Ktl-icon-tai-lieu

19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Được đăng lên bởi tnnttdhg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1. Tiêu chí Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch, 2. Tiêu chí giao thông 3.
Tiêu chí thuỷ lợi, 4. Tiêu chí điện nông thôn, 5. Tiêu chí trường học, 6. Tiêu chí cơ
sở vật chất văn hoá, 7. Tiêu chí chợ nông thôn, 8. Tiêu chí bưu điện, 9. Tiêu chí nhà ở
dân cư, 10. Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung
của tỉnh, 11. Tiêu chí hộ nghèo, 12. Tiêu chí cơ cấu lao động, 13. Tiêu chí hình thức
tổ chức sản xuất, 14. Tiêu chí giáo dục, 15. Tiêu chí Y tế, 16. Tiêu chí văn hóa, 17.
Tiêu chí môi trường, 18. Tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 19.
Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững

...
19 TIÊU CHÍ XÂY DNG NÔNG THÔN MI
1. Tiêu chí Quy hoạch thực hiện theo quy hoạch, 2. Tiêu chí giao thông 3.
Tiêu chí thuỷ lợi, 4. Tiêu chí điện nông thôn, 5. Tiêu chí trường học, 6. Tiêu chí
sở vật cht văn hoá, 7. Tiêu chí ch nông thôn, 8. Tiêu chí bưu điện, 9. Tiêu chí nhà ở
dân cư, 10. Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung
của tỉnh, 11. Tiêu chí hộ nghèo, 12. Tiêu chí cơ cấu lao động, 13. Tiêu chí hình thức
tổ chức sản xuất, 14. Tiêu chí giáo dc, 15. Tiêu chí Y tế, 16. Tiêu chí văn hóa, 17.
Tiêu chí i trường, 18. Tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị hội vững mạnh, 19.
Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững
19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - Người đăng: tnnttdhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 9 10 89