Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp hội đồng nhân dân huyện

Được đăng lên bởi xuanlieu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI PHÁT BIỂU
Của Thường trực Huyện uỷ
tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khoá 18
Kính thưa:
Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân
tộc trong huyện lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất
nước, các sự kiện lịch sử trọng đại dân tộc và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; HĐND huyện khoá 18 tổ chức
kỳ họp thứ 22, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là HĐND
huyện kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
kiểm điểm hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, thống nhất các mục tiêu nhiệm
vụ và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010.
Đến dự kỳ họp, thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ xin nhiệt liệt chào mừng
và chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đại biểu HĐND về dự kỳ họp
mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc kỳ họp lần thứ 16 thành công tốt đẹp.
Thưa toàn thể các đồng chí
Sáu tháng đầu năm 2010, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
trong điều kiện huyện còn gặp rất nhiều khó khăn, ngoài khó khăn chung của một
tỉnh miền núi, một huyện vùng cao biên giới, cơ sở hạ tầng thấp kém, tỷ lệ hộ đói
nghèo cao, đội ngũ cán bộ còn thiếu và còn có những mặt hạn chế về trình độ
chuyên môn và kinh nghiệm công tác. Điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm
việc của cán bộ, CNV trong huyện nói chung còn nhiều thiếu thốn. Thêm vào đó
đầu năm mưa đá, gió lốc diễn ra trên diện rộng, làm 269 gia đình bị thiệt hại, với
tổng số tiền là 217 triệu đồng, tình trạng thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh
hoạt và giá cả một số mặt hàng tăng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và
sản xuất của nhân dân... song dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính
quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân, đã thu được nhiều kết quả quan trọng đó là:
Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất nông - lâm nghiệp tăng khá, tổng
diện tích gieo trồng đạt 9.902,7 ha năng suất và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ
năm trước. Diện tích trồng rừng đạt 17% năm, đàn gia súc gia cầm tăng 1-2%. Sản
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản lượng đạt 15,5 tỷ đồng. Các
hoạt động dịch vụ, thương mại, tài chính tín dụng cũng đạt được nhiều kết quả đáng
khích lệ.

2
Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng có nhiều cố gắng, công tác y tế đã chủ
động phòng chống và dập dịch bệnh xảy ra, việc khám chữa bệnh nhất là khám
chữa bệnh cho người nghèo v...
BÀI PHÁT BIỂU
Của Thường trực Huyện uỷ
tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khoá 18
Kính thưa:
Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân toàn dân các dân
tộc trong huyện lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất
nước, các sự kiện lch sử trọng đại dân tộc và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quc lần thứ XI của Đảng; ND huyện khoá 18 tổ chức
kỳ họp thứ 22, đây kỳ họp nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt HĐND
huyện kiểm điểm, đánh giá tìnhnh thực hiện nhiệm v phát triển kinh tế - xã hội,
kiểm điểm hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, thng nhất các mục tiêu nhiệm
vụ và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010.
Đến dự kỳ họp, thay mặt Ban Thường v Huyện uỷ xin nhiệt liệt chào mừng
chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đại biểu HĐND v dự kỳ họp
mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc kỳ họp lần thứ 16 thành công tốt đẹp.
Thưa toàn thể các đồng chí
Sáu tháng đầu năm 2010, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội,
trong điều kiện huyện còn gặp rất nhiều k kn, ngoài khó khăn chung của một
tỉnh miền núi, một huyện vùng cao biên giới, sở hạ tầng thấp kém, tỷ lệ hộ đói
nghèo cao, đội ngũ cán bộ còn thiếu còn những mặt hạn chế về trình độ
chuyên môn và kinh nghiệm công tác. Điều kiện về sở vật chất, phương tiện làm
việc của cán bộ, CNV trong huyện nói chung còn nhiều thiếu thốn. Thêm vào đó
đầu năm mưa đá, gió lốc diễn ra trên diện rộng, làm 269 gia đình bị thiệt hại, với
tổng s tiền 217 triệu đồng, tình trạng thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh
hoạt giá c một số mặt hàng tăng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống
sản xuất của nhân dân... song dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính
quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân, đã thu được nhiều kết quả quan trọng đó là:
Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất nông - lâm nghiệp tăng khá, tổng
diện tích gieo trồng đạt 9.902,7 ha năng suấtsản lượng đều tăng so với cùng k
năm trước. Diện tích trồng rừng đạt 17% năm, đàn gia súc gia cầm tăng 1-2%. Sản
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản ợng đạt 15,5 tỷ đồng. Các
hoạt động dịch vụ, thương mại, tài chính tín dụng cũng đạt được nhiều kết quả đáng
khích lệ.
Bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp hội đồng nhân dân huyện - Trang 2
Bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp hội đồng nhân dân huyện - Người đăng: xuanlieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp hội đồng nhân dân huyện 9 10 324