Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn môn triết

Được đăng lên bởi thanhmai-696-mt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

0

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, khi đất nước đang trên đà phát triển thực hiện mục tiêu phát triển
kinh tế để đạt được những bước tiến dài hơn, mạnh hơn thì những quan hệ sản xuất
đã dần được hoàn thiện. Để có những quan hệ sản xuất và nền kinh tế như ngày nay
là do Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa, phát huy những gì đó có mà chính tư tưởng
của Mác đã làm kim chỉ nam dẫn đường cho những bước phát triển. Trong thời đại
mới, khi mà quá trình quốc tế hoá, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra
mạnh mẽ chúng ta thường quan tâm đến những vấn đề của kinh tế phát triển như cổ
phần hoá doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, kinh tế thị trường ... mà mấy ai
quan tâm đến vấn đề “ Địa tô” hay hiện nay thường gọi là “Phí sử dụng đất đất”. Vì
vậy mà em chọn đề tài :" Lý luận về địa tô của C.Mác và sự vận dụng lý luận này
trong việc quản lý đất đai ở Việt Nam hiện nay".

NỘI DUNG
I. Địa tô tư bản chủ nghĩa và các hình thức địa tô:
1. Tư bản kinh doanh nông nghiệp
Trong chủ nghĩa tư bản, nông nghiệp cũng trở thành một lĩnh vực đầu tư của
tư bản, cũng được kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa.
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong nông nghiệp bằng cả con
đường phân hóa của nhữg nông dân, hình thành tầng lớp giàu có(phú nông, tư bản
nông nghiệp) kinh doanh nông nghiệp theo phương thức tư bản chủ nghĩa và bằng
cả sự thâm nhập của các nhà tư bản đầu tư vào nông nghiệp.
Chủ nghĩa tư bản tạo ra một nền nông nghiệp hợp lý, xã hội hóa, áp dụng tiến
bộ khoa học công nghệ một cách phổ biến, nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm… nhưng nó đạt được tiến bộ bằng cách làm phá sản hang loạt người sản xuất
nhỏ bằng cách bóc lột người làm thuê trong nông nghiệp
1

2. bản chất, hình thức của địa tô tư bản chủ nghĩa.
2.1. bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa
Địa tô tư bản chủ nghĩa là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi
phần lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho
địa chủ.
Trong chủ nghĩa tư bản, địa chủ là người sở hữu ruộng đất, được thực hiện
quyền sơ hữu đó về mặt kinh tế. Vì thế nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phân
chia một phần giá trị thặng dư thu được cho địa chủ, gọi là địa tô
Hoạt động của nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp trước hết phải được
bảo đảm băng việc thu được lợi nhuận siêu ngạch ngoài số lợi nhuận bình quân.
Như vậy, địa tô tư bản chủ nghĩa là toàn bộ lợi nhuận siêu ngạch, ngoài số lợi nhuận
bình quân của tư bản kinh doanh nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra mà
nhà tư bản n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn môn triết - Người đăng: thanhmai-696-mt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập lớn môn triết 9 10 0