Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật rừng ngập mặn

Được đăng lên bởi NaNa Thoa
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1875 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA SINH HỌC

CHỦĐỀ4

TÀI NGUYÊN
VI SINH VẬT

Nhóm4

1.NguyễnVănHoài
2.NguyễnThịLan
3.PhùngThịThanhThảo
4.PhạmVũKimThoa
5.HuỳnhThịDiệuThủy
6.ĐặngHồngThương

Tổngquan

 Trong các quần xã rừng ngập mặn, ngoài động, thực vật chính, còn có các
loài khác tạo nên sự đa dạng sinh học cho các quần xã đó. Trongđó có tài
nguyên VSV.

 VSV là những sinh vật có kích thước nhỏ, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi. Bao
gồm: vi khuẩn, vi nấm, tảo, động vật nguyên sinh…

Tổngquan

 VSV trong đất và RNM bao gồm:vi khuẩn, nấm sợi, nấm men và xạ khuẩn...
 Chúng có khả năng phân huỷtinh bột, xenlulôzơ, pectin, gelatin, casein, kitin có
trong xác động vật,thực vật và một số hợp chất phức tạp hơn nhờ khả năng sinh
các

enzymengoại

kitinaza).

bào

mạnh(nhưenzymexenlulaza,

amylaza,

proteinaza,

Nộidung
Vi

1

2

3

4

I. Vikhuẩn

 Số lượng vi khuẩn trong RNM chiếm tỉ lệ khá cao,
 Vikhuẩn

đặc biệt là trong trầmtích.

ở môi trường ven biển cửa sông cũng thuộc các chi có trong

nướcngọtvàhầu hết các loài này đều có nhu cầu về ion Na.

 Các loại vi khuẩn có thể di động và có roi, nhiều loài sống trên các giá thể bề mặt
rắn bằng chất nhầy dính bám và tạo bề mặt mỏng trên mặt bùn tạo điều kiện cho
các loài tảo, cỏ biển và cây ngập mặn phát triển.

I. Vikhuẩn

 Khinghiêncứu thànhphần,vai trò của vi sinh vật trong RNM huyện Giao Thủy và
Nghĩa Hưng (Nam Định), các cán bộ của MERC vàĐạihọc Sư phạm Hà Nội
(2002)tìmra

nhiều

chủng

vi

sinh

vật

phân

hủy

mùn

trongđất.Trongcácvisinhvậtđóđãphát hiệncóvi khuẩnBacillusthuringiensis.

bã

1. Tính chất và phân loại vi khuẩn dị dưỡng trong rừng
ngập mặn

 Trong số vi khuẩn dị dưỡng phân lập từ đất RNM, có rất nhiều chủng là vi
khuẩn hiếu khí không bắt buộc, chúng có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong
cả điều kiện môi trường có oxy và thiếu oxy.

 Chúng có vai trò không nhỏ trong quá trình phân hủy xác động thực vật RNM.

1. Tính chất và phân loại vi khuẩn dị dưỡng trong rừng
ngập mặn

 Đasố vi khuẩn dị dưỡng ở đất RNMvàtrong lá đang phân hủy cóđặcđiểm:
- Hình que
- Có khả năng di động
- Vi khuẩn Gram âm (-) chiếm tỷ lệ tương đối lớn.

o

-Phần lớnlà vi khuẩn chịu mặn và ưa ấm(nhiệt độ sinh trưởng tối ưulà22-37 C).Độ
mặn trong môi trường nuôi cấy lên đến 5% thì đa số các chủng bị ức chế sinh
trưởng.

2. Mật độ vi khuẩn dị dưỡng trong đất và lá cây đang phân
hủy

 Mật độvi khuẩnphân hủy trong RNM phụ thuộc theo mùa.
 Vào mùa thu, sự phong phú của chất rơi rụng từ RNM, các chất thải và x...
TÀI NGUYÊN
VI SINH VẬT
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA SINH HỌC
CHỦĐỀ4
Vi sinh vật rừng ngập mặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật rừng ngập mặn - Người đăng: NaNa Thoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Vi sinh vật rừng ngập mặn 9 10 310