nhất. Không giữ gìn vệ sinh mắt sẽ làm cho khả
năng nhìn của mắt bị suy giảm do mắc một số tật hoặc bệnh về mắt như tật cận thị,
bệnh đau mắt đỏ …
Hoạt động 1
I. Các tật của mắt
- GV: kẻ bảng 50/160 lên
bảng.
? Thế nào là tật cận thị ?
viễn thị ?
- GV : hướng dẫn HS
quan sát hình 50.1, 2, 3, 4
ng/cứu thông tin hoàn
thành bảng 50/160.
- GV : Y/c HS lên điền
bảng
- GV hoàn thiện lại kiến
thức.
- Một vài HS trả lời
- HS tự rút ra KL.
- HS tự thu nhận thông
tin
ghi nhớ ng/nhân và
cách khắc phục tật cận thị
và viễn thị
hoàn thành
bảng.
- 2 HS lên làm BT, lớp
nhận xét bổ sung.
Vệ sinh mắt - Sinh học 8 - Trang 2
Vệ sinh mắt - Sinh học 8 - Người đăng: vivangiang1978
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vệ sinh mắt - Sinh học 8 9 10 366