Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi ngonluatinhban150892
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHO GIÁO
Nho giáo là học thuyết chính trị - xã hội, sự tổng hợp của những tư tưởng triết lý, đạo đức và
thể chế cai trị vốn có ở TQ, ra đời vào thế kỷ V – VI TCN.
Nho giáo dạy con người:
- Phải thuận thiên thời, thuận thủy thổ mà sống cho vui, cho mạnh.
- Phải sống cho khang kiện (khỏe mạnh).
- Phải sống cho sung túc.
Vì thế cho nên, về phương diện chính trị, xã hội, Nho giáo đã hết sức cổ súy: ‘’Tận dụng khai
thác thiên nhiên, khai thác ngũ hành để mà sống cho no ấm’’.
Vua xưa trị dân, phải lo cho dân: ‘’có ruộng mà làm, có nhà mà ở, có miếng mà ăn, có đồ mà
dùng’’ lại còn hết sức khuyến khích nông nghiệp, tầm tang, bá công, bá nghệ.
Vấn đề tu thân
Nho giáo coi trọng chữ ‘’NHÂN’’ – chuẩn mực cho mọi sinh hoạt chính trị và an sinh xã hội,
và cổ súy Ngũ thường (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).
Nho giáo chia con người thành ba hạng:
- Thánh nhân: Bậc hiền giả, người thể hiện và chuyển giao minh triết.
- Quân tử: Người cao nhã, kẻ phấn đấu để làm điều chân chính.
- Tiểu nhân: Kẻ "hèn mọn", hành động không màng tới đạo đức.
Bên cạnh đó, nho giáo đặt là luật lệ ‘’tam cương ngũ luân’’ nhằm mục đích gắn kết mối quan
hệ của con người và có trách nhiệm với nhau.
Tam cương: quân – thần (vua – tôi), phụ - tử (cha – con), phu – phụ (chồng – vợ).
Ngũ luân:
- Quân nhân thần trung (vua hiền, tôi trung),
- Phụ từ tử hiếu (cha hiền, con hiếu thảo),
- Phu nghĩa phụ chính (chồng có nghĩa, vợ đoan chính),
1

- Huynh lương đệ đễ (anh hiền lương, em thương kính anh),
- Trưởng huệ ấu thuận (kẻ lớn rộng ban ân huệ, kẻ nhỏ vâng thuận theo).
Nho giáo coi nhà vua là con trời (thiên tử), nhận lệnh của trời (thiên lệnh) cai trị nhân dân.
Nho giáo có những đặc điểm mang nhiều đặc tính tôn giáo:
- Hệ thống chính trị: trời là vị thần tối cao, thường xem xét hành vi đạo đức của con người.
- Coi người là cao quý nhất, được trời phù hộ.
- Nếu lòng người thiện thì dược ‘’quả lành’’.
- Có mối quan hệ giữa trời và người, hành vi con người trời báo điềm lành hay điềm dữ.
- Thuật chiêm tinh: đoán được ý trời.

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO
2.1. Các tác phẩm kinh điển của Nho giáo
Các sách kinh điển của Nho giáo đều hình thành từ thời kỳ Nho giáo nguyên thủy. Sách kinh
điển gồm 2 bộ: Ngũ Kinh và Tứ Thư. Hệ thống kinh điển đó hầu hết viết về xã hội, về những
kinh nghiệm lịch sử Trung Hoa, ít viết về tự nhiên. Điều này cho thấy rõ xu hướng biện luận về
xã hội, về chính trị, về đạo đức là những tư tưởng cố...
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHO GIÁO
Nho giáo học thuyết chính trị - hội, sự tổng hợp của những tư tưởng triết lý, đạo đức
thể chế cai trị vốn có ở TQ, ra đời vào thế kỷ V – VI TCN.
Nho giáo dạy con người:
- Phải thuận thiên thời, thuận thủy thổ mà sống cho vui, cho mạnh.
- Phải sống cho khang kiện (khỏe mạnh).
- Phải sống cho sung túc.
thế cho nên, về phương diện chính trị, xã hội, Nho giáo đã hết sức cổ súy: ‘’Tận dụng khai
thác thiên nhiên, khai thác ngũ hành để mà sống cho no ấm’’.
Vua xưa trị dân, phải lo cho dân: ‘’có ruộnglàm, có nhà ở, có miếngăn, có đồ
dùng’’ lại còn hết sức khuyến khích nông nghiệp, tầm tang, bá công, bá nghệ.
Vấn đề tu thân
Nho giáo coi trọng chữ ‘’NHÂN’’ – chuẩn mực cho mọi sinh hoạt chính trị và an sinh xã hội,
và cổ súy Ngũ thường (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).
Nho giáo chia con người thành ba hạng:
- Thánh nhân: Bậc hiền giả, người thể hiện và chuyển giao minh triết.
- Quân tử: Người cao nhã, kẻ phấn đấu để làm điều chân chính.
- Tiểu nhân: Kẻ "hèn mọn", hành động không màng tới đạo đức.
Bên cạnh đó, nho giáo đặt luật lệ ‘’tam cương ngũ luân’’ nhằm mục đích gắn kết mối quan
hệ của con người và có trách nhiệm với nhau.
Tam cương: quân – thần (vua – tôi), phụ - tử (cha – con), phu – phụ (chồng – vợ).
Ngũ luân:
- Quân nhân thần trung (vua hiền, tôi trung),
- Phụ từ tử hiếu (cha hiền, con hiếu thảo),
- Phu nghĩa phụ chính (chồng có nghĩa, vợ đoan chính),
1
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM - Người đăng: ngonluatinhban150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM 9 10 574