Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị phòng

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 10743 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Gv Đặng Thị Kim Thoa

BÀI MỞ ĐẦU
MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC:
Môn học Quản trị Phòng là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo
Nghiệp vụ quản trị khách sạn.
Đây là môn học thuộc lĩnh vực Xã hội, môn học này có liên quan về mặt kiến thức
đến các môn khác như: Lý thuyết +thực hành buồng, Quản trị học, Kỹ năng giao tiếp,
Tâm lý khách du lịch, Tổng quan du lịch ...
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Môn học trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức lý thuyết về Quản trị bộ phận
buồng trong khách sạn. Trên cơ sở đó, học sinh vận dụng vào quá trình thực tế, thực
tập để rèn luyện tay nghề và hình thành kỹ năng nghề nghiệp.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
3.1. Đối với giáo viên:
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp một cách linh
hoạt, nhưng cần chú trọng tính trực quan như: mô hình, phim, ảnh... Những phương
pháp có thể áp dụng là thuyết trình kết hợp với nêu vấn đề cho học sinh tự nghiên
cứu, tìm hiểu và thảo luận. Ngoài ra, giáo viên cần sưu tầm các tài liệu để giới thiệu
cho học sinh tham khảo thêm.
3.2. Đối với sinh viên:
Sinh viên phải chủ động trong việc tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức bằng cách, đọc và
nghiên cứu bài giảng trước khi lên lớp, tích cực nêu ý kiến trong giờ học, chủ động
nêu các vấn đề còn thắc mắc để trao đổi với giáo viên.
Để nâng cao và mở rộng kiến thức, sinh viên cần đọc thêm và nghiên cứu các tài
liệu liên quan đến chuyên ngành kinh doanh khách sạn.

Bài giảng môn Quản trị Phòng

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Gv Đặng Thị Kim Thoa

Chương 1:

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ PHẬN PHÒNG

* Mục tiêu:
Nhớ, hiểu đặc điểm nghề nghiệp, chức năng của bộ phận phòng và mối quan hệ
công việc giữa bộ phận phòng và các bộ phận khác trong khách sạn.

1.1. KHÁI QUÁT VỀ BỘ PHẬN PHÒNG:
1.1.1 Giới thiệu chung:
Phòng ngủ trong khách sạn là nơi để khách lưu trú trong thời gian nhất định với
mục đích nghỉ ngơi hoặc làm việc.
Bộ phận phòng là một trong những bộ phận nghiệp vụ quan trọng của khách sạn.
Bộ phận này thực hiện những chức năng cơ bản và quan trọng đối với hoạt động kinh
doanh của khách sạn: Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc nghỉ ngơi của khách
lưu trú trong khách sạn.
Bộ phận phòng là bộ phận duy nhất trong khách sạn trực tiếp phục vụ khách,
nhưng lại không trực tiếp thu tiền của khách. Bộ phận phòng có vai trò quan trọng
tro...
Gv Đặng Thị Kim Thoa
Bài giảng môn Quản trị Phòng 1
BÀI MỞ ĐẦU
MC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC:
Môn học Quản trị Phòng môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo
Nghiệp vquản trị khách sạn.
Đâyn học thuc lĩnh vực Xã hội, môn học nàyln quan về mặt kiến thức
đến c môn khác như: Lý thuyết +thực hành buồng, Quản trị học, Kỹ năng giao tiếp,
Tâm lý khách du lịch, Tổng quan du lịch ...
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Môn học trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức thuyết về Quản trị bphn
buồng trong khách sạn. Trên sở đó, học sinh vận dụng vào quá trình thực tế, thực
tập đ rèn luyện tay nghề và hình thành k năng ngh nghiệp.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
3.1. Đi với giáo viên:
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp một cách linh
hot, nhưng cần chú trọng tính trực quan như: mô hình, phim, ảnh... Những phương
pháp có tháp dụng thuyết trình kết hợp với u vấn đề cho học sinh tự nghiên
cứu, tìm hiểu thảo luận. Ngoài ra, giáo viên cần u tầm các tài liệu đgiới thiu
cho học sinh tham kho thêm.
3.2. Đi với sinh viên:
Sinh viên phải chủ động trong việc tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức bằng cách, đọc
nghiên cứu bài ging trước khi lên lớp, ch cực nêu ý kiến trong giờ học, chđộng
nêu các vấn đề còn thắc mắc để trao đổi với giáo viên.
Để nâng cao mở rộng kiến thức, sinh viên cần đọc thêm nghiên cứu các tài
liệu liên quan đến chuyên ngành kinh doanh khách sạn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Quản trị phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản trị phòng - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng Quản trị phòng 9 10 367