Ktl-icon-tai-lieu

Bài 30: Cao su

Được đăng lên bởi thanh-huynh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 30: Cao su
IMục tiêu:
IIĐồ dùng dạy học:
III- Hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động dạy
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học trước: “ Thủy tinh”
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Nêu tính chất của thủy tinh?
+ Kể tên các đồ dùng làm bằng thủy tinh và cách bảo
quản?
- GV nhận xét, ghi điểm
- Nhận xét bài cũ của lớp, tuyên dương
3. Bài mới
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Giới thiệu bài: “ Cao su”
- Yêu cầu HS nhắc lại đề bài
Hoạt động 1: Một số đồ dùng làm bằng cao su, nguồn
gốc của cao su
- Yêu cầu HS trình bày các đồ vật làm bằng cao su đã
chuẩn bị.
- GV cho HS quan sát các đồ dùng, tranh ảnh về các
vật dụng được làm từ cao su
- Yêu cầu HS điền vào phiếu bài tập ở cột: Điều em đã
biết, điều em muốn biết
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi :
+ Đây là cây gì ?
+ Cao su được chế biến từ đâu ?
+ Có mấy loại cao su ?
Hoạt động 2 : Thực hành
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm
- Yêu cầu HS đọc phần thực hành thí nghiệm
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của
GV, quan sát, mô tả, hiện tượng và điền kết quả vào
phiếu thảo luận
- Yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác
lắng nghe và nhận xét
- GV chốt tính chất của cao su
- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát 2 thí nghiệm do GV
thực hiện, nhận xét hiện tượng và rút ra tính chất của
cao su
+ Thí nghiệm 3 : Thả sợi dây cao su vào 2 cốc nước
nóng và lạnh
+ Thí nghiệm 4 : Đốt sợi dây cao su

Hoạt động học

- Yêu cầu HS nhận xét và nêu tính chất của cao su
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi :
+ Cao su thường được dùng để làm gì ?
+ Nêu cách bảo quản các đồ dùng làm bằng cao su
4. Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài học
- Hỏi:
+ Hôm nay chúng ta đã học bài gì?
+ Nêu các tính chất của cao su
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò bài sau

...
Bài 30: Cao su
I- Mục tiêu:
II- Đồ dùng dạy học:
III- Hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học trước: “ Thủy tinh”
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Nêu tính chất của thủy tinh?
+ Kể tên c đồ dùng làm bằng thủy tinh cách bảo
quản?
- GV nhận xét, ghi điểm
- Nhận xét bài cũ của lớp, tuyên dương
3. Bài mới
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Giới thiệu bài: “ Cao su”
- Yêu cầu HS nhắc lại đề bài
Hoạt động 1: Một số đồ dùng làm bằng cao su, nguồn
gốc của cao su
- Yêu cầu HS trình bày các đồ vật làm bằng cao su đã
chuẩn bị.
- GV cho HS quan sát c đồ dùng, tranh nh về các
vật dụng được làm từ cao su
- Yêu cầu HS điền vào phiếu bài tập ở cột: Điều em đã
biết, điều em muốn biết
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi :
+ Đây là cây gì ?
+ Cao su được chế biến từ đâu ?
+ Có mấy loại cao su ?
Hoạt động 2 : Thực hành
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm
- Yêu cầu HS đọc phần thực hành thí nghiệm
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của
GV, quan sát, tả, hiện tượng điền kết quả vào
phiếu thảo luận
- Yêu cầu đại diện 1 nhóm trình y, các nhóm khác
lắng nghe và nhận xét
- GV chốt tính chất của cao su
- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát 2 thí nghiệm do GV
thực hiện, nhận t hiện tượng rút ra tính chất của
cao su
+ Thí nghiệm 3 : Thả sợi dây cao su vào 2 cốc nước
nóng và lạnh
+ Thí nghiệm 4 : Đốt sợi dây cao su
Bài 30: Cao su - Trang 2
Bài 30: Cao su - Người đăng: thanh-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài 30: Cao su 9 10 492