Ktl-icon-tai-lieu

VI SINH VẬT VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG

Được đăng lên bởi Firefly Gd
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÓM 6
THÀNH VIÊN:

PHẠM VÕ GIA HÂN
NGUYỄN QUỲNH NHƯ
NGUYỄN THIÊN VŨ
DƯƠNG MẠNH PHI
MAI QUỐC HUY
NGUYỄN ANH TÚ
VÕ LÊ MINH THY
LÊ BẢO THƯƠNG
BÙI THỊ TRÚC LY

S125782
S126699

VI SINH VẬT
VÀ VẤN ĐỀ

NĂNG LƯỢNG

(BIOGAS, ETHANOL)

Nănglượngvấnđềbứcbáchcủaxãhộihiệnnay

I

ETHANOL

II

BIOGAS

I. ETHANOL
1.Kháiniệmethanol
2.Sơlượcvềnguồnnguyênliệu
3.Quátrìnhtạothànhethanol

4.Ứngdụngtừviệctạothànhethanol

5.Ưu,nhượcđiểmcủaethanol
6.Hiệntrạngsửdụngethanol ởnướcta

1.Kháiniệmethanol

Ethanolđượcgọilàrượuetylic,rượunguyênchất,rượungũcốc,
hayrượuuống,làmộtchấtlỏngkhôngmàu,dễbayhơi,dễcháy.Làmộtrượumạchthẳng,
CTPT:C2H5OH.

Nóđượcbiếtđếnnhiềunhấtlàloạiđồuốngcócồn,ngoàiracònđượcdùnglàmdungmôi,nhi
ênliệutừcồn=>Xăngsinhhọc

2.Sơlượcvềnguồnnguyênliệu

Nguồnnguyênliệu

Côngnghệxăngsinhh

Côngnghệxăngsinhhọ

Côngnghệxăngsinhhọ

ọcthếhệ1

cthếhệ2

cthếhệ3

-Đường
-Tinhbột
-Dầu

từcellulose,chấtxơdưthừacủat
hựcvật

từtảo(algae)

3.Quátrìnhtạothànhethanol
a.Cơsởlýthuyết

Quátrìnhlênmencồnthựcchấtlàquátrìnhthủyphânđườngglucosetrongđiềukiệnyếmkhí.
Glucose
ethanol.

2(3-photpho glyceraldehyde)

pyruvate

acetaldehyte

khử

cồn

b.Lênmentrựctiếptừđường
b.1. Lên men nhờ nấm men
Nấmmenlàtácnhâncơbảngâyraquátrìnhlênmen
ethanol.ThườngsửdụngnấmmenthuộchọSaccharomycetaceac,loàiS.cerevisiae

Hìnhdạng:tếbàohìnhbầudụcnếuởmôitrườnggiàuchấtd
inhdưỡng.Trongđiềukiệnyếmkhí,tếbàocóhìnhtròn;ng
ượclại,trongđiềukiệnhiếukhítếbàokéodàihơn.
-Kíchthướcthayđổitrongkhoảng2,5 - 10 µm × 4,5
-21µm

Saccharomycescerevisiaethuộcloạinấmmenlênmennổi.Trongquátrìnhlênmen,tếbàocủachúngnổ
ilơlửngtrongdungdịchlênmenvàtậptrungtrênbềmặt.Nhờđótăngdiệntíchtiếpxúcvớicơchất,quátrìn
hlênmenxảyranhanhchóngvàmạnhmẽ.

0
Cókhảnănglênmen ởnhiệtđộcao( 36 – 40 C),chịuđượcđộacid.

Sinhsảntheokiểunảychồi,cókhảnăngsinhbàotử,sốngkịkhíkhôngbắtbuộc

Cơchếlênmen

•Phươngtrìnhtổngquátcủalênmenrượu:
C H O
6 12 6

zymase

2CO + 2CH CH OH
2
3 2

Trongquátrìnhlênmen,ngoàisảnphẩmchínhlàrượuvàCO2,còntạoranhiềuchấtkhác.Bằngphântíchsắ
ckýngườitapháthiệntrên50chấtkhácnhau,nhưngcóthểxếpthành4nhómchính:
acid,este,aldehyl,vàrượubậccaohay rượucósốcarbonlớnhơnhai.

Điềukiệnlênmen:
-Cơchất(nguồnC):tinhbột,rỉđường
-Nồngđộđường: 10 – 16%
- pH: 4 – 5
0
-Nhiệtđộ: 28 –30 C
Nhucầuvềoxy:GiaiđoạnđầucủalênmencầncungcấpmộtlượngnhỏO 2vìđâylàthànhphầncầnthiết
trongsựsinhtổnghợpcácchấtbéochưabãohòavàlipid.ÁpsuấtcủaO 2vàokhoảng0,05 – 0,10
mmHg.Đếngiaiđoạnsaukhôngcungcấpoxynữa.

o
Xaynghiềnthànhbột,nấuở70 C
tạođường

0
0
Nấuchín100 C-110 C

Saccharomyc...
NHÓM 6
THÀNH VIÊN:
PHẠM VÕ GIA HÂN S125782
NGUYỄN QUỲNH N S126699
NGUYỄN THIÊN VŨ
DƯƠNG MẠNH PHI
MAI QUỐC HUY
NGUYỄN ANH TÚ
VÕ LÊ MINH THY
LÊ BẢO THƯƠNG
BÙI THỊ TRÚC LY
VI SINH VẬT VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI SINH VẬT VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG - Người đăng: Firefly Gd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
VI SINH VẬT VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG 9 10 53