Ktl-icon-tai-lieu

Vecto và các ứng dụng của vecto trong Vật Lý

Được đăng lên bởi vumaithaiduong
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VectơVàCácỨngDụngCủaVectơTrongVậtLý

I.VEC TƠ
1.Địnhnghĩavectơ.

2.Vectơcùngphương

3.Vectơcùnghướnghoặcngượchướng

4.Haivectơbằngnhau.

I.VECTƠ
1. Định nghĩa vectơ
A

Gốc

B

Ngọn

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng:
+ Một đầu được xác định là gốc, còn đầu kia là ngọn.
+ Hướng từ gốc (A) đến ngọn (B)gọi là hướng của véctơ
+ Độ dài của đoạn thẳng gọi là độ dài của véctơ (Mô đun)

uuu
r
AB

Quan sát các hình ảnh sau:

I.VECTƠ
1. Định nghĩa vectơ

r r r ur
a, b, v, F ,....

Vectơcònđượckíhiệulà:

r
v

ur
F

r
a

I.VECTƠ
2.Vectơcùngphương
Giácủamộtvectơ
làđườngthẳngđiquađiểmgốcvàđiểmngọncủavectơđó.

*

Cho

uuur
.AB
Hãy vẽ giá của.

uuur
AB

A

B

I.VECTƠ
2.Vectơcùngphương
Haivectơđượcgọilàcùngphươngnếugiácủachúnglàhaiđườngthẳngsong songhoặctrùngnhau.

uu
r
F2

uu
r
F1
C

B
D

A

ur
v1

uu
r
v2

I.VECTƠ
3.Vectơcùnghướnghoặcngượchướng
Haivectơcùngphươngcóthểcùnghướnghoặcngượchướng.

uu
r
F2

uu
r
F1

uu
r
F2

A

B
C

D

Cùnghướng

uu
r
F1

A

B
C

D

Ngượchướng

I.VECTƠ
4.Haivectơbằngnhau
Haivectơđượcgọilàbằngnhaunếuchúngcócùnghướngvàcócùngđộdài.



 AB = CD



AB = C D  




 
 AB  CD

II. CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ
1.Phépcộngvectơ:

r
a

r
b

uu
r
F1

ur
F hl

B

Gốc
A

uu
r
F2

C

Ngọn

II. CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ
Hệ thức Chasles (Qui tắc ba điểm):
Với 3 điểm A, B, C bất kì, ta luôn luôn có:


AB  BC  AC




(Hệ thức Chasles có thể mở rộng cho n điểm liên tiếp)

Quan sát

II. CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ
Phépcộnghaivectơđồngqui (Quitắchìnhbìnhhành):
VớiABCD làhìnhbìnhhành:

TOÁN HỌC

VẬT LÝ

Ứngdụngtínhhợplực

2. Phép nhân một véctơ với một số thực:
a. Định nghĩa:là một véctơ:
- Vớithì véctơsẽ cùng phương vớivà sẽ:
+ Cùng hướng vớinếu k>0.
+ Ngược hướng vớinếu k<0.
+ Có độ dài

-Với

Vídụ:MộtchấtđiểmchuyểnđộngtrênđườngthẳngtừvịtríM1cóvậntốcv0đếnvịtríM2cóvậntốcv
M2

M1

uu
r
v0

Nếuv> v0:

M2

M1

Nếuv< v0:

r
v

r
a

uu
r
v0

r
a

r
v

Côngthứctínhgiatốctrongchuyểnđộngthẳng:

r uu
r
r vv
r
1 r uu
0
a

(v  v0 )
t  t0 t  t0

Khiđónếuđặt

1
k
, (k  0; t , t0 )
t  t0

KếtLuận:Vectơgiatốccóthểbiểudiễnbằngklầnhiệucủavectơvậntốc

Thì

r
r uu
r
a  k .(v  v0 )

III Ứng Dụng Vectơ Trong Vật Lý

VECTƠ ĐỘ DỜI

VECTƠ VẬN TỐC

VECTƠ GIA TỐC

VẬT LÝ 10

VECTƠ ĐỘ DỜI

VẬT LÝ 10

Xétmộtchấtđiểmchuyểnđộngtheomộtquỹđạobấtkì.Tạithờiđiểmt1,chấtđiểmởvịtríM1,tạithờiđiểmt2,chấtđiểmởvịtríM2.
Trongkhoảngthờigian∆t = t2– t1chấtđiểmđãdờivịtrítừM1đếnM2
Vectơgọilàvectơđộdờicủachấtđiểmtrongkhoảngthờigiannóitrên.
uuuuuur

M 1M 2

M2

M2

M1

uuuuuur
M 1M 2
M1

Ve...
1.Địnhnghĩavectơ.
2.Vectơcùngphương
4.Haivectơbằngnhau.
3.Vectơcùnghướnghoặcngượchướng
I.VEC TƠ
VectơVàCácỨngDụngCủaVectơTrongVậtLý
Vecto và các ứng dụng của vecto trong Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vecto và các ứng dụng của vecto trong Vật Lý - Người đăng: vumaithaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Vecto và các ứng dụng của vecto trong Vật Lý 9 10 461