Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN HOÁN VỊ 3 CẶP GEN

Được đăng lên bởi nguyentusgd
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 8849 lần   |   Lượt tải: 22 lần
XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN HOÁN VỊ 3 CẶP GEN
Nguyễn Từ-nguyentusgd@gmail.com; 0914252216
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết, hoán vị 3
gen, khi lập bản đồ gen nhiều học sinh lúng túng không nắm được công thức tổng quát
nên gặp không ít khó khăn. Tài liệu tham khảo thiếu, thậm chí các tác giả nêu những
quan điểm khác nhau, nhất là khi có 2 chéo đơn và 1 chéo kép.
Theo giáo trình "Di truyền học" tập 2 của GS, TS Phan Cự Nhân (chủ biên),
PGS, TS Nguyễn Minh Công, PGS, TS Đặng Hữu Lanh, NXB Giáo dục, năm 1999,
trang 68, 69 khoảng cách trên bản đồ gen của 2 gen AB = tần số trao đổi chéo đơn
A/B + ½ tần số trao đổi chéo kép.
Nhưng theo TS Ngô Văn Hưng (chủ biên) và TS Vũ Đức Lưu, TS Chu Văn
Mẫn, TS Phạm Văn Lập trong tài liệu "Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo
khoa lớp 12 môn Sinh học", NXB Giáo dục, năm 2008, trang 66, 67; TS Vũ Đức Lưu
trong tài liệu "Sinh vật 12 chuyên sâu" tập 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm
2009, trang 141; Hoàng Trọng Phán trong giáo trình "Di Truyền học", NXB Đà Nẳng,
năm 2006, trang 154 thì khác, khoảng cách trên bản đồ gen của 2 gen AB = tần số
trao đổi chéo đơn A/B + tần số trao đổi chéo kép.
Từ đó có những công thức tính khác nhau về tần số hoán vị kép lý thuyết và
hệ số trùng hợp.
Hai nhóm tác giả trên là những đầu ngành của môn Di truyền học ở Việt Nam,
có ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy, học, thi cử của thầy và trò. Vì vậy, dựa vào hai
nhóm tác giả trên, nhiều bài tập ở các sách tham khảo của nhiều tác giả khác có công
thức tính toán rất khác nhau, mâu thuẩn với nhau, làm cho giáo viên và học sinh lúng
túng, không biết chọn cách nào.
Xuất phát từ vấn đề trên, tôi đề xuất cách giải và xây dựng công thức chung
để giải bài toán hoán vị 3 gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, có 2 chéo đơn và
1 chéo kép, nhằm quát giúp cho giáo viên và học sinh nắm chắc phương pháp giải bài
toán thuận, nghịch hoán vị 3 gen.

1

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
A. KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU:
1. Hiện tượng trao đổi chéo đơn, trao đổi chéo kép diễn ra trong giảm phân:
Với các hình minh họa dưới đây ta thấy có trường hợp xảy ra 2 chéo đơn nhưng không
có chéo kép; cũng có lúc vừa có 2 chéo đơn lại có thêm 1 chéo kép. Ở đây, trong
phạm vi nghiên cứu, ta chỉ xét trao đổi chéo kép giữa 2 crômatit không chị em
trong cùng một cặp nhiễm sắc thể (NST) đồng dạng ở kỳ trước giảm phân I.
Thường thì sự trao đổi chéo ở một chỗ làm giảm xác suất trao đổi chéo thứ hai gần kề
nó. Đó là hiện tượng nhiễu (I)....
XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN HOÁN VỊ 3 CẶP GEN
Nguyễn Từ-nguyentusgd@gmail.com; 0914252216
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết, hoán vị 3
gen, khi lập bản đồ gen nhiều học sinh lúng túng không nắm được công thức tổng quát
nên gặp không ít khó khăn. Tài liệu tham khảo thiếu, thậm chí các tác giả nêu những
quan điểm khác nhau, nhất là khi có 2 chéo đơn và 1 chéo kép.
Theo giáo trình "Di truyền học" tập 2 của GS, TS Phan Cự Nhân (chủ biên),
PGS, TS Nguyễn Minh Công, PGS, TS Đặng Hữu Lanh, NXB Giáo dục, năm 1999,
trang 68, 69 khoảng cách trên bản đồ gen của 2 gen AB = tần số trao đổi chéo đơn
A/B + ½ tần số trao đổi chéo kép.
Nhưng theo TS Ngô Văn Hưng (chủ biên) và TS Vũ Đức Lưu, TS Chu Văn
Mẫn, TS Phạm Văn Lập trong tài liệu "Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo
khoa lớp 12 môn Sinh học", NXB Giáo dục, năm 2008, trang 66, 67; TS Vũ Đức Lưu
trong tài liệu "Sinh vật 12 chuyên sâu" tập 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm
2009, trang 141; Hoàng Trọng Phán trong giáo trình "Di Truyền học", NXB Đà Nẳng,
năm 2006, trang 154 thì khác, khoảng cách trên bản đồ gen của 2 gen AB = tần số
trao đổi chéo đơn A/B + tần số trao đổi chéo kép.
Từ đó có những công thức tính khác nhau về tần số hoán vị kép lý thuyết và
hệ số trùng hợp.
Hai nhóm tác giả trên là những đầu ngành của môn Di truyền học ở Việt Nam,
có ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy, học, thi cử của thầy và trò. Vì vậy, dựa vào hai
nhóm tác giả trên, nhiều bài tập ở các sách tham khảo của nhiều tác giả khác có công
thức tính toán rất khác nhau, mâu thuẩn với nhau, làm cho giáo viên và học sinh lúng
túng, không biết chọn cách nào.
Xuất phát từ vấn đề trên, tôi đề xuất cách giải và xây dựng công thức chung
để giải bài toán hoán vị 3 gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, có 2 chéo đơn và
1 chéo kép, nhằm quát giúp cho giáo viên và học sinh nắm chắc phương pháp giải bài
toán thuận, nghịch hoán vị 3 gen.
1
XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN HOÁN VỊ 3 CẶP GEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN HOÁN VỊ 3 CẶP GEN - Người đăng: nguyentusgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
XÂY DỰNG CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN HOÁN VỊ 3 CẶP GEN 9 10 197