Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN (CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2)

Được đăng lên bởi thacnam-humg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ II THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN
(CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2)

Bài 1: Trong 8 giờ công nhân sản xuất được 16 sản phẩm có tổng giá trị là 80 đô
la.
Hỏi: giá trị tổng sản phẩm làm ra trong ngày và giá trị của 1 sản phẩm là bao
nhiêu, nếu:
a. Năng suất lao động tăng lên 2 lần
b. Cường độ lao động tăng lên 1.5 lần.
Trả lời:
a. Giá trị tổng sản phẩm trong ngày không thay đổi; Giá trị của 1 sản phẩm sẽ hạ
từ 5 xuống còn 2,5 đô la.
b. Giá trị tổng sản phẩm trong ngày là 120 đô la; Giá trị của 1 sản phẩm không
đổi.

Bài 2: Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị và máy móc là 100.000
đô la. Chi phí nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu là 300.000 đô la.
Hãy xác định chi phí tư bản khả biến nếu biết rằng giá trị của 1 sản phẩm là
1.000000 đô la và trình độ bóc lột là 200%.
Trả lời: 200.000 đô la.
Bài 3: Có 100 công nhân làm thuê, sản xuất 1 tháng được 12.500 đơn vị sản phẩm
với chi phí tư bản bất biến là 250.000 đô la. Giá trị sức lao động 1 tháng của 1
công nhân là 250 đô la, m’ = 300%.
Hãy xác định giá trị của 1 đơn vị sản phẩm và kết cấu của nó.
Trả lời: 28 đô la; (20 c + 2v + 6m)
Bài 4: Năm 1923, tiền lương trung bình của 1 công nhân công nghiệp chế biến ở
Mỹ là 1.238 đô la/năm, còn giá trị thặng dư do 1 công nhân tạo ra là 2.134 đô la.
Đến năm 1973, những chỉ tiêu trên tăng lên tương ứng là 1.520 đô la và 5.138 đô
la.

Hãy xác định trong những năm đó thời gian của người công nhân lao động cho
mình và cho nhà tư bản thay đổi như thế nào, nếu ngày làm việc 8 giờ ?
Trả lời: - Thời gian lao động cần thiết giảm từ 2,94 giờ xuống 1,83 giờ
- Thời gian lao động thặng dư tăng từ 5,06 giờ lên 6,17 giờ
Bài 5: Tư bản đầu tư 900. 000 đô la, trong đó bỏ vào tư liệu sản xuất là 780.000 đô
la. Số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất là 400 người.
Hãy xác định khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra, biết rằng tỷ suất giá trị
thặng dư là 200%.
Trả lời: 900 đô la.
Bài 6: Có 200 công nhân làm việc trong 1 nhà máy. Cứ 1 giờ lao động, 1 công
nhân tạo ra lượng giá trị mới là 5 đô la, m’= 300%. Giá trị sức lao động mỗi ngày
của 1 công nhân là 10 đô la.
Hãy xác định độ dài của ngày lao động. Nếu giá trị sức lao động không đổi và
trình độ bóc lột tăng lên 1/3 thì khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm
đoạt trong 1 ngày tăng lên bao nhiêu?
Trả lời: 8 giờ ; M tăng lên 2000 đô la.
Bài 7: Tư bản ứng ra 1.000000 đô la, trong đó 700.000 đô la bỏ vào máy móc và
thiết bị, 200.000 đô la bỏ vào nguyên liệu, m...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ II THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI TẬP
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN
(CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2)
BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN (CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN (CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2) - Người đăng: thacnam-humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN (CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2) 9 10 767