Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của nho giáo

Được đăng lên bởi Thoi Trang Ant
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2878 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tiểu luận Triết học - Ảnh hưởng Nho giáo...

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA
ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM
---oOo--A. MỞ ĐẦU
Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế
giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên
nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi
của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến về khoa học, văn minh
Trung Hoa còn là nơi sản sinh ra nhiều học thuyết triết học lớn có ảnh hưởng đến nền
văn minh Châu Á cũng như toàn thế giới.
Trong số các học thuyết triết học lớn đó phải kể đến trường phái triết học Nho giáo.
Nho gia, Nho giáo là những thuật ngữ bắt nguồn từ chữ “nhân” (người), đứng cạnh
chữ “nhu” (cần, chờ, đợi). Nho gia còn được gọi là nhà nho, người đã đọc thấu sách
thánh hiền được thiên hạ trọng dụng dạy bảo cho mọi người sống hợp với luân thường
đạo lý. Nho giáo xuất hiện rất sớm, lúc đầu nó chỉ là những tư tưởng hoặc trí thức
chuyên học văn chương và lục nghệ góp phần trị nước. Đến thời Khổng tử đã hệ thống
hoá những tư tưởng và tri thức trước đây thành học thuyết, gọi là nho học hay “Khổng
học” - gắn với tên người sáng lập ra nó.
Ngày nay, chúng ta thường nghe nói “nước có quốc pháp, nhà có gia phong” là những
câu nói răn dạy để giáo dục con người Việt Nam sống có phép tắc, khuôn mẫu đạo đức
nhất định theo tinh thần “Nho giáo”, đồng thời còn là biểu tưởng tự hào về truyền
thống văn hoá dân tộc, là nguyên khí tinh thần độc lập, từ cường của một dân tộc, là
bản sắc riêng về truyền thống văn hoá.
Tìm hiểu về Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống văn hóa Việt Nam
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế.
B. NỘI DUNG
1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ - TRUNG ĐẠI
1.1 Đặc điểm chính trị, xã hội Trung Hoa cổ - trung đại :
a- Địa lý : Nước Trung Hoa chiếm một diện tích rất rộng lớn. Phía Đông giáp bờ Thái

Bình Dương, phía Tây giáp các vùng cao nguyên, núi non hiểm trở như Himalaya, Tây
Tạng, phía Bắc tiếp giáp vùng Xiberia quanh năm lạnh giá, phía Nam giáp các quốc
gia Nam Châu Á. Tổng diện tích nước Trung Hoa chiếm gần 1/3 Châu Á. Thiên nhiên
và điều kiện tự nhiên của nước Trung Hoa thay đổi rất lớn ở những vùng khác nhau.
Phía Bắc là những cao nguyên, bình nguyên rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt, phía Nam
có núi sông bao bọc hiểm trở, ở giữa là các đồng bằng rộng lớn của các con sông như
Hoàng Hà, Dương Tử… ...
Tiểu luận Triết học - Ảnh hưởng Nho giáo...
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA
ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM
---oOo---
A. MỞ ĐẦU
Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế
giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên
nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi
của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến về khoa học, văn minh
Trung Hoa còn là nơi sản sinh ra nhiều học thuyết triết học lớn có ảnh hưởng đến nền
văn minh Châu Á cũng như toàn thế giới.
Trong số các học thuyết triết học lớn đó phải kể đến trường phái triết học Nho giáo.
Nho gia, Nho giáo là những thuật ngữ bắt nguồn từ chữ “nhân” (người), đứng cạnh
chữ “nhu” (cần, chờ, đợi). Nho gia còn được gọi là nhà nho, người đã đọc thấu sách
thánh hiền được thiên hạ trọng dụng dạy bảo cho mọi người sống hợp với luân thường
đạo lý. Nho giáo xuất hiện rất sớm, lúc đầu nó chỉ là những tư tưởng hoặc trí thức
chuyên học văn chương và lục nghệ góp phần trị nước. Đến thời Khổng tử đã hệ thống
hoá những tư tưởng và tri thức trước đây thành học thuyết, gọi là nho học hay “Khổng
học” - gắn với tên người sáng lập ra nó.
Ngày nay, chúng ta thường nghe nói “nước có quốc pháp, nhà có gia phong” là những
câu nói răn dạy để giáo dục con người Việt Nam sống có phép tắc, khuôn mẫu đạo đức
nhất định theo tinh thần “Nho giáo”, đồng thời còn là biểu tưởng tự hào về truyền
thống văn hoá dân tộc, là nguyên khí tinh thần độc lập, từ cường của một dân tộc, là
bản sắc riêng về truyền thống văn hoá.
Tìm hiểu về Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống văn hóa Việt Nam
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế.
B. NỘI DUNG
1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ - TRUNG ĐẠI
1.1 Đặc điểm chính trị, xã hội Trung Hoa cổ - trung đại :
a- Địa lý : Nước Trung Hoa chiếm một diện tích rất rộng lớn. Phía Đông giáp bờ Thái
Ảnh hưởng của nho giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của nho giáo - Người đăng: Thoi Trang Ant
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ảnh hưởng của nho giáo 9 10 506