Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10

Được đăng lên bởi Hoan Phung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ 10.
>> Sức sống và sự lan tỏa
>> Làm mới các hoạt động của Đoàn
Thưa
Đoàn
Chủ
Thưa
các
vị
đại
biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,

các

phong
tịch
các

trào

vị

của
Đại
khách

tuổi

trẻ
hội,
quý,

Nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí
cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, và qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn
viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi ân cần và
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế
hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn
sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ sáng
lập, lãnh đạo và rèn luyện, trong hơn 80 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập
hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Dưới ngọn
cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn
đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao,
góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào
hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì
mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Ngọc Thắng
Những năm gần đây, từ trong thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ,
trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức Đoàn
xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng.
Các phong trào hành động "Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ
quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"... đã tạo được dấu ấn tốt
trong đời sống xã hội. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối
sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng
phó với thiên tai, lũ lụt đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần
thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, vừa khẳng định vai trò xung kích của
Đoàn Thanh niên.
Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được
củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kế...
Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ 10.
>> Sức sống sự lan tỏa các phong trào của tuổi trẻ
>> Làm mới các hoạt động của Đoàn
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí,
Nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi đến các v đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí
cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn
viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng c nước lời thăm hỏi ân cần
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế
hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn
sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước giữ nước. Được Đảng và Bác H sáng
lập, lãnh đạo rèn luyện, trong hơn 80m qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập
hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Dưới ngọn
cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại H Chí Minh đã không ngừng phấn
đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao,
góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân toàn quân viết nên những trang sử hào
hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới
mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh.
Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 - Người đăng: Hoan Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 9 10 852