Ktl-icon-tai-lieu

Vi Sinh Vật Học

Được đăng lên bởi Uyen Do
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 1

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH
VI SINH VẬT HỌC

1. VI SINH VẬT HỌC LÀ GÌ?
Sinh học (biology) là một ngành khoa học nghiên cứu về
cấu trúc, chức năng, sự phát triển, sự phân bố và quá trình
sống của các sinh vật sống
Vi sinh vật: là những sinh vật sống có kích thước rất
nhỏ, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi.
Vi sinh vật học (microbiology) là ngành sinh học nghiên
cứu về virus, vi khuẩn (bacteria) và các sinh vật cực nhỏ
khác.
Vi sinh vật học đại cương: nghiên cứu những qui luật
chung nhất về vi sinh vật.
Nguồn: New Penguin English Dictionary, 2002

Vi sinh vật học thực phẩm:
Nghiên cứu những hoạt động sinh lý, quy luật phát
triển của vi sinh vật trên thực phẩm để ngăn ngừa
hoặc phát huy theo hướng có lợi cho con người.

ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT
protozoa
HỌC
viruses

Các loại vi sinh vật
bacteria
fungi
Actinomycetes

algae

1.1. Đặc điểm chung của vi sinh
vật
• Kích thước nhỏ bé (được đo bằng nanomet)
•
•
•
•
•

Cấu trúc cơ thể đơn giản
Hấp thu nhiều chuyển hoá nhanh
Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh
Năng lực thích ứng mạnh,dễ phát sinh biến dị.
Phân bố rộng, chủng loại nhiều

1.2. Phân bố của vi sinh vật
• Khắp mọi nơi trên trái đất: đất,
nước, không khí…
• 100-400 loài vsv khác nhau trong
đường ruột của người (Bacteroides
fragilis 1010-1011/g phân.
• ở độ sâu 10.000m nước biển 1-10
tỉ vi khuẩn/1ml (vk lưu huỳnh)

From the day you are born ………………..

To the day that you die ……….

Hàng ngày chúng ta thường gặp các vi sinh vật và các
sản phẩm của chúng

Vi sinh vật trên kênh thông tin đại chúng:

a
l
o
Eb

SA
RS
Bird flu

An
th

rax

MAD COWS Disease
s
g
u
b
r
e
T
p
u
B io-terrorism
S

B

h
t
u
o
M
&
t
Foo

Kleb
s

Typhoid

iella

Cholera

AIDS

PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA VI SINH
VẬT
Dược học
Công nghệ
thực phẩm

Nông nghiệp
Vi sinh
vật học

Công nghiệp

Công nghệ
sinh học

Môi trường

1.3 Ý nghĩa vi sinh vật
Là sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất (cách
nay 3,5 tỷ năm)
- VSV tham gia vào chu trình chuyển hóa vật chất
(chương 4)
- VSV tham gia vào quá trình cải thiện đất, phân
giải các phế thải công nghiệp, nông nghiêp, đô thị.
- VSV có vai trò quan trọng trong ngành năng lượng
- VSV là lực lượng sản xuất trực tiếp của ngành
công nghiệp lên men: acid lactic, men bánh mỳ,
penicillin, …..
- VSV cũng gây nên những tác hại: gây bệnh, biến

Evolutionary Timeline: Bacteria appeared 3.5 billion years ago

1.4. Nhiệm vụ của vi sinh vật học đại cương
• Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản về hình thái,
cấu tạo, di truyền, hoạt động sinh lý hoá học,
… của...
CHƯƠNG 1
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH
VI SINH VẬT HỌC
Vi Sinh Vật Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Sinh Vật Học - Người đăng: Uyen Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Vi Sinh Vật Học 9 10 297