Ktl-icon-tai-lieu

20 câu hỏi ôn tập tiếng việt

Được đăng lên bởi Long Hoang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 1 lần
20 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN
“ KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT”
1. Anh/ Chị hiểu như thế nào về nguồn gốc của Tiếng Việt?
Theo các quan điểm ngôn ngữ về nguồn gốc Tiếng Việt:
Theo J.L. Taberd , Tiếng Việt sử dụng 70% vốn từ gốc Hán, do đó Tiếng Việt là một chi nhánh của
Tiếng Hán.
Còn Henri Maspero cho rằng do có tổ hợp phụ âm đầu và có hệ thống thanh điệu kiểu Thái nên
Tiếng Việt là một chi nhánh của các ngôn ngữ họ Thái.
Tuy nhiên, A.G.Haudricourt đã phản bác hai lập luận trên bằng những lý lẽ và cứ liệu mạnh mẽ, qua
hai bài báo “ Vị trí của Tiếng Việt trong các ngôn ngữ( họ) Nam Á”( 1953) và “ Về nguồn gốc thanh của
Tiếng Việt”(1954).
Cho đến nay, hầu hết các ý kiến đã nhất trí: tiếng Việt là một ngôn ngữ họ Nam Á, thuộc ngành
Môn-Khmer, tiểu chi Việt Chứt; quan hệ với phía Thái- Kadai dầu khá xa xưa, quan hệ với Tiếng Hán dầu
khá sâu đậm, nhưng nó là quan hệ tiếp xúc chứ không phải quan hệ họ hàng.

2. Anh/ Chị hãy chứng minh Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập của người Việt:
Giả thuyết thứ nhất:tiếng Việt là quốc ngữ của nước Việt Nam,không vay mượn ngôn ngữ của quốc
gia khác.Giả thuyết thứ hai:từ giả thuyết thứ nhất ta thấy rằng tiếng Việt có nét đặc trưng riêng,một từ có thể
hiểu theo nhiều nghiã và rất phong phú,không như ngôn ngữ của các quốc gia khác.Từ 2 giả thuyết trên ta
suy ra tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập.
Tiếng Việt là ngôn ngữ âm tiết tính:
Ví dụ:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
(Tố Hữu - Từ ấy)
Các tiền tố mất dần trong trong quá trình phát triển từ Proto Việt- Chứt thành Tiếng Việt như ngày
nay: lata =>đá; kơjo => giọt....
Phụ âm khép và phụ âm mở: Tiến về địa điểm cấu âm, giữ cơ căng, thoát. Trong khi đó phụ âm cuối
không có phần thoát. Chính đặc điểm này có vị trí chức năng rõ ràng nhất định nên không cho phép nối âm
trong tiếng Việt:
•

"Các anh" không được phát âm thành "cá canh".

•

"Một ổ" không thể phát âm thành "mộ tổ".
Lí do: Phát âm nối âm như vậy sẽ làm thay đổi về nghĩa của từ.

Khác với Tiếng Việt, hiện tượng nối âm trong Tiếng Anh là vô cùng phổ biến:
•

I believe in angels.

•

I believe-in angles.

Tiếng Việt ngày càng đơn tiết hóa và có xu hướng tách xa so với nguồn gốc ban đầu.

3. Tiếng Việt có mấy âm vị nguyên âm đôi?
Tiếng Việt có 3 âm vị nguyên âm đôi, đó là:
/ie/
/uo/
/w/

4. Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ cho các câu sau:

a. Mọi người đều biết suy tư.
Mọi người ∕ đều biết suy tư
CN

VN

b. Người là sinh vật biết suy tư.
Người / là sinh vật / biết suy tư.
CN1
CN2 /

VN1

VN2

5...
20 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN
“ KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT”
1. Anh/ Chị hiểu như thế nào về nguồn gốc của Tiếng Việt?
Theo các quan điểm ngôn ngữ về nguồn gốc Tiếng Việt:
Theo J.L. Taberd , Tiếng Việt sử dụng 70% vốn từ gốc Hán, do đó Tiếng Việt một chi nhánh của
Tiếng Hán.
Còn Henri Maspero cho rằng do tổ hợp phụ âm đầu hệ thống thanh điệu kiểu Thái nên
Tiếng Việt là một chi nhánh của các ngôn ngữ họ Thái.
Tuy nhiên, A.G.Haudricourt đã phản bác hai lập luận trên bằng những lý lẽ và cứ liệu mạnh mẽ, qua
hai bài báo Vị trí của Tiếng Việt trong các ngôn ngữ( họ) Nam Á”( 1953) Về nguồn gốc thanh của
Tiếng Việt”(1954).
Cho đến nay, hầu hết các ý kiến đã nhất trí: tiếng Việt một ngôn ngữ họ Nam Á, thuộc ngành
Môn-Khmer, tiểu chi Việt Chứt; quan hệ với phía Thái- Kadai dầu khá xa xưa, quan hệ với Tiếng Hán dầu
khá sâu đậm, nhưng nó là quan hệ tiếp xúc chứ không phải quan hệ họ hàng.
2. Anh/ Chị hãy chứng minh Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập của người Việt:
Giả thuyết thứ nhất:tiếng Việt là quốc ngữ của nước Việt Nam,không vay mượn ngôn ngữ của quốc
gia khác.Giả thuyết thứ hai:từ giả thuyết thứ nhất ta thấy rằng tiếng Việt có n[t đ\c trưng riêng,một từ có thể
hiểu theo nhiều nghiã và rất phong phú,không như ngôn ngữ của các quốc gia khác.Từ 2 giả thuyết trên ta
suy ra tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập.
Tiếng Việt là ngôn ngữ âm tiết tính:
Ví dụ:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
M\t trời chân lí chói qua tim
(Tố Hữu - Từ ấy)
Các tiền tố mất dần trong trong quá trình phát triển từ Proto Việt- Chứt thành Tiếng Việt như ngày
nay: lata =>đá; kơjo => giọt....
Phụ âm kh[p và phụ âm mở: Tiến về địa điểm cấu âm, giữ cơ căng, thoát. Trong khi đó phụ âm cuối
không phần thoát. Chính đ\c điểm này vị trí chức năng ràng nhất định nên không cho ph[p nối âm
trong tiếng Việt:
"Các anh" không được phát âm thành "cá canh".
"Một ổ" không thể phát âm thành "mộ tổ".
Lí do: Phát âm nối âm như vậy sẽ làm thay đổi về nghĩa của từ.
Khác với Tiếng Việt, hiện tượng nối âm trong Tiếng Anh là vô cùng phổ biến:
I believe in angels.
I believe-in angles.
Tiếng Việt ngày càng đơn tiết hóa và có xu hướng tách xa so với nguồn gốc ban đầu.
20 câu hỏi ôn tập tiếng việt - Trang 2
20 câu hỏi ôn tập tiếng việt - Người đăng: Long Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
20 câu hỏi ôn tập tiếng việt 9 10 699