Ktl-icon-tai-lieu

Violympic

Được đăng lên bởi ngochantrandangninh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3175 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 16 cấp huyện
Năm học 2013-2014
BÀI THI SỐ 1: Chọn cặp bằng nhau:

BÀI THI SỐ 2: Đỉnh núi trí tuệ:
Bài 1

Giải

Xem giá lần đầu tiên là 100%. Giảm lần thứ nhất 10% thì còn 90%.
Giảm 10% lần 2 thì giảm: 90% x 10% = 9%
9720 000 đồng ứng với: (100% - 10% - 9%) = 81%
Giá chiệc điện thoại trước khi giảm:
9720 000 : 81x 100= 12 000 000 (đồng)
Bài 2
Bài giải
Số lẻ đầu dãy: 1
Số lẻ cuối dãy: 99
Số các số hạng : ( 99- 1) : 2 + 1 = 50 ( số)
Tổng các số lẻ nhỏ hơn 100 là :
( 1 + 99) x 50 : 2 = 2500

1

Bài 3

Tổng của A , B và C là : 432,5 + 368 + 421,5 = 1222
Tổng của A và C là: 368 x 2 = 736
Số B là : 1222 – 736 = 486
Bài 4
Một hình chữ nhật có diện tích là 588m2. Biết chiều rộng abwngf 3/4 chiều dài. Tính chu vi
hình chữ nhật đó.
Giải
Chiều rộng bằng 3 phần thì chiều dài bằng 4 phần bằng nhau như thế:
Ta có hình vẽ:

Diện tích một ô vuông nhỏ : 588 : ( 3 x 4) = 49 (cm2)
Vậy cạnh hình vuông nhỏ là : 7 cm ( vì 4 x 7 = 49)
Chiều dài hình chữ nhật : 7 x 4 = 28 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật : 7 x 3 = 21 (cm)
Chu vi hình chữ nhật : ( 21 + 28 ) x2 = 98 (cm)
Bài 5

Bài giải
Quãng đường đi là: 40 x 3 = 120 (km)
Va tốc trung bình của người đó cả đi lẫn về:
(120 x 2 ) : ( 3 +2) = 48 (km/giờ)

Bài 6:

2

Chú ý thầy cô dạy cho học sinh biết kí hiệu BM = 2.MA – Có nghĩa là phép nhân. Người ra
đề không bám sát sách giáo khoa và chương trình tiểu học
Cho hình vẽ, biêt : BM = 2 x MA ; AN =3 X NC. Diện tích tứ giác BMNC là 180 cm2. Vậy
diện tích tam giác ABC là bao nhiêu?
Bài giải

Dt MNC = 1/4 dt MAC ( vì NC = 1/4 AC ; và cùng chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống
AC)
Dt MAC = 1/3 dt ABC ( vì AN= 1/3 AB; và cùng chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống
AB)
Coi dt MNC là 1 phần thì dt MAC = 4 phần và diện tích ABC = 12 phần
Nên dt BMNC là : 8 + 1 = 9 phần bằng nhau như thế.
Giá trị 1 phần (Dt MNC ) : 180 : 9 = 20 (Cm2)
Diện tích tam giác ABC là : 20 x 12 = 240 (cm2)
Bài 7:

Cho A = 1 + 11 + 111 + 1111 + … + 111…11
( Số hạng cuối được viết bởi 30 chữ số 1)
A chia cho 9 có số dư là….
Một số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.
Bài giải
Ta có:
1
11 = 1+1 = 2
111 = 1 + 1 + 1 = 3
…
30 số 1 thì tổng là 30
Tổng các chữ số của A:
1 + 2 + 3 + … + 30 = 465
Mà 4 + 6 + 5 = 15.

3

Mặt khác: 15 : 9 = 1 dư 6. Vậy A chia 9 cũng dư 6.

Bài 8:

Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2025,13. Bỏ dấu phẩy của số thập phân
đi thì tổng sẽ bằng 4018. Vậy số tự nhiên đó là:
Bài giải
Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2025,13 => Số thập phân có ...
VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 16 cấp huyện
Năm học 2013-2014
BÀI THI SỐ 1: Chọn cặp bằng nhau:
BÀI THI SỐ 2: Đỉnh núi trí tuệ:
Bài 1
Giải
Xem giá lần đầu tiên là 100%. Giảm lần thứ nhất 10% thì còn 90%.
Giảm 10% lần 2 thì giảm: 90% x 10% = 9%
9720 000 đồng ứng với: (100% - 10% - 9%) = 81%
Giá chiệc điện thoại trước khi giảm:
9720 000 : 81x 100= 12 000 000 (đồng)
Bài 2
Bài giải
Số lẻ đầu dãy: 1
Số lẻ cuối dãy: 99
Số các số hạng : ( 99- 1) : 2 + 1 = 50 ( số)
Tổng các số lẻ nhỏ hơn 100 là :
( 1 + 99) x 50 : 2 = 2500
1
Violympic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Violympic - Người đăng: ngochantrandangninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Violympic 9 10 606