Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải sinh hoạt theo pp sinh học hiếu khí

Được đăng lên bởi Lun Idol
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC
Tel: 08.38665645 Fax: 08.38665644
Web: 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP SINH
HỌC HIẾU KHÍ
TÓM TẮT
Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) công suất 600 m3/ngày của Công ty TNHH Furukawa được
thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Kết quả phân tích nước thải sau
khi qua HTXLNT cho thấy khả năng xử lý hữu hiệu các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh
hoạt. Với hiệu quả xử lý các chỉ tiêu > 95%, công nghệ xử lý sinh học hiếu khí chứng tỏ hiệu quả
vượt trội trong việc xử lý nước thải sinh hoạt. Nước thải đầu ra không những đạt tiêu chuẩn cho
phép loại C, TCVN 5945:2005 như yêu cầu mà còn thỏa mãn tiêu chuẩn loại A, TCVN
5945:2005 ở tất cả các chỉ tiêu đã tiến hành khảo sát.
Từ khóa: Nước thải sinh hoạt, Bể sinh học hiếu khí

1. GIỚI THIỆU
Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư
như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở, … Thông
thường, nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được chia làm hai loại chính: nước đen và nước xám.
Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu là: chất hữu cơ,
các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng. Nước xám là nước phát sinh từ quá trình rửa, tắm, giặt,
với thành phần các chất ô nhiễm không đáng kể. Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường
thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ và Phốt pho. Trong nước thải sinh hoạt, hàm
lượng N và P rất lớn, nếu không được loại bỏ thì sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú
dưỡng – một hiện tượng thường xảy ra ở nguồn nước có hàm lượng N và P cao, trong đó các loài
thực vật thủy sinh phát triển mạnh rồi chết đi, thối rữa, làm cho nguồn nước trở nên ô nhiễm.
Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt, đặc biệt là trong phân, đó là các
loại mầm bệnh được lây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh từ nước
thải có khả năng lây lan qua nhiều nguồn khác nhau, qua tiếp xúc trực tiếp, qua môi trường (đất,
nước, không khí, cây trồng, vật nuôi, côn trùng…), thâm nhập vào cơ thể người qua đường thức
ăn, nước uống, hô hấp,…,và sau đó có thể gây bệnh. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm
các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán.
Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại chất không
tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước thả...
B6-319 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, HCMC
Tel: 08.38665645 Fax: 08.38665644
Web: www.congnghexanh.com.vn
1
XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP SINH
HỌC HIẾU KHÍ
TÓM TẮT
Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) công suất 600 m
3
/ngày của Công ty TNHH Furukawa được
thiết kế xây dựng với phương pháp x sinh học hiếu khí. Kết quả phân tích nước thải sau
khi qua HTXLNT cho thấy khả năng xử hữu hiệu các chất ô nhiễm trong nước thải sinh
hoạt. Với hiệu quả xử lý các chỉ tiêu > 95%, công nghệ xử lý sinh học hiếu khí chứng tỏ hiệu quả
vượt trội trong việc xử nước thải sinh hoạt. Nước thải đầu ra không nhng đạt tiêu chuẩn cho
phép loại C, TCVN 5945:2005 như yêu cầu mà còn thỏa mãn tiêu chuẩn loại A, TCVN
5945:2005 ở tất cả các chỉ tiêu đã tiến hành khảo sát.
Từ khóa: Nước thải sinh hoạt, Bể sinh học hiếu khí
1. GIỚI THIỆU
Nước thải sinh hoạt nước thải phát sinh tcác hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân
như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở, … Thông
thường, nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được chia làm hai loại chính: nước đen và nước xám.
Nước đen nước thải từ nhà vsinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu là: chất hữu cơ,
các vi sinh vật gây bệnh và cặn lửng. Nước xám nước phát sinh từ quá trình rửa, tắm, giặt,
với thành phần các chất ô nhiễm không đáng kể. Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường
thấy nước thải sinh hoạt là BOD
5
, COD, Nitơ Phốt pho. Trong nước thải sinh hoạt, hàm
lượng N và P rất lớn, nếu không được loại bỏ thì slàm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú
dưỡng – một hiện tượng thường xảy ra ở nguồn nước có hàm lượng N và P cao, trong đó các loài
thực vật thủy sinh phát triển mạnh rồi chết đi, thối rữa, làm cho nguồn nước trở nên ô nhiễm.
Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt, đặc biệt trong phân, đó các
loại mầm bệnh được y truyền bởi các vi sinh vật trong phân. Vi sinh vật gây bệnh từ nước
thải có khả năng lây lan qua nhiều nguồn khác nhau, qua tiếp xúc trực tiếp, qua môi trường (đất,
nước, không khí, cây trồng, vật nuôi, côn trùng…), thâm nhập vào cơ thể người qua đường thức
ăn, nước uống, hấp,…,và sau đó thể gây bệnh. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm
các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán.
Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại chất không
tan đến các chất ít tan và cnhững hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước thải sinh hoạt là loại
bcác tạp chất đó, làm sạch nước và thđưa nước vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa vào tái sử
dụng. Việc lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp thường được căn cứ trên đặc điểm của các loại
tạp chất trong nước thải. Các phương pháp chính thường được sử dụng trong các công trình
xnước thải sinh hoạt là: phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý, phương pháp sinh
học.
Các phương pháp hóa học dùng trong HTXLNT sinh hoạt gồm có: trung hòa, oxy hóa khử, tạo
kết tủa hoặc phản ứng phân hủy các hợp chất độc hại. sở của phương pháp này các phản
Xử lý nước thải sinh hoạt theo pp sinh học hiếu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải sinh hoạt theo pp sinh học hiếu khí - Người đăng: Lun Idol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xử lý nước thải sinh hoạt theo pp sinh học hiếu khí 9 10 178