Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn hình sự 2

Được đăng lên bởi nhunpanda2606
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ SỐ 2
Do có mâu thuẫn trong kinh doanh, P đã nhờ Q đến đốt xưởng sản xuất gỗ
của N vào ban đêm. Hậu quả là toàn bộ nhà xưởng và máy móc của N đã bị
thiêu hủy, thiệt hại 350 triệu đồng.
Câu hỏi
1. Xác định tội danh và khung hình phạt áp dụng đối với hành vi của P, Q.
(2 điểm)
2. Giả sử khi đốt xưởng gỗ, Q không biết còn 1 công nhân là H bị say rượu
đang ngủ trong xưởng nên đã gây ra hậu quả chết người. Q có phải chịu trách
nhiệm hình sự về cái chết của người công nhân này không? Tại sao? (3 điểm)
3. Giả sử Q vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội cướp tài sản, chưa
được xoá án tích lại thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì trường hợp phạm tội
của Q là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? Tại sao? (2 điểm)

MỞ ĐẦU
Quan hệ sở hữu của con người luôn là một vấn đề rất quan trọng được pháp
luật Việt Nam nói chung hay luật hình sự Việt Nam nói riêng quan tâm và bảo vệ. Bởi
vậy, vấn đề bảo đảm quyền sở hữu các lợi ích vật chất cũng luôn được các nhà làm luật
quan tâm. Ở nước ta, quyền sở hữu được quy định và bảo hộ trong Hiến pháp và các văn
bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự…Trong bộ luật hình sự Việt
Nam nước ta đã quy định một chương riêng dành cho các quy định liên quan đến việc
bảo vệ quan hệ sở hữu của con người.
Thời gian qua, nhóm các tội phạm xâm phạm sở hữu không ngừng gia tăng gây
ảnh hưởng sâu sắc, làm mất trật tự trị an xã hội. Các tội phạm này diễn ra một cách phức
tạp và đa dạng hơn. Để làm rõ hơn vấn đề này, em xin đi sâu tìm hiểu một tình huống cụ
thể về hành vi xâm phạm quan hệ sở hữu của con người nhằm có một cái nhìn sâu hơn
về các quy định của Luật hình sự đối với chế định này.

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
1. Xác định tội danh và khung hình phạt áp dụng đối với hành vi của P, Q.
Tội danh của P và Q trong vụ việc trên là tội hủy hoại tài sản của người
khác được quy định tại Điều 143 BLHS Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài
sản.
Chứng minh hành vi của Q phạm tội hủy hoại tài sản của công dân: Hành vi
của Q đã thỏa mãn bốn yếu tố cấu thành của tội hủy hoại tài sản, đó là:
+ Khách thể: Hành vi của P và Q đã xâm phạm đến quan hệ tài sản – một
quan hệ được pháp luật hình sự bảo vệ.
+ Mặt khách quan:

Hành vi khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội này là
hành vi hủy hoại tài sản. Hành vi hủy hoại đó là hành vi làm cho tài sản mất giá
trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được. Hành
vi của Q là đốt xưởng sản xuất gỗ của N vào ban đêm. Đây là một khoảng thời
gian đặc biệt, đó là đêm khu...
ĐỀ SỐ 2
Do có mâu thuẫn trong kinh doanh, P đã nhờ Q đến đốt xưởng sản xuất gỗ
của N vào ban đêm. Hậu quả là toàn bộ nhà ởng máy móc của N đã bị
thiêu hủy, thiệt hại 350 triệu đồng.
Câu hỏi
1. Xác định tội danh khung hình phạt áp dụng đối với hành vi của P, Q.
(2 điểm)
2. Gisử khi đốt xưởng gỗ, Q không biết còn 1 công nhân H bị say rượu
đang ngủ trong xưởng nên đã gây ra hậu quả chết người. Q phải chịu trách
nhiệm hình sự về cái chết của người công nhân này không? Tại sao? (3 điểm)
3. Giả sử Q vừa chấp hành xong bản án 3 năm về tội ớp tài sản, chưa
được xoá án tích lại thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì trường hợp phạm tội
của Q là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? Tại sao? (2 điểm)
Bài tập lớn hình sự 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn hình sự 2 - Người đăng: nhunpanda2606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập lớn hình sự 2 9 10 349