Ktl-icon-tai-lieu

Vygotsky and Education by John S. James

Được đăng lên bởi hoangtruongsptn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
1.
Ông sinh ngày 5 tháng 11 năm 1896 ở thị trấn Orsha, không cách Minsk thủ đô của Byelorrussia bao xa. Ông hoàn thành
chương trình gymnasium (*) ở thành phố Gomel năm 1913 và theo học tại đại học Moscow. Năm 1917, sau khi nhận
được tấm bằng luật và tham gia một khóa học tâm lý và triết học tại Đại học Nhân dân Shanyavsky, ông quay trở về
Gomel để dạy văn và tâm lý học. Ông cũng lập các lớp về văn học và khoa học, đồng thời tổ chức các lớp diễn kịch nơi
ông thường giảng văn học và khoa học . Cùng thời gian này, ông còn lập một phòng thí nghiệm tâm lý học tại trường sư
phạm Gomel. Những hoạt động này đã giúp ông thực hiện nhiều khóa huấn luyện tâm lý mà những bài giảng sau này
được tập hợp thành cuốn Tâm lý học giáo dục.
Vygotsky bắt đầu viết vào năm 1924, trước tiên là tại Viện Tâm Lý học và sau đó tại Viện nghiên cứu những người
khuyết tật. Trong thời gian này, ông làm chủ nhiệm khoa tâm lý học tinh thần và thể chất của trẻ em khuyết tật tại
Narkompros và dạy ở học viện giáo dục cộng sản Krupskaya và học viện giáo dục Leningrad. Ông đã tập hợp nhiều nhà
nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực tâm lý học trong khoa sư phạm trẻ em khuyết tật. Hầu hết những người theo ông đều là
những nhà tâm lý học nổi tiếng hiện nay.

Trong những năm cuối đời, Vygotsky rất quan tâm tới những vấn đề y học trong nghiên cứu tâm lý của mình. Điều này
đã khiến ông xin theo học chương trình cử nhân tại Học Viện Y lúc đầu tại Moscow và sau đó là Kharkov, mặc dù lúc
này ông đã là giáo sư biên chế tại trường Đại học. Trong những lần đi thi tại Kharkov ông cũng kết hợp luôn với việc
giảng tâm lý tại học viện Tâm lý học thần kinh Ukraina. Trước khi mất không lâu, Vygotsky được phong làm chủ nhiệm
khoa tâm lý tại học viện Quốc Gia về Y học Lâm Sàng.
Vygotsky mất vì lao phổi vào ngày 11 tháng 6 năm 1934 ở tuổi 37.

Vygotsky and Education
by John S. James
Lev Vygotsky (1896-1934), Russian psychologist and educator, is today
becoming important in U.S. education (about 120 references to Vygotsky can be
found in ERIC, the Educational Resources Information Center of the U.S. Dept.
of Education, searchable at  -- up from 80
references two years ago). His work can help us develop organized training
methods for use during everyday life, to improve our communication and
relationship skills. But Vygotsky wrote for fellow academics, not for the general
public, and there may not be any good introduction for non-specialists. So I
wrote this essay to give people a sample...
Chương 1
1.
Ông sinh ngày 5 tháng 11 năm 1896 ở thị trấn Orsha, không cách Minsk thủ đô của Byelorrussia bao xa. Ông hoàn thành
chương trình gymnasium (*) ở thành phố Gomel năm 1913 và theo học tại đại học Moscow. Năm 1917, sau khi nhận
được tấm bằng luật và tham gia một khóa học tâm lý và triết học tại Đại học Nhân dân Shanyavsky, ông quay trở về
Gomel để dạy văn và tâm lý học. Ông cũng lập các lớp về văn học và khoa học, đồng thời tổ chức các lớp diễn kịch nơi
ông thường giảng văn học và khoa học . Cùng thời gian này, ông còn lập một phòng thí nghiệm tâm lý học tại trường sư
phạm Gomel. Những hoạt động này đã giúp ông thực hiện nhiều khóa huấn luyện tâm lý mà những bài giảng sau này
được tập hợp thành cuốn Tâm lý học giáo dục.
Vygotsky bắt đầu viết vào năm 1924, trước tiên là tại Viện Tâm Lý học và sau đó tại Viện nghiên cứu những người
khuyết tật. Trong thời gian này, ông làm chủ nhiệm khoa tâm lý học tinh thần và thể chất của trẻ em khuyết tật tại
Narkompros và dạy ở học viện giáo dục cộng sản Krupskaya và học viện giáo dục Leningrad. Ông đã tập hợp nhiều nhà
nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực tâm lý học trong khoa sư phạm trẻ em khuyết tật. Hầu hết những người theo ông đều là
những nhà tâm lý học nổi tiếng hiện nay.
Trong những năm cuối đời, Vygotsky rất quan tâm tới những vấn đề y học trong nghiên cứu tâm lý của mình. Điều này
đã khiến ông xin theo học chương trình cử nhân tại Học Viện Y lúc đầu tại Moscow và sau đó là Kharkov, mặc dù lúc
này ông đã là giáo sư biên chế tại trường Đại học. Trong những lần đi thi tại Kharkov ông cũng kết hợp luôn với việc
giảng tâm lý tại học viện Tâm lý học thần kinh Ukraina. Trước khi mất không lâu, Vygotsky được phong làm chủ nhiệm
khoa tâm lý tại học viện Quốc Gia về Y học Lâm Sàng.
Vygotsky mất vì lao phổi vào ngày 11 tháng 6 năm 1934 ở tuổi 37.
Vygotsky and Education
by John S. James
Lev Vygotsky (1896-1934), Russian psychologist and educator, is today
becoming important in U.S. education (about 120 references to Vygotsky can be
found in ERIC, the Educational Resources Information Center of the U.S. Dept.
of Education, searchable at http://ericae.net/aesearch.htm -- up from 80
references two years ago). His work can help us develop organized training
methods for use during everyday life, to improve our communication and
relationship skills. But Vygotsky wrote for fellow academics, not for the general
public, and there may not be any good introduction for non-specialists. So I
wrote this essay to give people a sample of some of his ideas and their
importance. [The comments in brackets are my own.]
Vygotsky extended and improved the work of Piaget, the French educator who
studied what children are able to learn at different ages. Vygotsky's ideas are
more flexible, much less tied to calendar age. Vygotsky lived in Moscow for the
last part of his life, where he directed a program to teach physically handicapped
and/or mentally retarded children. He died of tuberculosis while still in his 30s.
Vygotsky and Education by John S. James - Trang 2
Vygotsky and Education by John S. James - Người đăng: hoangtruongsptn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vygotsky and Education by John S. James 9 10 677