Ktl-icon-tai-lieu

36 kế sách

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1468 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sổ tay 36 kế sách
36 kế sách (tham khảo ứng dụng thực tiễn)
1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)
Kế “Dương đông kích tây” là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ
yếu lại đánh vào phía tâỵ
Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến
tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ,
ấy là “Dương đông kích tây” vậỵ
Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển
mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không
chuẩn bị.
Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn. - Làm rối tai rối mắt địch. - Buộc đối phương lo nhiều mặt. - Mê hoặc ý chí
của địch. - Nghi binh. - Làm phân tán lực lượng đối phương. - Làm yếu lực lượng đối
phương, lực lượng phòng vệ địch.
Nguyên tắc của “Dương đông kích tây” là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu
sự khống chế của địch.
Điều kỵ khi dùng kế “Dương đông kích tây” là để lộ cơ.
Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay
chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.
2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng)
Kế “Điệu hổ ly sơn” là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng.
Kế “Điệu hổ ly sơn” có hai lối: Một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ. Hai là
đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành.
3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim)
Kế “Nhất tiễn song điêu” là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim.
Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.
4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)
Kế “Minh tri cố muội” là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.
Với người xưa, đây là một triết lý xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng
thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.
Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái mưu kế của
trượng phu không thể không giấu thiên hạ.
Tóm lại, biết rất nhiều mà tỏ ra không biết một là kế “Minh tri cố muội” vậy.
5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng)
Kế “Du long chuyển phượng” là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rồng đó,
nhưng làm cho nó trở thành phượng.
Cái kế này rất phổ biến, trong dân gian ta gọi là “Treo đầu dê, bán thịt chó”.
6. Mỹ nhân kế (Kế dùng gái đẹp)
“Mỹ nhân kế” là dùng gái đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế mà nhữ...
Sổ tay 36 kế sách
36 kế sách (tham khảo ứng dụng thực tiễn)
1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)
Kế “Dương đông kích tây” reo giả vờ nthật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ
yếu lại đánh vào phía tâỵ
Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến
tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều nàylàm điều nọ,
ấy là “Dương đông kích tây” vậỵ
Kế này mờ ảo vô song. rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển
mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không
chuẩn bị.
Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn. - Làm rối tai rối mắt địch. - Buộc đối phương lo nhiều mặt. - Mê hoặc ý chí
của địch. - Nghi binh. - Làm phân tán lực lượng đối phương. - Làm yếu lực lượng đối
phương, lực lượng phòng vệ địch.
Nguyên tắc của “Dương đông kích tây” là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu
sự khống chế của địch.
Điều kỵ khi dùng kế “Dương đông kích tây” là để lộ cơ.
Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay
chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.
2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng)
Kế “Điệu hổ ly sơn” là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng.
Kế “Điệu hổ ly sơn” hai lối: Một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ. Hai
đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành.
3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim)
Kế “Nhất tiễn song điêu” là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim.
Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.
4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)
Kế “Minh tri cố muội” là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.
Với người xưa, đây một triết xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng
thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.
Cái đức của người quân t không thể không cho thiên hạ biết, nhưng i mưu kế của
trượng phu không thể không giấu thiên hạ.
Tóm lại, biết rất nhiều mà tỏ ra không biết một là kế “Minh tri cố muội” vậy.
5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng)
Kế “Du long chuyển phượng” biến cái này thành cái kia, bên trong hình rồng đó,
nhưng làm cho nó trở thành phượng.
Cái kế này rất phổ biến, trong dân gian ta gọi là “Treo đầu dê, bán thịt chó”.
6. Mỹ nhân kế (Kế dùng gái đẹp)
“Mỹ nhân kế dùngi đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế những cái khác
không thể thực hiện được.
Giai nhân từ ngàn xưa đến nay bao giờ cũng đề tài chính. Tuy là phái yếu, không thể
vác gươm đao đánh giặc, nhưng các nàng thể thắng được bằng đôi mắt biếc nụ
cười xinh đẹp.
36 kế sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
36 kế sách - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
36 kế sách 9 10 125