Ktl-icon-tai-lieu

Xác định tiêu cự thấu kính

Được đăng lên bởi traitimbuongbinh86-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thực hành
XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ
I. Mục đích
- Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng, lắp ráp, bố trí các linh kiện quang và kĩ năng tìm ảnh
của vật cho bởi thấu kính.
II. Cơ sở lí thuyết
1. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.
Để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì, ta ghép nó đồng trục với thấu kính hội
tụ sao cho vị trí ảnh thật A1B1 của vật AB cho bởi thấu kính hội tụ nằm ở phía sau
thấu kính phân kì và nằm trong tiêu cự vật của thấu kính phân kì. Khi đó, trên màn
ta thu được ảnh thật A2B2 của vật A1B1 cho bởi thấu kính phân kì.
Sau khi đo các khoảng cách d và d ’ từ ảnh thật A1B1 và ảnh thật A2B2 đến quang
tâm O2 của thấu kính phân kì (hình 2), tiêu cự ƒ của thấu kính phân kì được xác
định theo công thức: f 

dd '
d d'

Hình 1: Xác định tiêu cự thấu kính phân kì

III. Dụng cụ thí nghiệm
Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì
• Dụng cụ thí nghiệm
- Một băng quang học dài 1 000 mm, có gắn thước thẳng chia đến milimét.
- Một thấu kính hội tụ.

- Một thấu kính phân kì.
- Một đèn chiếu sáng 6 V – 8 W và các dây dẫn.
- Một nguồn điện 6 V – 3 A.
- Vật AB có dạng hình số 1 nằm trong lỗ tròn của tấm nhựa.
- Màn ảnh.
- Năm đế trượt để cắm đèn, vật, hai thấu kính và màn ảnh.
IV. Các bước tiến hành thí nghiệm
Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Hình 2: Bộ thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Tìm hiểu kĩ các dụng cụ để lắp đặt, bố trí thí nghiệm
Bước 1. Lắp đặt thí nghiệm.
- Bố trí đèn, vật AB (là hình số 1 trong lỗ tròn của tấm nhựa), thấu kính hội tụ và
màn ảnh sao cho thu được ảnh rõ nét nhất có kích thước nhỏ hơn vật trên màn.
Đánh dấu vị trí A1 của ảnh thật A1B1 trên băng quang học .
- Đặt thấu kính phân kì vào trước màn và cách màn một khoảng d = 50 mm. Vị trí
của thấu kính phân kì được đánh dấu là điểm O 2 trên băng quang học. Dịch dần
màn ra xa thấu kính phân kì cho đến khi thu được ảnh rõ nét nhất trên màn. Đánh
dấu vị trí A2 trên băng quang học, đó là vị trí của ảnh A2B2.
Khoảng cách O2A1 = d, khoảng cách O2A2 = d’. Đo và ghi vào bảng số liệu các
khoảng cách d, d’ . Tính tiêu cự của thấu kính phân kì theo công thức f 
ghi vào bảng số liệu 2.

dd '
d d'

và

Bước 2. Lặp lại bước thí nghiệm trên hai lần bằng cách dịch vị trí của thấu kính
phân kì ứng với giá trị d gần với giá trị đo được ở trên. Đo các cặp giá trị d và d ’,
sau đó tính ƒ trong từng lần thí nghiệm. Ghi các kết quả nhận được vào bảng số liệu
2.
- Tính f và f
- Tính các giá trị f và f bằng các công thức:
f 

f1...
Bài thực hành
XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ
I. Mục đích
- Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.
- Rèn luyện năng sử dụng, lắp ráp, bố trí các linh kiện quang và năng tìm ảnh
của vật cho bởi thấu kính.
II. Cơ sở lí thuyết
1. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.
Để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì, ta ghép đồng trục với thấu kính hội
tụ sao cho vị trí ảnh thật A
1
B
1
của vật AB cho bởi thấu kính hội tụ nằm phía sau
thấu kính phânnằm trong tiêu cự vật của thấu nh phân kì. Khi đó, trên màn
ta thu được ảnh thật A
2
B
2
của vật A
1
B
1
cho bởi thấu kính phân kì.
Sau khi đo các khoảng cách d d
từ ảnh thật A
1
B
1
ảnh thật A
2
B
2
đến quang
tâm O
2
của thấu nh phân (hình 2), tiêu cự ƒ của thấu kính phân kì được xác
định theo công thức:
'
'
dd
dd
f
III. Dụng cụ thí nghiệm
Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì
• Dụng cụ thí nghiệm
- Một băng quang học dài 1 000 mm, có gắn thước thẳng chia đến milimét.
- Một thấu kính hội tụ.
Hình 1: Xác định tiêu cự thấu kính phân kì
Xác định tiêu cự thấu kính - Trang 2
Xác định tiêu cự thấu kính - Người đăng: traitimbuongbinh86-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xác định tiêu cự thấu kính 9 10 78