Ktl-icon-tai-lieu

An sinh xã hội

Được đăng lên bởi Mắt Biếc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đề bài số 07:
Câu 1: Phân tích nội dung chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng?
Câu 2: Anh M tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sinh con dị tật, dị dạng.
Năm 1990, anh được nhận vào làm việc tại công ty X. Năm 2011, anh bị tai nạn lao
động do sơ suất trong quá trình vận hành máy, bị suy giảm 28% khả năng lao động.
Tháng 3/2014 do vết thương lao động tái phát, anh M vào viện điều trị hai tháng. Sau
khi giám định lại, Hội đồng y khoa kết luận Anh M bị suy giảm 65% khả năng lao
động. Do đã có tới 16 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, lại đã 49 tuổi nên
anh M làm đơn xin nghỉ hưu.
Hãy:
1.
2.

Xác định các chế độ an sinh xã hội mà anh M được hưởng?
Giải quyết các quyền lợi cho anh M khi anh nghỉ hưu theo quy định của pháp
luật hiện hành?

1

NỘI DUNG
Câu 1: Phân tích nội dung chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng
Trợ giúp xã hội là sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội về thu nhập và các điều
kiện sinh sống thiết yếu khác đối với mọi thành viên của xã hội trong những trường
hợp bất hạnh, rủi ro, nghèo đói, không đủ khả năng để tự lo được cuộc sống tối thiểu
của bản thân và gia đình. Đây là sự giúp đỡ thêm của cộng đồng và xã hội bằng tiền
hoặc bằng các điều kiện và phương tiện thích hợp để đối tượng được giúp đỡ có thể
phát huy khả năng tự lo liệu cuộc sống cho mình và gia đình, sớm hòa nhập trở lại với
cuộc sống của cộng đồng.
Theo quy định tại Nghị định số 136/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối
với đối tượng bảo trợ xã hội, căn cứ vào hình thức có trợ giúp xã hội thường xuyên và
trợ giúp xã hội đột xuất. Theo cách hiểu này thì trợ giúp xã hội thường xuyên cũng là
trợ giúp xã hội hàng tháng. Nội dung của chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng bao gồm:
Thứ nhất, đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng:
Đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng được quy định tại Điều 5
Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã
hội. Theo đó, các đối tượng này bao gồm:
“1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp
quy định sau đây:
a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
b) Mồ côi cả cha và mẹ;
c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng
tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
2

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù
tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo
dưỡng, cơ sở ...
Đề bài số 07:
Câu 1: Phân tích nội dung chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng?
Câu 2: Anh M tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sinh con dị tật, dị dạng.
Năm 1990, anh được nhận vào làm việc tại công ty X. Năm 2011, anh bị tai nạn lao
động do suất trong quá trình vận hành máy, bị suy giảm 28% khả năng lao động.
Tháng 3/2014 do vết thương lao động tái phát, anh M vào viện điều trị hai tháng. Sau
khi giám định lại, Hội đồng y khoa kết luận Anh M b suy giảm 65% khả năng lao
động. Do đã có tới 16 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, lại đã 49 tuổi nên
anh M làm đơn xin nghỉ hưu.
Hãy:
1. Xác định các chế độ an sinh xã hội mà anh M được hưởng?
2. Giải quyết các quyền lợi cho anh M khi anh nghỉ hưu theo quy định của pháp
luật hiện hành?
1
An sinh xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An sinh xã hội - Người đăng: Mắt Biếc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
An sinh xã hội 9 10 590