Ktl-icon-tai-lieu

4 Tác ĐỘNG CỦA TÔN GIÁO

Được đăng lên bởi MiMun Love
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên
kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi
mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy
có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên
thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo. Tôn
giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nó luôn luôn mới
mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên
cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về
nội dung hay chỉ là về hình thức .
Tôn giáo - một hiện tượng xã hội phức tạp , chỉ có thể giải thích nó một cách
khách quan khoa học dựa trên những quan niệm của nền tảng Triết học duy vật về
lich sử ,cũng như nhận thức duy vật khoa học. Tôn giáo là một hình thức phản ánh
hư ảo , xuyên tạc đời sống hiện thực và đã ra đời cách đây hàng chục nghìn năm
nhưng ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trên thế giới ,
tôn giáo dường như vẫn có sự phát triển đa dạng về hình thức và rộng lớn về quy
mô .
Vì vậy dường như không thể giải quyết vấn đề tôn giáo một cách đơn thuần về
mặt nhận thức xã hội. Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày
càng thể hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh
thần , các tôn giáo lớn thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một
quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế.
Nếu nói sự ra đời của tôn giáo là một hiện tượng thì bản chất của nó cũng chỉ
phản ánh sự yếu ớt của con người trước những vấn đề của tự nhiên và xã hội , bởi
hầu hết các tôn giáo đều quan niệm đều coi bản thân con người là thực sự yếu ớt và
nhỏ bé và luôn có một sức mạnh siêu nhiên nào đó để họ cầu cứu : Chúa trời,
Thánh Alla, Đức Phật...
Những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội Trong đề mục này muốn
nhấn mạnh vào những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ những nhận thức sai lầm
của thế giới quan tôn giáo. Những ảnh hưởng do chính bản thân tôn giáo gây ra
Như ở trên đã nói thì con người trong thế giới quan tôn giáo là vô cùng nhỏ bé
chính vì vậy con người không hề có tác dụng trong việc cải biến xã hội. Nếu chỉ
con người chỉ nhận thức thế giới dưới thế giới quan tôn giáo thì chắc chắn cuộc

sống của chúng ta sẽ không bao giờ được như ngày nay mà chúng ta sẽ mãi mãi chỉ
là những sinh vật nhỏ bé và chịu ảnh hưởng hoàn toàn của các sức mạnh tự n...
Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên
kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi
mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy
có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên
thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo. Tôn
giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nó luôn luôn mới
mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên
cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về
nội dung hay chỉ là về hình thức .
Tôn giáo - một hiện tượng xã hội phức tạp , chỉ có thể giải thích nó một cách
khách quan khoa học dựa trên những quan niệm của nền tảng Triết học duy vật về
lich sử ,cũng như nhận thức duy vật khoa học. Tôn giáo là một hình thức phản ánh
hư ảo , xuyên tạc đời sống hiện thực và đã ra đời cách đây hàng chục nghìn năm
nhưng ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trên thế giới ,
tôn giáo dường như vẫn có sự phát triển đa dạng về hình thức và rộng lớn về quy
mô .
Vì vậy dường như không thể giải quyết vấn đề tôn giáo một cách đơn thuần về
mặt nhận thức xã hội. Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày
càng thể hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh
thần , các tôn giáo lớn thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một
quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế.
Nếu nói sự ra đời của tôn giáo là một hiện tượng thì bản chất của nó cũng chỉ
phản ánh sự yếu ớt của con người trước những vấn đề của tự nhiên và xã hội , bởi
hầu hết các tôn giáo đều quan niệm đều coi bản thân con người là thực sự yếu ớt và
nhỏ bé và luôn có một sức mạnh siêu nhiên nào đó để họ cầu cứu : Chúa trời,
Thánh Alla, Đức Phật...
Những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội Trong đề mục này muốn
nhấn mạnh vào những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ những nhận thức sai lầm
của thế giới quan tôn giáo. Những ảnh hưởng do chính bản thân tôn giáo gây ra
Như ở trên đã nói thì con người trong thế giới quan tôn giáo là vô cùng nhỏ bé
chính vì vậy con người không hề có tác dụng trong việc cải biến xã hội. Nếu chỉ
con người chỉ nhận thức thế giới dưới thế giới quan tôn giáo thì chắc chắn cuộc
4 Tác ĐỘNG CỦA TÔN GIÁO - Trang 2
4 Tác ĐỘNG CỦA TÔN GIÁO - Người đăng: MiMun Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
4 Tác ĐỘNG CỦA TÔN GIÁO 9 10 684