Ktl-icon-tai-lieu

Xác định hàm lượng kim loại nặng

Được đăng lên bởi dinhthanhtra
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định Kim loại nặng

GVHD: Th.s. Hoàng Văn Trung

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG
TRONG THỰC PHẨM
TỔNG QUAN
Kim loại nặng là những kim lọai có khối lượng riêng lớn hơn 5g/cm3.
Một số kim loại nặng có thể cần thiết cho sinh vật, chúng được xem là nguyên
tố vi lượng. Một số không cần thiết cho sự sống, khi đi vào cơ thể sinh vật có
thể không gây độc hại gì. Kim loại nặng gây độc hại với môi trường và cơ thể
sinh vật khi hàm lượng của chúng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Xã hội càng phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường càng đặt lên hàng đầu,
ô nhiễm môi trường từ nhiều nguồn khác nhau đây là mối nguy cơ đe dọa sự
sống của muôn loài. Quá trình đô thị hóa nhanh, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ở các nước phát triển là nguy cơ gây ô nhiễm kim loại nặng cho nước, đất
và không khí. Sự nhiễm độc bởi các kim loại nặng như Zn, Cd, Pb, Cu…gây
ra những bệnh âm ỉ và nguy hại đối với con người và động vật.
Các kim loại này được hấp thụ vào cơ thể qua lương thực - thực phẩm,
nước uống cũng có thể qua bát đĩa, đồ chơi. Lương thực thực phẩm bị nhiễm
kim loại nặng thì các kim loại này sẽ thúc đẩy quá trình hư hỏng thực phẩm,
làm giảm giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị cảm quan của thực phẩm. Thực
phẩm có thể bị nhiễm các kim loại nặng từ nhiều nguồn khác nhau: Nguyên
liệu dùng chế biến thực phẩm, trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm,
quá trình chuyên chở thực phẩm..
Trong thời đại ngày nay việc sử dụng hoá chất đưa vào sản xuất khá phổ
biến nên nguy cơ nhiễm các kim loại nặng vào thực phẩm ngày càng tăng do
đó tình trạng ngộ độc do các kim loại nặng đang gia tăng.
Vì vậy việc tìm ra “ Các phương pháp xác định hàm lượng kim loại
nặng” có trong thực phẩm là vấn đề cần quan tâm hàng đầu để bảo vệ sức
khoẻ và môi trường.

SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Trần Thị Thủy

Lớp 49K- Hóa

1

Xác định Kim loại nặng

GVHD: Th.s. Hoàng Văn Trung

Phần I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
MỘT SỐ KIM LOẠI Cu, Zn, Pb, Cd
I. Phương pháp trắc quang
Phương pháp phân tích đo quang là phương pháp phân tích công cụ dựa
trên việc đo những tín hiệu bức xạ điện từ và tương tác của bức xạ điện từ với
chất nghiên cứu. Phương pháp này chuyển các chất phân tích thành năng
lượng ánh sáng để suy ra lượng chất cần phân tích.
Nguyên tắc của phương pháp là dựa trên khả năng tạo phức màu của
chất phân tích với một thuốc thử nào đó. Đo độ hấp thụ quang của phức màu
ta sẽ biết được nồng độ chất phân tích.
Phương pháp có ưu điểm là tiến hành nhanh, thuận lợi. Có độ nhạy cao,
độ chính xác được tớ...
c định Kim loại nặng GVHD: Th.s. Hoàng Văn Trung
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG
TRONG THỰC PHẨM
TỔNG QUAN
Kim loại nặng những kim lọai khối lượng riêng lớn hơn 5g/cm
3
.
Một số kim loại nặng có thể cần thiết cho sinh vật, chúng được xem nguyên
tố vi lượng. Một số không cần thiết cho s sống, khi đio thể sinh vật
thể không gây độc hại gì. Kim loại nặng gây độc hại với môi trường và cơ thể
sinh vật khi hàm lượng của chúng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Xã hội càng phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường càng đặt lên hàng đầu,
ô nhiễm môi trường từ nhiều nguồn khác nhau đây là mối nguy đe dọa sự
sống của muôn loài. Quá trình đô thị hóa nhanh, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ở các nước phát triển là nguy cơ gây ô nhiễm kim loại nặng cho nước, đất
không khí. Sự nhiễm độc bởi c kim loại nặng như Zn, Cd, Pb, Cu…gây
ra những bệnh âm ỉ và nguy hại đối với con người và động vật.
Các kim loại này được hấp thụ o thể qua lương thực - thực phẩm,
nước uống cũng thể qua bát đĩa, đồ chơi. Lương thực thực phẩm bị nhiễm
kim loại nặng t các kim loại y s thúc đẩy quá trình hỏng thực phẩm,
làm giảm g trị dinh dưỡng cũng như giá trị cảm quan của thực phẩm. Thực
phẩm th bị nhiễm các kim loại nặng từ nhiều nguồn khác nhau: Nguyên
liệu dùng chế biến thực phẩm, trong qtrình chế biến, bảo quản thực phẩm,
quá trình chuyên chở thực phẩm..
Trong thời đại ngày nay việc sử dụng hoá chất đưa vào sản xuất khá phổ
biến nên nguy cơ nhiễm các kim loại nặng vào thực phẩm ngày càng tăng do
đó tình trạng ngộ độc do các kim loại nặng đang gia tăng.
vậy việc tìm ra Các phương pháp xác định m lượng kim loại
nặng trong thực phẩm vấn đề cần quan tâm hàng đầu để bảo vệ sức
khoẻ và môi trường.
SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ty Lớp 49K- Hóa
Trần Thị Thủy
1
Xác định hàm lượng kim loại nặng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định hàm lượng kim loại nặng - Người đăng: dinhthanhtra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Xác định hàm lượng kim loại nặng 9 10 333