Ktl-icon-tai-lieu

áp dụng apr

Được đăng lên bởi minhhong195
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 77 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Áp dụng PRA
*Ưu điểm
-Tiết kiệm được thời gian.
-Tiết kiệm được chi phí hoạt động.
-Tạo được sự tin cậy nhận được sự hợp tác phần nào đó dân cư đang sinh
sống tại đây(hồ Nguyễn Thị Định)
-Nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ của người dân.
-ghi chép và chụp ảnh được một số hình ảnh khi được nghe người dân chia
sẻ

*Nhược điểm
-Lý thuyết còn khá mới mẻ, không thể nói cho người dân hiểu ra vấn đề
ngay lúc đó.
-PTCĐ là một phương thức mới, chưa được cộng nhận rộng rãi và chính
thức, do vậy, nhiều chính quyền địa phương e ngại trong việc hợp tác, nhất
là những hình thức huy động cộng đồng.
-Việc quản lý theo định hướng kiểm soát thường theo những hướng dẫn, qui
định và chấp nhận những kế hoạch định sẵn. Do vậy, người dân địa phương
ít được quyết định và kiểm soát nguồn lực của họ. Điều này ảnh hưởng tới
quyền làm chủ và trách nhiệm của người dân.
-Văn hoá im lặng”: e dè, thiếu mạnh dạn, không dám ý kiến, ngại hoạt động
tập thể, ngại rủi ro, không dám nhận trách nhiệm.
-Chưa ý thức quyền làm chủ, chưa nhận ra trách nhiệm.
-Có nhiều đối tượng ở nơi khác đến.
-Thiếu kiến thức và kỹ năng làm việc chung.
-Thiếu nguồn nhân lực.

...
Áp dụng PRA
*Ưu điểm
-Tiết kiệm được thời gian.
-Tiết kiệm được chi phí hoạt động.
-Tạo được sự tin cậy nhận được sự hợp c phần nào đó dân đang sinh
sống tại đây(hồ Nguyễn Thị Định)
-Nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ của người dân.
-ghi chép và chụp nh được một s hình ảnh khi được nghe người dân chia
sẻ
*Nhược điểm
-Lý thuyết còn khá mới mẻ, không thể nói cho người dân hiểu ra vấn đề
ngay lúc đó.
-PTCĐ một phương thức mới, chưa được cộng nhận rộng rãi chính
thức, do vậy, nhiều chính quyền đa phương e ngại trong việc hợp tác, nhất
là những hình thức huy động cộng đồng.
-Việc quản lý theo định hướng kiểm soát thường theo những hướng dẫn, qui
địnhchấp nhận những kế hoạch định sẵn. Do vậy, người dân địa phương
ít được quyết định và kiểm st nguồn lực của họ. Điều này ảnh hưởng tới
quyền làm chủ và trách nhiệm của người dân.
-Văn hoá im lặng”: e dè, thiếu mạnh dạn, không dám ý kiến, ngại hoạt động
tập thể, ngại rủi ro, không dám nhận trách nhiệm.
-Chưa ý thức quyền làm chủ, chưa nhận ra trách nhiệm.
-Có nhiều đối tượng ở nơi khác đến.
-Thiếu kiến thức và kỹ năng làm việc chung.
-Thiếu nguồn nhân lực.
áp dụng apr - Người đăng: minhhong195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
áp dụng apr 9 10 1