Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

Được đăng lên bởi thuy-tien-le
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 7285 lần   |   Lượt tải: 22 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

Khoa Môi trường

BÀI GIẢNG

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

Huế, 2010

CHƯƠNG 1.
MỞ ĐẦU
1.1. Khái niệm về môi trường
1.1.1. Môi trường
Có thể hiểu môi trường theo nghĩa rộng hay hẹp:
- theo nghĩa rộng – môi trường là tất cả những gì bao quanh và có ảnh hưởng đến một vật
thể hay sự kiện.
- theo nghĩa gắn với con người và sinh vật (áp dụng trong giáo trình này), tham khảo
định nghĩa: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo, bao quanh con
người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh
vật” (Luật BVMT Việt Nam 2005).
Một số thuật ngữ liên quan:
Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp;
phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô
nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài
nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.
Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với
tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.
Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi
trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật.
Sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người
hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường
nghiêm trọng.
1.1.2. Các thành phần của môi trường tự nhiên
Thạch quyển (lithosphere) hay còn gọi là địa quyển hay môi trường đất


Sinh quyển (biosphere) còn gọi là môi trường sinh học.

Khí quyển (atmosphere) hay môi trường không khí
Thủy quyển (hydrosphere) hay môi trường nước

(Một số tài liệu còn phân chia thêm trí quyển – noosphere)
1.1.3. Các chức năng cơ bản của môi trường
Với sinh vật nói chung và con người nói riêng, môi trường có các chức năng:

là không gian sinh sống cho con người và sinh vật;
là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con

người;

là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và sản xuất;

làm giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật;
lưu trữ và cung cấp các thông tin cho con người.

1.2. Các tổng quan chung về phát triển
1.2.1. Khái niệm về phát triển
Phát triển là từ viết tắt của phát triển kinh tế xã hội. Phát triển là quá trình nâng cao
điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho con người bằng hoạt động tạo ra của cải vật chất,
cải tiến quan h...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
Khoa Môi trường
BÀI GIẢNG
MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN
Huế, 2010
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN - Người đăng: thuy-tien-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 9 10 162