Ktl-icon-tai-lieu

Xác định hàm lượng ion photphat trong nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiền
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 5 lần
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, môi trường đã trở thành vấn đề chung của toàn nhân loại và
được cả thế giới quan tâm. Con người đã và đang đối mặt với những thiên tai,
hiểm họa của sự biến đổi môi trường (động đất, núi lửa, song thần …). Nguyên
nhân chính do việc sử dụng bất hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, sự thải ra môi
trường quá nhiều chất gây ô nhiễm chưa qua xử lý gây ô nhiễm trầm trọng hệ
sinh quyển của trái đất, trong đó nguồn nước bị ô nhiễm rất trầm trọng.
Thành phố Đồng Hới, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Bình,
với địa thế phát triển mạnh về mặt du lịch, văn hóa, rất nhiều hồ, kênh đang bị ô
nhiễm (hiện tượng bốc mùi hôi, cá chết hang loạt vào mùa hè…) đang là vấn đề
cần sớm được giải quyết. Để xử lý tốt vấn đề ô nhiễm, cần các cơ quan chức
năng sớm có biện pháp xử lý, và cần nhất là ý thức của người dân thành phố.
Tuy vậy, để có biện pháp xử lý hiệu quả, cần thiết phải tìm hiểu nguyên nhân ô
nhiễm, xác định các tiêu chuẩn về DO, COD, BOD, Nitrat, Photphat, hàm lượng
các kim loại nặng, vi sinh vật,…
Để góp phần nhỏ trong quá trình nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo vệ lâu
dài nguồn nước ở một số ao hồ của thành phố, chúng tôi thực hiện đề tài “Xác
định, đánh giá hàm lượng PO43 trong nước Hồ Trạm và hồ nhà máy Bia rượu
Quảng Bình – Hà Nội bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS”
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Áp dụng quy trình xác định PO43 trong nước bằng phương pháp quang
phổ hấp thụ phân tử UV-VIS.
- Phân tích và đánh giá hàm lượng PO43 trong nước, qua đó đánh giá
mức độ phú dưỡng nước ở hồ Trạm và hồ nhà máy Bia rượu Quảng Bình – Hà
Nội.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Hàm lượng photphat trong nước của hồ Trạm và hồ nhà máy Bia rượu
Quảng Bình – Hà Nội.
1

4. Tình hình nghiên cứu
- Việc xác hàm lượng photphat (yếu tố chính gây nên mức độ phú dưỡng
của nước) là hết sức phổ biến đối với việc tạo cảnh quan sạch đẹp, môi trường
sống trong lành của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mức độ ô nhiễm
(mùi, màu sắc, độ đục…) tại nhiều ao hồ của thành phố Đồng Hới vẫn chưa
được quan tâm đúng mức (Quảng Bình là một tỉnh phát triển mạnh về du lịch
trong tương lai nhưng môi trường chung vẫn chưa được đầu tư mạnh, trong đó
Đồng Hới là trung tâm phát triển của tỉnh nhà). Nhiều ao hồ ngay giữa lòng
thành phố, vào mùa hè, cá chết hàng loạt, mùi hôi tanh bốc lên rất khó chịu.
Việc xử lý ô nhiễm theo quan sát của người dân sống xung quanh vẫn đang còn
trên giấy mực.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Áp dụng quy trình xác định PO43...
 

Ngày nay, môi trường đã trở thành vấn đề chung của toàn nhân loại
được cả thế giới quan tâm. Con người đã đang đối mặt với những thiên tai,
hiểm họa của sự biến đổi môi trường (động đất, núi lửa, song thần …). Nguyên
nhân chính do việc sử dụng bất hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, sự thải ra môi
trường quá nhiều chất gây ô nhiễm chưa qua xử gây ô nhiễm trầm trọng hệ
sinh quyển của trái đất, trong đó nguồn nước bị ô nhiễm rất trầm trọng.
Thành phố Đồng Hới, trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Bình,
với địa thế phát triển mạnh về mặt du lịch, văn hóa, rất nhiều hồ, kênh đang bị ô
nhiễm (hiện tượng bốc mùi hôi, cá chết hang loạt vào mùa hè…) đang là vấn đề
cần sớm được giải quyết. Đ xử tốt vấn đề ô nhiễm, cần các quan chức
năng sớm biện pháp xử lý, và cần nhất ý thức của người dân thành phố.
Tuy vậy, để biện pháp xử lý hiệu quả, cần thiết phải tìm hiểu nguyên nhân ô
nhiễm, xác định các tiêu chuẩn về DO, COD, BOD, Nitrat, Photphat, hàm lượng
các kim loại nặng, vi sinh vật,…
Để góp phần nhỏ trong quá trình nâng cao hiệu quả sử dụng bảo vệ lâu
dài nguồn nước ở một số ao hồ của thành phố, chúng tôi thực hiện đề tài c
định, đánh giá hàm lượng
3
4
PO
trong nước Hồ Trạm hồ nhà máy Bia rượu
Quảng Bình Nội bằng phương pháp quang phổ hấp thụ pn tử UV-
VIS”

- Áp dụng quy trình xác định
3
4
PO
trong nước bằng phương pháp quang
phổ hấp thụ phân tử UV-VIS.
- Phân tích và đánh giá m lượng
3
4
PO
trong nước, qua đó đánh giá
mức độ pdưỡng nước hồ Trạm hồ nhà máy Bia rượu Quảng Bình
Nội.
 !"#$
- Hàm lượng photphat trong nước của hồ Trạm và hồ nhà máy Bia rượu
Quảng Bình – Hà Nội.
1
Xác định hàm lượng ion photphat trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định hàm lượng ion photphat trong nước - Người đăng: Nguyễn Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Xác định hàm lượng ion photphat trong nước 9 10 31