Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp

Được đăng lên bởi Ngọc Thân
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đối với các em học sinh lớp 10, 11 việc học và làm bài tập môn Vật Lý chủ yếu là các câu
hỏi và bài tập tự luận. Khi chuyển lên lớp 12 các bài tập, các câu hỏi chủ yếu là trắc nghiệm, đặc
biệt trong các bài kiểm tra, các bài thi là 100% các câu hỏi trắc nghiệm. Phương pháp giải và tư
duy về bài tập trắc nghiệm khác với bài tập tự luận đòi hỏi trong thời gian ngắn học sinh phải đưa
ra được kết quả nhanh. Trên cơ sở đó người giáo viên phải tìm ra được phương pháp phù hợp, xây
dựng được các công thức vận dụng cho kết quả nhanh là rất cần thiết trong việc hướng dẫn học
sinh lớp 12 làm các bài tập trắc nghiệm.
Với suy nghĩ như vậy và bằng những kinh nghiệm giảng dạy môn Vật Lý lớp 12 trong nhiều năm
qua, sau đây tôi xin đưa ra một phương pháp giúp các em học sinh làm các bài tập trắc nghiệm về
mạch RLC mắc nối tiếp qua việc nghiên cứu đề tài “XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI
TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP”

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Mỗi mảng chủ đề học trong chương trình Vật lý phổ thông đều có vai trò rất quan trọng
trong việc hình thành và phát triển tư duy của học sinh.Trong quá trình giảng dạy, người thầy luôn
phải đặt ra mục đích là giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, phương pháp, kĩ năng, kĩ xảo,
tạo thái độ và động cơ học tập đúng đắn để học sinh có khả năng tiếp cận và chiếm lĩnh những nội
dung kiến thức mới theo xu thế phát triển của thời đại.
Môn Vật lí là môn khoa học nghiên cứu những sự vật, hiện tượng xảy ra hàng ngày, có tính
ứng dụng thực tiễn cao, cần vận dụng những kiến thức toán học. Học sinh phải có một thái độ học
SÁNG KẾN KINH NGHIỆM

GV:ĐẶNG VĂN THÂN

-1-

Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp.

tập nghiêm túc, có tư duy sáng tạo về những vấn đề mới nảy sinh để tìm ra hướng giải quyết phù
hợp.
Mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp trong chương trình lớp 12 Vật Lí THPT là một mảng kiến
thức quan trọng và khó học đối với mọi đối tượng học sinh. Việc giải bài tập của học sinh đối với
các bài tập về mạch điện xoay chiều RLC là tương đối khó khăn vì loại bài tập này có rất nhiều
dạng câu hỏi, hơn nữa đối với các câu hỏi bài tập trắc nghiệm đòi hỏi học sinh phải có phương
pháp làm ngắn gọn cho kết quả nhanh vì vậy ta cần phải trang bị cho các em học sinh những kiến
thức, công thức cơ bản nhất để các em giải quyết các bài tập đơn giản, từ đó hướng dẫn các em
biết cách liên hệ, kết hợp các bài toán đơ...
Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp.
SÁNG KẾN KINH NGHIỆM GV:ĐẶNG VĂN THÂN
- 1 -
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với các em học sinh lớp 10, 11 việc học và làm bài tập môn Vật Lý chủ yếu là các câu
hỏi và bài tập tự luận. Khi chuyển lên lớp 12 các bài tập, các câu hỏi chủ yếu là trắc nghiệm, đặc
biệt trong các bài kiểm tra, các bài thi là 100% các câu hỏi trắc nghiệm. Phương pháp giải và tư
duy về bài tập trắc nghiệm khác với bài tập tự luận đòi hỏi trong thời gian ngắn học sinh phải đưa
ra được kết quả nhanh. Trên cơ sở đó người giáo viên phải tìm ra được phương pháp phù hợp, xây
dựng được các công thức vận dụng cho kết quả nhanh là rất cần thiết trong việc hướng dẫn học
sinh lớp 12 làm các bài tập trắc nghiệm.
Với suy nghĩ như vậy và bằng những kinh nghiệm giảng dạy môn Vật Lý lớp 12 trong nhiều năm
qua, sau đây tôi xin đưa ra một phương pháp giúp các em học sinh làm các bài tập trắc nghiệm về
mạch RLC mắc nối tiếp qua việc nghiên cứu đề tài “XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI
TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP”
II. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Mỗi mảng chủ đề học trong chương trình Vật lý phổ thông đều có vai trò rất quan trọng
trong việc hình thành và phát triển tư duy của học sinh.Trong quá trình giảng dạy, người thầy luôn
phải đặt ra mục đích là giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, phương pháp, kĩ năng, kĩ xảo,
tạo thái độ và động cơ học tập đúng đắn để học sinh có khả năng tiếp cận và chiếm lĩnh những nội
dung kiến thức mới theo xu thế phát triển của thời đại.
Môn Vật lí là môn khoa học nghiên cứu những sự vật, hiện tượng xảy ra hàng ngày, có tính
ứng dụng thực tiễn cao, cần vận dụng những kiến thức toán học. Học sinh phải có một thái độ học
Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp - Người đăng: Ngọc Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Xây dựng công thức giải bài toán điện xoay chiều theo hướng đổi mới phương pháp 9 10 912