Ktl-icon-tai-lieu

bài kiểm tr atlđ năm 2006

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI KIỂM TRA
Nhận thức sau khi huấn luyện an toàn
vệ sinh lao động đối với công nhân Xí nghiệp Khai thác Cát
Họ và tên:........................................... Sinh năm 19.................
Công việc đang làm...................................................................
Công nhân thuộc Tổ: ............................Xí nghiệp ...................
Thời gian huấn luyện ngày........................................................

Kết quả kiểm tra

* Chú thích :- Người dự kiểm tra đánh dấu ( x) vào ô câu trả lời đúng, nếu chọn lại câu
khác hãy đánh dấu (  ) vào ô bỏ và chọn lại.
1. Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động là:
a/Tránh được tai nạn lao động, tránh được bệnh nghề nghiệp, tái tạo lại sức lao động cho
người lao động
b/ Thể hiện tính ưu việt của chế độ, kinh tế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thể hiện
tính nhân đạo với người lao động.
c/ a và b đúng.
2. Vùng nguy hiểm là:
a/ Vùng có biển báo nguy hiểm và có hình sọ người.
b/ Vùng mà yếu tố nguy hiểm có thể tác động đến người lao động.
c/ Vùng được rào cản hoặc che chắn.
d/ a, b, c đều đúng.
e/ a, b, c đều sai.
3. Khi công nhân mới nhận việc hoặc được chuyển làm công việc khác:
a/ Phải được học luật lao động, các quy trình, quy phạm về an toàn lao động, phòng chống
cháy nổ, huấn luyện thao tác cụ thể trước khi làm việc theo đúng quy định của pháp luật bảo
hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.
b/ Có thể tạm làm việc, sau đó bổ túc trong quá trình lao động.
4. Khi sử dụng điện để sản xuất hoặc sửa chữa.
a/ Phải tuân theo bảng hướng dẫn an toàn trong sử dụng điện.
b/ Thực hiện đúng quy phạm an toàn về điện theo điều 2.9 TCVN 5178 - 90.
c/ Thực hiện kiểm tra các dây dẫn, cầu dao, mối nối, treo bảng báo hiệu đang sửa chữa.
d/ a, b, c đều đúng.
5. Để phòng chống cháy nổ và sử dụng bình chữa cháy người lao động phải:
a/ Chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy phòng chống cháy nổ của đơn vị.
b/ Phải tuân theo bảng hướng dẫn an toàn trong sử dụng điện, sử dụng bếp ga, quản lý sử
dụng nhiên liệu, thường xuyên thu gom xử lý rác thải, các vật liệu dễ cháy.
c/ Sử dụng bình CO2 để chữa cháy điện.
d/ Sử dụng nước chữa cháy xăng dầu.
e/ a, b, c đúng.
h/ a, b, c, d đều đúng.
6. Thông tư 37/2005/TT-BLĐ.TBXH, ngày 29/12/2005, quy định đối tượng nào sau đây
phải huấn luyện ATVSLĐ:
a/ Người đang làm việc, mới tuyển dụng, học nghề, tập nghề, thử việc tại Công ty.
Bài kiểm tra an toàn lao động Xí nghiệp Cát-2006-Tr.1

b/ Người lao động hành nghề tự do được...
BÀI KIỂM TRA
Nhận thức sau khi huấn luyện an toàn
vệ sinh lao động đối với công nhân Xí nghiệp Khai thác Cát
Họ và tên:........................................... Sinh năm 19.................
Công việc đang làm...................................................................
Công nhân thuộc Tổ: ............................Xí nghiệp ...................
Thời gian huấn luyện ngày........................................................
Kết quả kiểm tra
* Chú thích :- Người d kiểm tra đánh dấu ( x) vào ô câu tr lời đúng, nếu chọn lại câu
khác hãy đánh dấu ( ) vào ô bỏ và chọn lại.
1. Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động là:
a/Tránh được tai nạn lao động, tránh được bệnh nghề nghiệp,i tạo lại sức lao động cho
người lao động
b/ Thể hiện tính ưu việt của chế độ, kinh tế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thể hiện
tính nhân đạo với người lao động.
c/ a và b đúng.
2. Vùng nguy hiểm là:
a/ Vùng có biển báo nguy hiểm và có hình sọ người.
b/ Vùng mà yếu tố nguy hiểm có thể tác động đến người lao động.
c/ Vùng được rào cản hoặc che chắn.
d/ a, b, c đều đúng.
e/ a, b, c đều sai.
3. Khi công nhân mới nhận việc hoặc được chuyển làm công việc khác:
a/ Phải được học luật lao động, các quy trình, quy phạm về an toàn lao động, phòng chống
cháy nổ, huấn luyện thao tác cthể trước khi làm việc theo đúng quy định của pháp luật bảo
hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.
b/ Có thể tạm làm việc, sau đó bổ túc trong quá trình lao động.
4. Khi sử dụng điện để sản xuất hoặc sửa chữa.
a/ Phải tuân theo bảng hướng dẫn an toàn trong sử dụng điện.
b/ Thực hiện đúng quy phạm an toàn về điện theo điều 2.9 TCVN 5178 - 90.
c/ Thực hiện kiểm tra các dây dẫn, cầu dao, mối nối, treo bảng báo hiệu đang sửa chữa.
d/ a, b, c đều đúng.
5. Để phòng chống cháy nổ và sử dụng bình chữa cháy người lao động phải:
a/ Chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy phòng chống cháy nổ của đơn vị.
b/ Phải tuân theo bảng hướng dẫn an toàn trong s dụng điện, sử dụng bếp ga, quản lý sử
dụng nhiên liệu, thường xuyên thu gom xử lý rác thải, các vật liệu dễ cháy.
c/ Sử dụng bình CO2 để chữa cháy điện.
d/ Sử dụng nước chữa cháy xăng dầu.
e/ a, b, c đúng.
h/ a, b, c, d đều đúng.
6. Thông 37/2005/TT-BLĐ.TBXH, ngày 29/12/2005, quy định đối tượng nào sau đây
phải huấn luyện ATVSLĐ:
a/ Người đang làm việc, mới tuyển dụng, học nghề, tập nghề, thử việc tại Công ty.
Bài kiểm tra an toàn lao động Xí nghiệp Cát-2006-Tr.1
bài kiểm tr atlđ năm 2006 - Trang 2
bài kiểm tr atlđ năm 2006 - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài kiểm tr atlđ năm 2006 9 10 230