Ktl-icon-tai-lieu

BÀI SOẠN ÔN THI TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi Phạm Lê Minh Thư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN LUẬT HÀNH CHÍNH
1. VBHC đều do cq HC ban hành? (SAI, vì một số cơ quan khác cũng có thể ban hành
văn bản hành chính, VD như quyết định của thẩm phán…)
2. Mọi CBCC vi phạm đều bị xử lí kỉ luật? (ĐÚNG)
3. Mọi hành vi trái pháp luật HC đều vi phạm HC? (SAI, nó chỉ là VPHC khi hành vi đó
không phải là tội phạm)
4. Mọi trường hợp ban hành VBPLHC đều thực hiện bằng VB? (ĐÚNG)
5. Biện pháp cảnh cáo có được phép áp dụng cùng biện pháp tước giấy phép? (ĐÚNG,
vì phạt cảnh cáo là hình thức phạt chính, tước giấy phép là hình thức phạt bổ sung)
6. Pháp lệnh xử lí VPHC có phải là quyết định HC ko? (SAI, vì pháp lệnh không phải là
quyết định hành chính)
7. Pháp chế XH có phải là 1 hình thức pháp chế tự quản hay ko?
8. CBCC có quyền ko chấp hành cấp trên? (SAI, CBCC luôn phải chấp hành mệnh lệnh
của cấp trên, nếu thấy mệnh lệnh đó trái PL thì báo cáo lại, còn nếu vẫn phải thi hành
mệnh lệnh đó thì báo với cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và ko phải chịu
trách nhiệm về hậu quả của hành vi đó)
9. Biện pháp tịch thu tang vật có được áp dụng độc lập hay ko? (KHÔNG, vì đây là
hình thức phạt bổ sung nên nó luôn được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính)
10.VB quản lí HC ban hành theo thủ tục lập pháp?
11.Biện pháp cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt VPHC có thể thể hiện tới người ko
tham gia QH PLHC?
12.Thanh tra CP có phải là cq HCNN ko? (ĐÚNG, Thanh tra CP là một trong bốn cơ
quan ngang bộ, là cơ quan HCNN)
13.CBCC ko phải chịu trách nhiệm nếu thi hành quyết định HC sai phạm đã báo cáo?

(ĐÚNG)
14.Khiếu nại tố cáo là biện pháp đảm bảo pháp chế? (ĐÚNG)
15.Cq HCNN ở TW có tính chất qhệ phụ thuộc 2 chiều? (SAI, quan hệ phụ thuộc 2
chiều chỉ áp dụng cho các cơ quan HCNN ở địa phương)
16.Nghị định của CP luôn là QĐHC quy phạm? (ĐÚNG)
17.Thủ tục xử phạt VPHC được áp dụng trong hoạt động QLHCNN?
18.CB xã, phường có phải là CBCC? (ĐÚNG)
19.Người làm việc trong cq HCNN đều là cán bộ, công chức? (SAI, người làm việc
trong cơ quan HCNN bao gồm hợp đồng và biên chế)
20.Các biện pháp cưỡng chế HC được áp dụng khi không có VPHC xảy ra? (SAI)
21.VB luật là QĐHC? (SAI, vì văn bản luật do Quốc hội ban hành, mà các quyết định
HC chỉ do CP, Thủ tướng CP, Bộ và cơ quan ngang bộ, UBND, cơ quan chuyên môn
thuộc UBND ban hành)
22.Tuyển dụng CBCC chỉ khi có hình thức thi tuyển?(SAI, ngoài ra còn có hình thức
bầu cử, bổ nhiệm)
23.Thủ tục HC được sử dụng trong cq HC?
24.Tổ chức XH nghề nghiệp hoạt động tự nguyện và theo quy định của PL? (ĐÚNG)
25.Hình thức nhân dân tha...
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN LUẬT HÀNH CHÍNH
1. VBHC đều do cq HC ban hành? (SAI, vì một số cơ quan khác cũng có thể ban hành
văn bản hành chính, VD như quyết định của thẩm phán…)
2. Mọi CBCC vi phạm đều bị xử lí kỉ luật? (ĐÚNG)
3. Mọi hành vi trái pháp luật HC đều vi phạm HC? (SAI, nó chỉ là VPHC khi hành vi đó
không phải là tội phạm)
4. Mọi trường hợp ban hành VBPLHC đều thực hiện bằng VB? (ĐÚNG)
5. Biện pháp cảnh cáo có được phép áp dụng cùng biện pháp tước giấy phép? (ĐÚNG,
vì phạt cảnh cáo là hình thức phạt chính, tước giấy phép là hình thức phạt bổ sung)
6. Pháp lệnh xử lí VPHC có phải là quyết định HC ko? (SAI, vì pháp lệnh không phải là
quyết định hành chính)
7. Pháp chế XH có phải là 1 hình thức pháp chế tự quản hay ko?
8. CBCC có quyền ko chấp hành cấp trên? (SAI, CBCC luôn phải chấp hành mệnh lệnh
của cấp trên, nếu thấy mệnh lệnh đó trái PL thì báo cáo lại, còn nếu vẫn phải thi hành
mệnh lệnh đó thì báo với cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và ko phải chịu
trách nhiệm về hậu quả của hành vi đó)
9. Biện pháp tịch thu tang vật có được áp dụng độc lập hay ko? (KHÔNG, vì đây là
hình thức phạt bổ sung nên nó luôn được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính)
10.VB quản lí HC ban hành theo thủ tục lập pháp?
11.Biện pháp cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt VPHC có thể thể hiện tới người ko
tham gia QH PLHC?
12.Thanh tra CP có phải là cq HCNN ko? (ĐÚNG, Thanh tra CP là một trong bốn cơ
quan ngang bộ, là cơ quan HCNN)
13.CBCC ko phải chịu trách nhiệm nếu thi hành quyết định HC sai phạm đã báo cáo?
BÀI SOẠN ÔN THI TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - Trang 2
BÀI SOẠN ÔN THI TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - Người đăng: Phạm Lê Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI SOẠN ÔN THI TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 9 10 534